Globalizácia

Globalizácia je proces rastu medzinárodného prepojenia kultúrnej, životnej, politickej a hospodárskej činnosti. Odrážajú ju zmeny v cestovných a telekomunikačných infraštruktúrach, ktorých cieľom je zjednodušiť pohyb kapitálu, ľudí, myšlienok prostredníctvom geopolitických hraníc.

Sledujte nás