Dobrovoľnícky deň s PwC - správa z bojiska

Spoločnosť PwC ponukla šancu študentom univerzít a vysokých škôl zapojiť sa do nášho dobrovoľníckeho programu. Vyzvali sme študentov, aby sa k nám pridali a strávili jedeň deň pomocou komunite. V stredu 6. apríla 2011 sme stretli v domove sociálnych služieb Most a pomohli s úpravou nových priestorov. Za PwC sa tejto akcie zúčastnili:
  • Todd Bradshaw - Country Managing Partner
  • Ken Wise - Partner
  • Peter Havalda - Senior manažér
  • Vanda Šinková - líderka oddelenia ľudských zdrojov

Komu sme pomáhali?

Todd BradshawDomov sociálnych služieb Most, n.o. je poskytovateľom pomoci a podpory ľudom s duševnými poruchami v Bratislavskom kraji. Poskytuje komunitné služby, ktoré umožňujú ich klientom (najčastejšie s poruchami z okruhu schizofrénie) žiť svoje životy čo najplnohodnotnejšie a najmä vo svojom prirodzenom prostredí. Aktuálne poskytuje služby rehabilitačného strediska, sociálneho poradenstva, psychologickej ambulancie, rehabilitačné pobyty, voľnočasové aktivity a prevádzkuje chránenú kaviareň Medzi nami. Čerstvou novinkou je služba podporovaného bývania, ktorú domov poskytuje od januára 2011.

Ako sme pomohli?

DSS Most získal priestory, ktoré im umožnia poskytnúť lepšie podmienky pre prácu s klientom (v rehabilitačnom stredisku, poradenstve a ambulancii), možnosť zvýšenia kapacity rehabilitačného strediska a tiež lepšie podmienky pre zázemie organizácie (kancelárie). Tieto priestory však neboli v takom stave, aby sa dali hneď využívať. Keď sme prišli, vyzreralo to ako v zanedbanej budove na zbúranie... Keď sme večer odchádzali, steny boli krásne biele, miestnosti vypratané a upratané, na zemi položená nová plávajúca podlaha. Práca bola skvelá a skutočne užitočná. Počas dňa sme mali k dispozícii občerstvenie z vlastnej výroby chránenej dielne.

Zopár vyjadrení o motivácii ľudí z PwC, ktorí sa aktívne zúčastňujú dobrovoľníckych aktivít:

Ken WiseTodd Bradshaw, Country Managing Partner
"Firstly, I will do it for my personal satisfaction that I do something about the community, that I am helping somebody in need. And secondly, I will get out of the office to do something different, maybe on fresh air."

Ken Wise, Assurance Lead Partner
"I personally believe strongly that PwC should give back, it starts with me, with my personal commitment to it."

Vanda Šinková, líderka oddelenia ľudských zdrojov
„Jeden môj obľúbený koučingový model pomáha hodnotiť naše žitie v 4 dimenziách: dosiahnuté úspechy (achievements), kreatívne počiny (creative moments), nezabudnuteľné chvíľky (moments) a môj odkaz, čo za sebou zanechávam (legacy). Dorovoľníctvo je pre mňa naplnením všetkých 4 naraz. Je úžasné mať možnosť dávať, neviem ani vyjadriť, koľko veľa tým dostávam!“

Vyjadrenie neziskovej organizácie MOST:

Lýdia Ondrejkovová, Dss-MOST, n.o.
„Chceme vám veľmi pekne poďakovať za čas, ochotu a nadšenie, ktoré ste do práce vložili. Bolo nám s vami dobre a urobili ste obrovský kus skvelej práce. Človek by ani neveril, čo sa za jeden deň dá stihnúť. Naozaj veľká vďaka!“