Audítor

Je buď interný alebo externý podľa povahy a druhu auditu. Interný audit spracúva interný audítor, ktorý patrí do organizačnej štruktúry organizácie. Externý audit realizuje externý subjekt ako externý audítor, audítorská spoločnosť.

Audítorské slúžby >

Pridaj sa do tímu auditorov >

Sledujte nás