Agilná metóda

V projektovom riadení ide o spôsob rozloženia pracovných úloh do čiastkových úkonov s cieľom zefektívniť výsledok a zabezpečiť spokojnosť zo strany zákazníka, keďže zadávateľ dostáva časti zadania v jednotlivých časových úsekoch a v procese výroby a spracovania môže dochádzať k zmenám v prípade negatívnej spätnej väzby. Výhodou tejto metódy je, že čiastkové úkony zabezpečujú rýchlejšiu návratnosť financií, zvýšenie produktivity a efektivity práce. Naopak, agilná metóda so sebou prináša menší priestor pre plánovanie vzhľadom na meniace sa potreby klientov.

Sledujte nás