ZZDZ

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia sa zväčša vytvárajú ako medzištátne dohody, ktorých funkciou je objasňovať otázky v oblasti daní fyzických a právnických osôb. Zámerom ZZDZ je zamedzovať dvojité zdanenie, ako aj nezdanenie toho istého príjmu daňovníka. Rovnako stanovujú základné pravidlá a postupy v procese zdaňovania príjmov.

Sledujte nás