Projektový manažment

Projektový manažment môžeme označiť ako súbor vedomostí, aktivít, nástrojov, riadiacich úloh a techník, ktoré organizácia využíva v s cieľom uspokojiť očakávania a potreby príjemcu pri realizácii projektu.

Absolvujte školenie Projektový manažment PMP & CAPM s Akadémiou PwC >

Sledujte nás