Outsourcing

Predstavuje externý zdroj, ktorý dokáže efektívne poskytnúť určité služby, čím vzniká priestor a čas pre spoločnosť sústrediť sa na kľúčové aspekty podnikania. Spoločnosti si najímajú externý zdroj na výkon a riadenie operácií alebo poskytovanie služieb. Využitie tretích strán prináša výhody v podobe odborného prístupu, znižovania nákladov na výrobu a vybavenie. Zároveň sa týmto krokom stáva spoločnosť konkurencieschopnejšou. Medzi jednu z nevýhod outsourcingu služieb patria náklady, ktoré môžu byť vo výsledku väčšie v porovnaní s primárnymi očakávaniami. Rovnako aj strata kontroly nad externým zdrojom, čo môže ovplyvniť podnikanie spoločnosti a iné.

Sledujte nás