Daňové poradenstvo

Vychádzajúc zo zákona o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov definujeme daňové poradenstvo ako poskytovanie služieb a pomoci podnikateľom vo veciach daní, odvodov, poplatkov a orientácii sa v meniacej sa legislatíve. Zahrnuté sú do neho aj činnosti poradenstva pri zisťovaní základu dane a v procese plánovania daní. Taktiež poskytuje východiská a objasnenia pre klientov pri uplatňovaní právnych predpisov v oblasti daní.

Daňové poradenstvo >

Sledujte nás