PRINCE2® Foundation (7. vydanie)

Základná projektová certifikácia

PRINCE2® Foundation

Kurz pokrýva základy celosvetovo najpopulárnejšej metodiky projektového riadenia a jeho výučba, materiály aj skúška sú v anglickom jazyku.

Metodika projektového riadenia PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) patrí medzi najznámejšie projektové certifikácie. Počas štúdia získajú účastníci kurzu detailné, predovšetkým praktické znalosti o možnostiach a spôsoboch riešenia projektových aktivít s metodikou PRINCE2®.

PRINCE2® Foundation je základným certifikátom metodiky projektového riadenia PRINCE2®. Počas 3-dňového školenia sa naučíte ovládať princípy, procesy a terminológiu, ktorú je možné uplatniť na veľké i malé projekty v rôznych odvetviach. Zároveň sa naučíte ako sa dá predísť zbytočnému navyšovaniu nákladov, byrokratickej administratíve a budete schopní pracovať tímovo i systematicky.

Najnovšia edícia obsahuje udržateľnosť ako siedmy aspekt, ktorý má projektový manažér sledovať a riadiť. Prístup pre riadenie dát je novou súčasťou riadenia projektu, ktorá zohľadňuje digitálnu éru a dôležitosť dát. Siedma edicia premenovala témy na praktiky a upustila od minimálnych požiadaviek a viac sa sústreďuje na techniky, ktoré podporujú jednotlivé praktiky. 

Siedma edícia dáva do popredia dôležitosť jednotlivých ľudí v tíme. Uznáva ľudí ako kľúčový element pri dosahovaní úspechu jednotlivých projektov.

V júni 2024 končí výučba 5. a 6. vydania PRINCE2.

Kurz je určený pre:

  • Juniorných i seniorných projektových špecialistov
  • Manažérov zodpovedných za realizáciu strategických cieľov
  • Prakticky akýchkoľvek členov projektového tímu, vrátane zadávateľa
  • Konzultantov, ktorí zavádzajú metodiku (princípy projektového riadenia)

PRINCE2® Foundation kurz je vhodný pre všetkých členov tímu ktorí sa chcú priamo aj nepriamo podieľať na úspešnej realizácii projektu.

Certifikát

Platnosť certifikátu PRINCE2® Foundation je 3 roky a počas tohto obdobia je certifikácia platná aj v prípade, že bude metodológia aktualizovaná.

Certifikát je vystavený vždy v angličtine bez rozdielu, v akom jazyku ste robili skúšku PRINCE2® Foundation. Certifikát takisto neuvádza, koľko bodov ste dosiahli pri záverečnom teste. Certifikát sa často používa ako doklad o vzdelaní Projektového manažéra pre verejné obstarávanie.

robert srnka

Lektor

Róbert Srnka je certifikovaný PRINCE2® Practitioner a medzinárodne licencovaný tútor pre PM. Je skúseným lektorom a má viac ako 20 rokov praktických skúseností z oblasti riadenia projektov vrátane implementácií IT, BPR a auditov. Lektoroval tiež množstvo odborných školení manažérskych zručností v strednej a východnej Európe a krajinách EÚ.

Čo hovoria naši absolventi?

„Školiteľ Róbert, ako skúsený projektový manažér, vedel podať informácie pútavou formou, a to nielen dlhoročným koordinátorom projektov, ktorí potrebujú riadenie projektov poňať viac metodicky, ale aj začínajúcim v projektovom manažmente. Veľkým bonusom pre mňa bolo, že priebeh školenia Róbert ozvláštnil krátkymi prezentáciami prepojenými s jeho životnými skúsenosťami. Pozitívne hodnotím organizáciu kurzu a komunikáciu so zástupcami Akadémie PwC, ktorá bola plynulá a priateľská.“

Viktória Štrbáková, finančná manažérka

Kontaktujte nás

Akadémia  PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás