Closing accounts

Historicky najčastejšie používaným mechanizmom stanovenia kúpnej ceny pri transakcii, podľa ktorého je hodnota spoločnosti (Enterprise value) upravená o skutočnú výšku čistého dlhu (t. j. hotovosti, finančných účtov, prijatých a poskytnutých pôžičiek) a pracovného kapitálu k dohodnutému dátumu uzatvorenia transakcie. Aby bolo možné stanoviť tieto finálne úpravy kúpnej ceny, vypracujú sa záverečné účty, na základe ktorých sa dopočíta konečná kúpna cena podľa mechanizmov definovaných v kúpnej zmluve. Žiadna zo strán preto nemá istotu výslednej kúpnej ceny, až dokiaľ nie sú pripravené a skompletizované záverečné účty.

Sledujte nás