CIPD Associate Diploma in People Management – úroveň 5

CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) je profesijná organizácia združujúca odborníkov na ľudské zdroje. Kvalifikácia CIPD Associate Diploma in People Management – úroveň 5 rozvíja vaše znalosti a vedomosti v oblasti ľudských zdrojov. Je určená pre ľudí zodpovedných za personálne odvetvie spoločnosti, ľudí, ktorí pracujú na pozícii HR Business Partner či ako riaditelia celého personálneho úseku a chcú odborne rásť, príp. mať väčší vplyv na podnikateľskú činnosť firmy.

Školenia CIPD - úroveň 5 Akadémie PwC Slovensko >

Sledujte nás