Technológie a talenty menia biznis

Dôvera slovenských CEOs v rast tržieb dosiahla najvyššiu úroveň od roku 2012

Slovenský CEO prieskum 2017 – 8. ročník

Poradenská spoločnosť PwC a magazín Forbes zisťovali, ako uvažujú biznis lídri o vplyve technológií a talentov na biznis, a o tom, ako sa podniká na Slovensku. Až 163 CEOs vyjadrilo svoj názor.


Todd Bradshaw

Aj v dobrých časoch treba odvahu meniť firmy zvnútra

Kvalita ľudských zdrojov a ich schopnosť akceptovať a implementovať nové technológie je a bude najdôležitejší faktor úspechu na trhu. Zároveň aj najväčšia výzva, ktorá trápi lídrov vo svete najviac a na Slovensku obzvlášť. Tým sa v budúcnosti budú líšiť firmy: schopnosťou zaujať talenty, získať ich a udržať. Nespokojnosť slovenských lídrov s kvalitou školstva je viditeľná už niekoľko rokov nielen v našom prieskume a zvyšuje sa vzhľadom na príliš malé pokroky v tejto oblasti. Rovnako na prvých miestach medzi obavami CEOs stále figuruje zvyšovanie daňového a odvodového zaťaženia, ktoré už teraz patrí k najvyšším v regióne.

Todd Bradshaw
Country Managing Partner
PwC

Juraj Porubský

Impériá budúcnosti budú impériami mysle

Jednoducho, hoci do biznisu preniká automatizácia, digitalizácia, umelá inteligencia a machine learning, ľudský faktor zatiaľ žiadny biznis nedokázal vytisnúť. Práve v tejto situácii sa ukáže naplno výnimočnosť lídrov i nastavenia ich celej firmy.

 

Juraj Porubský
Šéfredaktor
Forbes

Dôvera výrazne zosilnela, firmy očakávajú dobré časy

Slovenskí CEOs výrazne viac veria svojim firmám, až 58 % CEOs veľmi verí v rast tržieb v nasledujúcich 12 mesiacoch oproti 33 % v minulom roku a 38 % lídrov vo svete. Je to zároveň najvyššia úroveň dôvery, akú CEO prieskum nameral za posledných šesť rokov. Pričom najmenej verili slovenskí lídri v rast tržieb minulý rok pod vplyvom migračnej krízy, možného zrušenia Schengenu či vtedy hroziacemu brexitu.

GRAF C 3

Firmy plánujú zvyšovať počet zamestnancov

Silná dôvera v rast firiem sa premieta na Slovensku a aj vo svete do zvyšovania počtu zamestnancov, až polovica počíta s jeho zvýšením a tretina firiem neočakáva zmenu. Oproti minulému roku sa o tretinu znížil podiel firiem, ktoré plánujú znížiť počet zamestnancov, z 21 % na 14 %, pričom polovica z nich tvrdí, že dôvodom zníženia určite nie je zavádzanie automatizácie a nových technológií.

graf c 5

Alex Šrank

Znižovať náklady sa chystá menej firiem na Slovensku ako minulý rok

Základom rastu je pre firmy rovnako na Slovensku, ako aj vo svete organický rast. Pozitívne očakávania sa odzrkadlili aj pri plánovaní znižovania nákladov, minulý rok 68 % CEOs očakávalo znižovanie nákladov a tohto roku 40 %. Tohtoročný prieskum znovu potvrdil, že firmy vo svete omnoho viac rozmýšľajú aj o iných formách rastu – nových strategických alianciách a spoločných podnikoch, fúziách a akvizíciách, outsourcingu alebo predaji firmy či odchode z trhu.

„Menej firiem plánuje znižovanie nákladov, lídri očakávajú pozitívny vývoj svojich firiem a viac plánujú nárast počtu zamestnancov. Ale zároveň 78 % CEOs očakáva, že do piatich rokov technológie úplne a významne zmenia hospodársku súťaž v odvetví. Firmy žijú dobré časy, ale o tých spomínaných päť rokov budú úspešné len tie, ktoré si dnes vytvárajú priestor na investície do nových technológií a na vzdelávanie svojich ľudí.”

Alex Šrank Partner, líder poradenstva
graf c 9

Viac nových ľudí, viac nových technológií

Slovenskí lídri si jednoznačne uvedomujú výrazne viac ako CEOs vo svete, že inovácie a ľudský kapitál sú jednoznačne tie najdôležitejšie oblasti, ktorým musia venovať svoju pozornosť. Slovenskí CEOs však nepovažujú digitálne a technologické zručnosti a skúsenosti zákazníkov za také dôležité ako ich kolegovia vo svete.

graf c 14

Nástup nových technológií sa zrýchľuje, ale slovenskí CEOs si veria

78 % CEOs očakáva, že do piatich rokov technológie úplne a významne zmenia hospodársku súťaž v odvetví

Dve tretiny CEOs tvrdia, že za posledných 5 rokov technológie úplne a významne zmenili hospodársku súťaž v odvetví, kde pôsobia. Neprekvapí, že za posledných 20 rokov to tvrdí 79 % CEOs a 78 % to očakáva v najbližších piatich rokoch. Cyklus inovácií sa zrýchľuje a CEOs musia pripravovať svoje firmy na ešte väčšiu digitalizáciu biznisu vo všetkých procesoch naprieč celou firmou.

Zavádzanie nových technológií však vyžaduje kontinuálne pripravovať firmu na neustále zmeny a takisto dostatočný počet kvalifikovaných a adaptabilných ľudí, ktorí budú schopní technologických zmien. Digitalizácia prináša so sebou transparentnosť a to je nepochybne pozitívne pre spoločnosť. A na druhej strane zvyšuje nároky na získanie a udržanie dôvery a riadenie rizík vo firme.

graf c 18

Podnikateľské prostredie na Slovensku má pred sebou stále rovnaké výzvy

Za posledný rok sa na priečkach najväčších hrozieb pre podnikanie na Slovensku nedejú žiadne zmeny. Naprieč celým prieskumom sa cez viaceré otázky potvrdzuje, že kvalifikovaná pracovná sila a talenty sú najväčšou výzvou pre slovenské firmy. Stálicou medzi hrozbami je tradične vymáhateľnosť práva bez akýchkoľvek zmien, ktoré by slovenskí lídri zachytili.

graf c 21

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás