Automated Financial Statements Tool

Automated Financial Statements Tool je nástroj na automatickú prípravu účtovnej závierky (eFS). Pomáha klientom zvýšiť kvalitu výkazníctva a šetrí jej čas prípravy a odsúhlasenia. Nástroj je vyvinutý v MS Exceli za použitia VBA makier a funkcií. Jeho veľká výhoda spočíva už len v tom, že nie je potrebná inštalácia žiadnych externých aplikácií.

Služby PwC v oblasti digitálnych riešení >

Sledujte nás