Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Treasury & komoditné poradenstvo

Ponúkame integrované riešenia a znalosti v oblasti riadenia treasury a komoditných rizík.

Operatívne Treasury

Nastavenie Treasury

Nespĺňajú výsledky oddelenia Treasury vaše očakávania?

Máte procesy, ktoré vyžadujú prenastavenie?

 

Spracujeme vám návrh treasury procesov a stratégií na úrovni benchmarku a ukážeme vám osvedčené postupy týkajúce sa výkazníctva a treasury modelov.

 

Čítať viac...

Riadenie likvidity a peňažných tokov

Máte prebytok hotovosti s nízkou výnosnosťou?

Potrebujete zlepšiť viditeľnosť peňažných tokov?

 

Ponúkame riešenie, ktoré vám prinesie prehľad o hotovosti, pracovnom kapitáli a prognózy peňažných tokov, ktoré sú plne integrované s kľúčovými IT systémami.
 

Čítať viac...

Riadenie & kontroly

Odhalili ste nedostatky v kontrolách a v prehľade o finančných rizikách a expozíciách?

Plánujete začať používať nové a komplexné deriváty?

 

Poskytneme vám poradenstvo a podporu pri návrhu a implementácii vhodného modelu pre riadenie a systém kontrol.

 

Čítať viac...

Informačné systémy

Spoliehate sa predovšetkým na manuálne spracovanie a vystavujete sa tak riziku chýb a neefektivity?

Obmedzuje vás vaše súčasné systémové riešenie v oblasti výkazníctva, správy alebo rastových cieľov?

 

Ponúkame integrovaný systém, ktorý:

  • umožňuje prístup k relevantným a včasným informáciám na účely riadenia treasury;
  • prinesie výsledky v oblasti rozdelenia právomocí 
  • a navyše umožní lepšie využitie času vašich kľúčových zamestnancov. 

 

Čítať viac...

Riadenie rizík

Riadenie menového rizika

Ste ovplyvnení zmenami kurzov na devízovom trhu?

 
Majú kurzové straty negatívny vplyv na úverové kovenanty alebo zaplatenú daň?

 

Ponúkame vám efektívne menové riadenie, ktoré má za následok zníženie volatility výkazu ziskov a strát a optimalizáciu daňovej povinnosti a lepšie pochopenie vplyvov zmien kurzov na peňažné toky s cieľom konkurenčnej výhody.

 

Čítať viac...

Komodity

Máte významné expozície v komoditách (elektrina, plyn, ropa a pod.)?

Pomôžeme vám pochopiť a spravovať vaše expozície voči komoditám.

 

Čítať viac...

Účtovníctvo & regulácia

Účtovníctvo

Potrebujete účtovné poradenstvo v dôsledku zmien účtovných štandardov?

Čelíte novej alebo neštandardnej transakcii?

 

Poskytneme vám účtovné riešenie, ktoré umožňuje lepšie zladenie finančných výsledkov so stratégiou riadenia rizík a je plne integrované s kľúčovými IT systémami.

 

Čítať viac...

Regulácie

Strácate sa v mori nových regulácií? MIFID, EMIR… čo nabudúce?

 

Zmapujeme, vyhodnotíme, čo je relevantné, a nastavíme procesy.

 

Čítať viac...

IFRS 9

Nové pravidlá účtovania vašich treasury operácií sú najväčšou zmenou za posledných 15 rokov.

 

Ohodnoťte svou pripravenosť prostredníctvom našej webovej aplikácie.

Demystifying IFRS 9 for Corporates (video)  

Demystifying IFRS 9 Impairment - PwC Accounting Consulting Service (video)

Čítať viac...

Kontaktujte nás

Martin Gallovič

Martin Gallovič

Líder oddelenia auditu, Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 296

Ľuboš  Kozák

Ľuboš Kozák

Senior associate, PwC Slovakia

Tel: +421 911 095 740

Rastislav Petruška

Rastislav Petruška

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +421 902 953 843

Sledujte nás