Dobrovoľnícky deň s PwC - správa z bojiska

Spoločnosť PwC ponukla šancu študentom univerzít a vysokých škôl zapojiť sa do nášho dobrovoľníckeho programu. Vyzvali sme študentov, aby sa k nám pridali a strávili jedeň deň pomocou komunite. V stredu 6. apríla 2011 sme stretli v domove sociálnych služieb Most a pomohli s úpravou nových priestorov. Za PwC sa tejto akcie zúčastnili:

  • Todd Bradshaw - Country Managing Partner
  • Ken Wise - Partner
  • Peter Havalda - Senior manažér
  • Vanda Šinková - líderka oddelenia ľudských zdrojov
Ako sme pomáhali, Dobrovoľnícky deň s PwC

Komu sme pomáhali?

Domov sociálnych služieb Most, n.o. je poskytovateľom pomoci a podpory ľudom s duševnými poruchami v Bratislavskom kraji. Poskytuje komunitné služby, ktoré umožňujú ich klientom (najčastejšie s poruchami z okruhu schizofrénie) žiť svoje životy čo najplnohodnotnejšie a najmä vo svojom prirodzenom prostredí. Aktuálne poskytuje služby rehabilitačného strediska, sociálneho poradenstva, psychologickej ambulancie, rehabilitačné pobyty, voľnočasové aktivity a prevádzkuje chránenú kaviareň Medzi nami. Čerstvou novinkou je služba podporovaného bývania, ktorú domov poskytuje od januára 2011.

Ako sme pomohli?

DSS Most získal priestory, ktoré im umožnia poskytnúť lepšie podmienky pre prácu s klientom (v rehabilitačnom stredisku, poradenstve a ambulancii), možnosť zvýšenia kapacity rehabilitačného strediska a tiež lepšie podmienky pre zázemie organizácie (kancelárie). Tieto priestory však neboli v takom stave, aby sa dali hneď využívať. Keď sme prišli, vyzreralo to ako v zanedbanej budove na zbúranie... Keď sme večer odchádzali, steny boli krásne biele, miestnosti vypratané a upratané, na zemi položená nová plávajúca podlaha. Práca bola skvelá a skutočne užitočná. Počas dňa sme mali k dispozícii občerstvenie z vlastnej výroby chránenej dielne

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská
Marketing & Communications Leader
Tel: +421 904 941 500
E-mail

Sledujte nás