Dostupnosť kľúčových schopností v časoch populizmu a spomalenia rastu rozhodne o úspechu

Slovenský CEO prieskum 2019

So spomalením rastu už väčšina CEOs počíta a pripravuje sa na znižovanie nákladov 

Posledné dva roky sme zaznamenali rekordný optimizmus lídrov vo svete aj na Slovensku, čo sa týka rastu ekonomiky a firiem. Tento rok, naopak, pozorujeme rekordný skok v pesimizme. Viac ako polovica slovenských CEOs počíta so spomalením rastu, pričom vo svete je to menej ako tretina a v strednej a východnej Európe takmer tretina. Rovnako poklesla dôvera v rast firiem, 43 % slovenských CEOs si je istých rastom svojej firmy v horizonte 12 mesiacov oproti 53 % z minulého roku. Dramaticky poklesla dôvera u slovenských lídrov v rast firiem v horizonte troch rokov, a to z 40 % na 15 %.

 

Domnievate sa, že sa tempo globálneho ekonomického rastu v nasledujúcich 12 mesiacoch zrýchli, nezmení alebo spomalí?

 

 

„Je dokázané, že diverzita prináša firmám lepšie ekonomické výsledky a pri súčasnej situácii na trhu práce sú opatrenia na podporu diverzity zaujímavým nástrojom na zlepšenie výkonu firiem. Na Slovensku sú firmy v opatreniach na podporu diverzity ešte len na začiatku, programy na podporu diverzity sú väčšinou v rukách personálnych oddelení a slúžia najviac na zatraktívnenie firmy na trhu práce. Rôznorodosť v práci treba podporovať z najvyššej úrovne manažmentu a správne riadiť, aby vo firme fungovala."

Alica Pavúková, Vedúci partner auditu


 

Počet CEOs očakávajúcich recesiu/krízu v najbližších dvoch-troch rokoch sa takmer strojnásobilZnižovanie nákladov je opäť v kurze, na organický rast sa spolieha menej lídrov 

Zatiaľ čo minulý rok sa tretina slovenských lídrov spoliehala na organický rast svojich tržieb, tento rok je to štvrtina. Aj na Slovensku a aj vo svete znovu začali dominovať v plánoch firiem tohto roku iniciatívy na znižovanie nákladov, ktorých význam v minulých dvoch rokoch poklesol. Pätina CEOs sa však spolieha aj na zavádzanie nových produktov a služieb a desatina na vstup na nové trhy. Minulý rok polovica lídrov vo svete plánovala fúziu alebo akvizíciu, tento rok ich podiel klesol na tretinu.

 

Ktoré z nasledujúcich činností prípadne plánujete v nasledujúcich 12 mesiacoch, aby ste zvýšili rast príjmov? Populizmus považujú slovenskí CEOs za najväčšiu hrozbu v podnikaní spolu so zvyšovaním daňového zaťaženia 

Spomedzi potenciálnych ekonomických, politických, spoločenských a environmentálnych hrozieb CEOs na Slovensku za najväčšie považujú populizmus, zvyšovanie daňového zaťaženia, protekcionizmus a nadmernú reguláciu. Populizmus znepokojuje na Slovensku dvakrát (54 %) toľko lídrov než v priemere vo svete (28 %). Naopak, obchodné konflikty znepokojujú tretinu CEOs vo svete a na Slovensku len pätina z nich sa cíti mimoriadne znepokojených. Protekcionizmus zneisťuje zástupcov biznisu a núti ich pripravovať alternatívne scenáre. V každom regióne sú síce hrozby pre podnikanie rôzne, ale konzistentne v celom svete sa na priečkach umiestňuje politická neistota a populizmus.

Populizmus znepokojuje na Slovensku dvakrát (54 %) toľko lídrov než v priemere vo svete (28 %).

 

Najväčšie hrozby pre rast firiem sa týkajú ľudských zdrojov – dostupnosť kľúčových schopností a demografické zmeny

„Selektívne zaťažovanie vybraných sektorov a kategórií firiem neprispieva k rozvoju priaznivého podnikateľského prostredia. Daňové a odvodové zaťaženie na Slovensku patrí k najvyšším v Európe najmä pre vysoké zaťaženie práce. Súčasná daňová politika stále smeruje k zväčšovaniu tejto disproporcie. Zrušenie odvodových stropov znižuje konkurencieschopnosť Slovenska hlavne pri produktoch a službách s vyššou pridanou hodnotou. Pre motiváciu investorov je jednoduchý a transparentný daňový a odvodový systém jedným z najdôležitejších faktorov pre rozhodovanie."

Christiana Serugová, Vedúci partner daňového oddelenia

 

Kvalifikovaná, vzdelaná a adaptabilná pracovná sila je najdôležitejší faktor úspechu pre Slovensko

 

Najdôležitejšie globálne trendy podľa CEOs na Slovensku:
1.     Technologický pokrok
2.     Posun v globálnej ekonomickej sile
3.     Demografické zmeny

 

Najdôležitejšie faktory pre slovenskú ekonomiku a spoločnosť:
1.     Kvalifikovaná, vzdelaná a adaptabilná pracovná sila
2.     Dôvera obyvateľstva v liberálnu demokraciu a slobodný trh
3.     Jednoduchý, stabilný a efektívny daňový systém

 


61 %

CEOs na Slovensku súhlasí, že umelá inteligencia významne zmení spôsob ich podnikania v nasledujúcich piatich rokoch 


Názory CEOs sú rozdielne v tom, či umelá inteligencia viac pracovných miest nahradí alebo vytvorí

46%

CEOs z prieskumu pracovalo aspoň jeden rok mimo svojej krajiny v rámci medzinárodného vyslania

 

25 %

firiem zastúpených v prieskume má 500 a viac zamestnancov

 

24 %

sú firmy riadené ich vlastníkmi

 

38 %

respondentov riadi firmy s výnosmi nad 30 mil. EUR

 

Slovenský CEO prieskum 2019 
(video & dáta)


Charakteristika firiem zastúpených v prieskume

Prieskum realizovala poradenská spoločnosť PwC v spolupráci so slovenskou edíciou magazínu Forbes po desiatykrát. Oslovení CEOs odpovedali prostredníctvom on-line alebo tlačenej verzie dotazníka v období od 5. decembra 2018 do 6. februára 2019. Na prieskume sa zúčastnilo 127 generálnych riaditeľov firiem pôsobiacich na Slovensku z rôznych odvetví: finančné služby (bankovníctvo a poisťovníctvo), priemyselná výroba, stavebníctvo, automobilový priemysel, maloobchod a distribúcia, spotrebný tovar, doprava a logistika, informačné technológie, telekomunikácie, energetika a sieťové odvetvia a iné.

Globálny CEO prieskum sa uskutočnil na vzorke 1 378 respondentov od septembra do októbra 2018 v 91 krajinách. Vzorka respondentov je reprezentatívna vzhľadom na HDP jednotlivých krajín.

 

 

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás