Pohľadávky

Právo na prijatie plnenia (pohľadávka) vzniká zo záväzkového právneho vzťahu veriteľa a dlžníka, v rámci ktorého vzniká dlžníkovi povinnosť vyrovnať svoj záväzok voči veriteľovi. V praxi ide najčastejšie o peňažnú pohľadávku, teda právo na peňažné plnenie. Dlžník je nositeľom povinnosti splniť svoj záväzok. Ak dlžník poruší svoju povinnosť splniť svoj záväzok, je táto jeho povinnosť vynútiteľná prostredníctvom štátnej moci, predovšetkým v exekučnom konaní, ale napr. aj formou dražby alebo uspokojením v konkurznom konaní. Viac informácií k záväzkovým právnym vzťahom možno nájsť v §§ 488 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Sledujte nás