Prieskum dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku 2017

Spoločnosť PwC v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR a Slovenským automobilovým inštitútom zisťovali súčasný stav, kľúčové faktory, ako aj budúci očakávaný vývoj v segmente dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku.

 

Tri štvrtiny dodávateľov očakáva nárast tržieb, pričom polovici firiem sa darilo lepšie ako rok predtým. Až 87 % z nich má najväčšie obavy z nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, 85 % prispôsobuje platové podmienky a tretina si nehľadá svojich zamestnancov v zahraničí. 40 % dodávateľov očakáva v najbližších troch rokoch rast mzdových nákladov vo výške 10 - 20 %. Len 8 % vysokoškolských študentov je pripravených na prácu. Tretina dodávateľov očakáva implementáciu Industry 4.0 do svojich aktivít do piatich rokov.

 

Dve tretiny dodávateľov dosiahli rast tržieb aj zamestnancov, tretina má nárast ziskovosti nad 10 % a 3/5 z nich má nad 80 % využité kapacity

otazky č. 8

Dobré časy slovenského automobilového priemyslu ukazujú aj výsledky účastníkov prieskumu z minulého roku. Sedemdesiat percent z nich vykázalo za rok 2016 medziročný rast tržieb, pričom pri polovici týchto firiem išlo o rast dvojciferným tempom. V pásme päť- až desaťpercentného rastu sa pohybovala štvrtina všetkých účastníkov prieskumu. Len 9 % dodávateľov zaznamenalo prepad tržieb o viac než desatinu. Viac ako polovica dodávateľov dosahuje podľa prieskumov PwC rast tržieb kontinuálne od účtovného roku 2013.

Tri štvrtiny očakáva nárast tržieb a najväčšie obavy z nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily

Optimizmus ukazujú firmy aj v očakávaniach. Merané vývojom tržieb, očakávajú takmer tri štvrtiny firiem v prieskume rast aj v roku 2017. Polovica z toho hovorí dokonca o zvýšení tržieb dvojciferným tempom. Pätnásť percent firiem hovorí o zhruba stabilnej úrovni tržieb alebo maximálne päťpercentnom výkyve v porovnaní s rokom 2016. Pokles tržieb vyšší ako päť percent prognózuje menej než dvanásť percent účastníkov prieskumu.

otazky č. 14

Polovica dodávateľov stráca príležitosti pre nedostatok kvalifikovaných ľudí, pričom tretina firiem sa nechystá zamestnávať ľudí zo zahraničia a spoliehajú sa najviac na svoje školiace programy

otazky č. 26

Viac ako polovica firiem v prieskume priznáva, že komplikácie so zháňaním dostatočného počtu ľudí a s vhodnou kvalifikáciou už podniku obmedzujú možnosti v získavaní nových projektov na rozdiel od minulého roku, keď 63 % účastníkov prieskumu tieto obmedzenia ešte nevnímalo.

89 % dodávateľov očakáva zvýšenie platov do 10 % v roku 2017

40 % firiem očakáva kumulovaný nárast priemerných osobných nákladov (mzdy + benefity) v najbližších 3 rokoch voči stavu 2016 v pásme 10 – 20 %.

otazky č. 33

Len 8 % vysokoškolských absolventov považujú dodávateľov za pripravených na prácu

otazky č. 39

 

Aj pripravenosť absolventov vysokých škôl má pritom podľa firiem rezervy. Najvýznamnejšie nedostatky sú chýbajúca prax a skúsenosti, no aj pracovné návyky, ba dokonca aj vedomosti a zručnosti. Podľa dvoch firiem sú absolventi vysokých škôl celkom nepripravení na prácu vo firme. Chýbajú im tiež jazykové znalosti.

Tretina dodávateľov očakáva implementáciu Industry 4.0 do svojich aktivít do piatich rokov a najdôležitejšia bude robotika, digitalizácia výroby a hĺbková analýza dát

otazky č. 42

 

Roboty sú pomyselným víťazom otázky, aké technológie budú počas najbližších troch až piatich rokov najviac meniť firmu. Myslí si to vyše 93 % účastníkov prieskumu. Sekunduje im digitalizácia výroby a hĺbková analýza dát vrátane využitia cloudových riešení. Do pozornosti dvoch tretín firiem sa v tejto súvislosti dostáva aj kybernetická bezpečnosť.

Kontaktujte nás

Jens Hörning
Partner
Tel: +421 2 59350 432
E-mail

Peter Mrnka
Direktor
Tel: +421 2 59350 416
E-mail

Sledujte nás