Daňová ekvalizácia

Daňová ekvalizácia sa uplatňuje v spoločnostiach, ktoré chcú zabezpečiť vyslania do všetkých krajín sveta bez ohľadu na výšku zdanenia v danej krajine (zamestnancom zabezpečuje približne rovnaké zdanenie, ako majú v domácej krajine pred vyslaním).

Sledujte nás