Finančná kríza

Finančná kríza je vo všeobecnosti definovaná ako akákoľvek situácia, kedy významné finančné aktíva ako napríklad akcie alebo nehnuteľnosti náhle zaznamenajú prudký pokles hodnoty. Vo väčšine prípadov finančnej kríze predchádzajú obdobia ekonomického rozmachu a nadmerného poskytovania úverov dlžníkom. Ide teda o hospodársku krízu spôsobenú problémami, ktoré súvisia s finančným systémom alebo menovým systémom krajiny. Ak dôjde k tomuto javu, finančný systém stráca hodnotu a dôveryhodnosť.

Prečítajte si viac o bankovníctve >

Sledujte nás