Zlepšenie produktivity skladov o viac ako 50 % s pomocou PwC

Experti nášho OpEx tímu pomáhali pri spoločnom úsilí vedúcej logistickej spoločnosti a jej klienta, významného módneho e-retailera v regióne strednej a východnej Európy,zmapovať logistické operácieidentifikovať odpad a možnosti zlepšenia za účelom zvýšenia produktivity a priepustnosti rýchlo rastúceho skladu medzinárodného online módneho retailera.

Náš prístup

S cieľom pochopiť existujúce procesy, preskúmať odpadovosť a identifikovať možnosti zlepšenia, OpEx tím vykonal a dodal nasledujúce štúdie:

  • Value stream mapping (Mapovanie hodnotového toku)
  • PUMP analýza tempa, využiteľnosti, metód a výkonnosti (pace, utilization, methods, performance) 
  • Špagetové diagramy (sledovanie skladových pohybov) 
  • Metódy a pozorovania náplní práce (využiteľnosť) 
  • Normovanie aktivít 
  • Impactibility workshop na vyhodnotenie možností zlepšenia
  • High level implementačný plán

Spokojný klient

Poskytli sme komplexnú analýzu stavu skladových operácií. Identifikovali sme odpad a navrhli možnosti zlepšenia. Definovali sme zároveň jasný a realistický implementačný plán. Taktiež sme identifikovali možnosti pre ročné úspory vo výške až 0.75 mil. EUR. 

Celkovo sme zvýšili produktivitu v sklade o viac ako 50 %.

 

 

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Vedúci partner poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Richard Hurka

Richard Hurka

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 902 652 959

Jakub Vančo

Jakub Vančo

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 911 776 753

Sledujte nás