Optimalizácia firiem

Optimalizácia firiem je proces, počas ktorého dochádza k úprave kľúčových procesov s cieľom zvýšiť efektivitu a ziskovosť v rámci podnikania. Cieľom optimalizácie je zvýšiť produktivitu, zlepšiť výkon firmy, minimalizovať náklady a maximalizovať zisk, a to hlavne efektívnejším využívaním dostupných zdrojov, či už ľudských, technologických alebo materiálnych.

Optimalizácia ziskovosti a manažment firiem >

Sledujte nás