Automatizácia

Termín, označuje používanie technológií v prospech pracovnej činnosti. Jednotlivé aplikácie vykonávajú opakujúce sa úlohy, čím umožňujú zamestnancom venovať svoj čas dôležitejším zadaniam, zatiaľ čo tie ľahšie za nich vyrieši technológia. Príkladom môže byť softvér, ktorý v prípade, že zákazník pošle mailom svoju sťažnosť, namiesto čakania v doručenej pošte na spracovanie, bude automaticky odoslaná na konkrétnu osobu. Tá následne jeho sťažnosť spracuje bez čakania a preposielania doručenej pošty cez viacero príjemcov.

Sledujte nás