CBAM - uhlíkové clo

Európska únia prijala 17. augusta vykonávacie nariadenie k mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism), ktoré upravuje povinnosti dovozcov istých tovarov počas prechodného obdobia. Prechodné obdobie sa začína 1. októbrom 2023 a potrvá do 31. decembra 2025. V rámci tohto obdobia budú dovozcovia len vykazovať emisie, vypustené pri výrobe dovezených tovarov, ktoré patria do skupiny pôsobnosti CBAM-u. Dotknuté tovary sú cement, hliník, železo, oceľ, vodík, elektrina a vybrané hnojivá. Cieľom je podnietiť klimatickú zodpovednosť a zmierniť riziko úniku uhlíka, pri ktorom by sa výroba presunula do krajín s nižšími environmentálnymi štandardmi.

Podrobný zoznam dotknutých tovarov >

Sledujte nás