Expanzia

Znamená rozširovanie, zväčšovanie podnikovej činnosti. Ide o fázu v ktorej spoločnosť dosahuje najväčšie zisky, stabilitu a hľadá možnosti pre budovanie ďalšieho zisku – expanziou. Cieľom je sprístupniť produkt alebo službu na nových domácich alebo zahraničných trhoch. V ideálnom scenári by mala expanzia spôsobiť zvýšenie zákazníckej základne, čím sa zvýšia tržby a s tým následne aj zisky. Rozšírenie môže prebiehať v troma spôsobmi:

  1. Prispôsobenie existujúcich produktov alebo služieb pre širšiu aplikáciu,
  2. Spustenie existujúcich produktov alebo služieb na medzinárodnej úrovni,
  3. Pridanie produktu alebo služby do portfólia.

Pri rozhodnutí sa expandovať na nových trhoch je podstatná stratégia a zváženie externých a interných rizík, ale i príležitostí. Taktiež slabých a silných stránok spoločnosti napríklad pomocou SWOT analýzy.

Sledujte nás