Alteryx

Alteryx je platforma na analýzu dát, ktorá umožňuje používateľom spájať, analyzovať a modelovať dáta racionálnym a efektívnym spôsobom. Ponúka širokú škálu funkcií, ako je napr. príprava údajov, zlučovanie dát, prediktívne modelovanie či priestorová analýza. Alteryx umožňuje podnikateľským subjektom získavať zo svojich dát nové poznatky a robiť rozhodnutia, ktoré sa o tieto údaje opierajú.

Služby spoločnosti PwC v oblasti aktuárstva >

Sledujte nás