Ľudské zdroje

 

Pomáhame firmám maximalizovať potenciál svojich ľudí tak, aby sa úspešne napĺňali ich obchodné stratégie ako aj potreby zamestnancov. Veríme, že vyváženosť týchto predpokladov vedie spoločnosti k stabilnému rastu, a preto je našou prioritou ponúknuť slovenskému trhu poradenstvo v oblasti zmeny firemnej kultúry, organizačného dizajnu, rozvoja vedenia a inovácií a previezť ich tak kľúčovými obdobiami na ceste za vyšším ziskom a spokojnejšími zákazníkmi. Naši experti sa dlhodobo venujú získavaniu poznatkov a skúseností v oblasti realizácie zmien v organizáciách a vďaka tomu rýchlo a efektívne odhaľujú zákonitosti, ktoré bránia spoločnostiam dosahovať želané ciele.

Ako vám vieme pomôcť

  • Manažment organizačných zmien, kde sa sústredíme na stanovenie vízie a cieľov organizácie, definovanie a nasmerovanie strategických zámerov, organizačný dizajn a internú komunikáciu zmien
  • Analýza vyťaženosti ľudských zdrojov a zvyšovanie výkonnosti
  • Transformácia útvaru Ľudských zdrojov a hodnotenie jeho pridanej hodnoty vo vzťahu k strategickému smerovaniu podniku
  • Komunikačné poradenstvo zamerané na kľúčových zamestnancov poisťovne
  • Zmena kultúry a Leadership development, kedy proces zmeny firemnej kultúry vnímame ako úzko prepojený s rozvojom vedenia pričom manažéri sa stávajú nositelia hodnôt, na ktorých je kultúra postavená. Naše riešenia navrhujú priebeh zmeny kultúry tak, aby tá bola v súlade so stratégiou, a aby sa jej dôsledkom výrazne zlepšil zážitok zákazníkov spoločnosti
  • Manažment inovácií ako súčasť podpory inovačných kultúr, kde je našim cieľom ponúknuť prehľad o vlastnom potenciáli inovovať a poskytnúť know-how k tomu, ako vybudovať stabilnú inovačnú stratégiu, ktorá podporuje kreativitu zamestnancov, efektívne využívanie možností sociálnych sietí a kolaboratívnych technológií a včasné odstránenie, či zmenu procesov i štruktúr, ktoré tento proces brzdia.
  • Poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov, odmeňovania a talent manažmentu
  • Štúdia o odmeňovaní PayWell pre odvetvie finančných služieb a poisťovníctva

Kontaktujte nás

Eva Hupková

Eva Hupková

Direktor, Vedúca Akadémie, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 058

Sledujte nás