Problematika odvetvia

 

Neľahké trhové podmienky spôsobujú, že poisťovne musia hľadať rezervy v efektívnosti fungovania a taktiež priestor na ďalší rast na trhu, kde spotrebiteľská dôvera dosahuje dlhodobé minimá. Uvedený trend so sebou prináša potrebu implementácie nových, klientsky orientovaných modelov umožňujúcich jednotný pohľad na klienta, segmentáciu a cross selling. Poisťovne čelia výzvam ako:

  • Tlak na rast výnosov a optimalizáciu nákladov
  • Identifikácia profitabilných produktov, benchmarking produktov, benchmarking a analýza nákladov na produkty
  • Identifikácia trhového potenciálu a benchmarking služieb
  • Implementácia plánovania a efektívneho manažmentu kapitálu na základe ROI, RORAC
  • Zavedenie štandardov IFRS (štandardy IFRS 4 a IFRS 7 majú zásadný dopad na finančné výkazníctvo poisťovní)
  • Solvency II
  • Konsolidácia trhu s poistením

Nepriaznivé vyhliadky do budúcna spolu so stagnujúcou ekonomikou rastové ciele značne sťažujú, avšak schopnosť slovenských domácností vytvárať si finančné rezervy je dlhodobo nadštandardná a existuje priestor na presun týchto zdrojov z bánk do životných poisťovní.

 

 

 

Kontaktujte nás

Eva Hupková

Eva Hupková

Direktor, Vedúca Akadémie, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 058

Sledujte nás