DACs

Časové rozlíšenie obstarávacích nákladov je účtovná metóda využívaná napríklad v oblasti poisťovníctva. Náklady na získanie nového zákazníka sa kapitalizujú na súvahu ako aktívum a následne sa počas trvania zmluvy so zákazníkom proporčne rozpúšťajú do výkazu ziskov a strát vo forme nákladu.

Sledujte nás