Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Daňové a právní služby

S podporou celosvětové sítě společností PwC jsou naše kanceláře v Praze, Brně a Ostravě logickým místem, kam se obrátit s veškerými potřebami v oblasti daňových služeb.

S nadšením a odhodláním pomáháme našim klientům činit informovaná podnikatelská rozhodnutí.
Našimi znalostmi a zkušenostmi přispíváme do diskuzí se zákonodárci s cílem vylepšit legislativní a správní prostředí.

Naše služby

Daňové poradenství pro právnické osoby

Společnost PwC vám nabízí komplexní služby v oblasti daní z příjmu právnických osob. Naši konzultanti spolupracují v České republice i na mezinárodní úrovni, aby vám mohli poskytnout ucelené řešení pro veškeré daňové záležitosti. Zároveň vás budou včas informovat o změnách daňové legislativy, které mají přímý dopad na vaše odvětví. Zajistíme, aby vaše podnikání bylo v souladu se všemi právními předpisy a abyste mohli efektivně řídit své výdaje.


Nabídka služeb

View more

Daňové poradenství pro fyzické osoby

V rámci daňového a právního poradenství poskytujeme komplexní služby v oblasti mezinárodní mobility pracovních sil do České republiky i do zahraničí z hlediska daně z příjmů fyzických osob, pojistného na sociální zabezpečení, zdravotního pojištění a imigračního práva. Na tuto problematiku se specializujeme již od roku 1992. Jsme součástí světové sítě, která spojuje více než 157 zemí a v případě potřeby budeme celý proces mezinárodní mobility pracovníků koordinovat v globálním měřítku.

Dokážeme poskytnout plnou podporu v oblasti řízení lidských zdrojů. Naší další specializací je hodnocení a optimalizace benefitů poskytovaných zaměstnancům, a to z hlediska daňové efektivnosti jednotlivých složek odměny, včetně hodnocení daňových dopadů různých motivačních nástrojů.

Poznejte nás více

View more

Nepřímé daně

Odborníci ze skupiny daňového poradenství pro nepřímé daně společnosti PwC poskytují služby v následujících oblastech:

View more

Služby při zajištění pracovního povolení a víza

Společnost PwC vám nabízí služby týmu odborníků na poradenství v oblasti legalizace pobytu cizích státních příslušníků v České republice. 

Poznejte nás více

View more

Znalecké posudky

Znalecký posudek je nezávislé a objektivní hodnocení, které může být jedním z podkladů při rozhodování institucí (například finanční úřad nebo soud). Lze jej také využít jako důkazní prostředek.

Obzvláště velký význam mají znalecké posudky v situacích, kdy se strany sporu domnívají, že existuje několik možných způsobů řešení nebo výkladů určitého problému a pro objektivní rozhodnutí je zapotřebí posouzení znalce.


Společnost PwC ČR vám, coby znalecký ústav disponující příslušným oprávněním, může vyhotovit znalecký posudek především v těchto oblastech:

 


Rádi vám vyjdeme vstříc i v individuálních situacích, proto nás kontaktujte.

View more

Právní služby PwC Legal

Nabízíme kompletní právní a poradenský servis pod jednou střechou. Pomůžeme vám nejen s právními aspekty vašeho podnikání, ale jako součást mezinárodní poradenské sítě PwC máme v týmu i odborníky na daňové poradenství, oblast fúzí a akvizic, forenzní a analytické služby.

Poznejte nás více

View more

{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakty

David Borkovec

David Borkovec

Market leader pro Českou republiku, PwC Česká republika

Tel: +420 724 369 345

Martin Diviš

Martin Diviš

partner, Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 602 749 934

Tomáš Hunal

Tomáš Hunal

Partner, Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 516

Stanislav Kopeček

Stanislav Kopeček

Poradenství při oceňování, PwC Česká republika

Tel: +420 603 280 376

Zůstaňte s námi v kontaktu