Audítorská spoločnosť

Audítorská spoločnosť je právnická osoba, ktorá je zapísaná v zozname audítorských spoločností, ktorý vedie Úrad pre dohľad nad výkonom auditu a má licenciu podľa zákona č. 423/2015 Z.z. z 11. novembra 2015 o štatutárnom audite.

Audítorské služby >

Sledujte nás