VAT Spectrum - neztrácejte čas přípravou výkazů DPH

VAT Spectrum je webový nástroj pro přípravu DPH přiznání, kontrolních i souhrnných hlášení a také hlášení Intrastat.

VAT Spectrum funguje na bázi softwaru jako služby - zaplatíte jednu měsíční částku a o nic více se nestaráte. Žádné náklady s instalací aplikace na Vaše počítače nebo platby za aktualizace.

Řešení, které umožňuje přípravu všech DPH i Intrastat výkazůpomůže s odhalením chyb v reportovánízkontroluje za Vás platnost DIČ Vašich odběratelů a dodavatelů.

Playback of this video is not currently available

1:40

VAT Spectrum

VAT Spectrum Video


Na základě vložených dat za Vás VAT Spectrum vypočte veškeré DPH výkazy, rozdělí transakce automaticky do jednotlivých oddílů kontrolního hlášení i souhrnného hlášení. Všechny výkazy si poté můžete stáhnout jak ve formě xml souboru pro podání na příslušný finanční úřad, tak ve formě pdf a excelu pro jejich uchovávání.

Kromě výpočtu DPH výkazů za Vás VAT Spectrum provede sérii 17 kontrol, například zkontroluje, zda se datumy transakcí liší od vykazovaného období, zjistí, zda je stejná transakce vykazovaná ve více zdaňovacích období a zabrání tak duplicitám ve vykazování, pohlídá za Vás, zda jste si již neuplatnili nárok na odpočet z konkrétní transakce v minulosti a další.

VAT Spectrum je zároveň analytickým nástrojem, na dashboardu ukáže vývoj daňové povinnosti či nadměrného odpočtu v posledním roce a pomůže tak odhalit nezvyklé výkyvy. K jednotlivým zdaňovacím obdobím lze připisovat poznámky a případně tak komunikovat s dalšími kolegy, kteří se na přípravě výkazů podílejí.

VAT Spectrum veškeré poznámky a časové údaje vztahující se k procesu přípravy DPH reportů uchovává pro případy budoucích kontrol ze strany finančního úřadu nebo personálních změn ve Vaší společnosti. 

Pohlídá za Vás překročení limitů pro registraci k Intrastatu a odhalí nesoulady mezi DPH a Intrastatem.

Základní funkce

 • Příprava DPH výkazů v požadované struktuře xml včetně opisů v pdf či excelu a funkce vytváření dodatečných DPH přiznání, následných kontrolních hlášení a opravných výkazů
 • Kontroly – 17 kontrol včetně online kontroly platností DIČ dodavatelů a odběratelů včetně kontroly nespolehlivosti plátců a zveřejněných bankovních účtů
 • Roční součty – překročení limitu pro registraci k Intrastatu + tzv roční přiznání, které kumuluje součty jednotlivých řádků DPH přiznání za rok za účelem zjištění obratu za 12 kalendářních měsíců
 • Intrastat – příprava hlášení v csv struktuře k nahrání do InstatDesk nebo InstatOnline a detailní křížová kontrola na hodnoty v DPH přiznání a souhrnném hlášení
 • Dashboard – vývoj daňové povinnosti
 • Poznámky – možnost komunikace a auditní stopy v rámci týmu který DPH výkazy připravuje

Jazyk

 • VAT Spectrum lze spustit v českém i anglickém jazyce
 • Výkazy a veškeré kontroly lze stahovat jak v českém, tak anglickém jazyce

Jak to funguje?

 • VAT Spectrum je webová aplikace, ke které se uživatelé jednoduše a odkudkoliv přihlásí přes svůj webový prohlížeč
 • Není potřeba žádná instalace ve Vašem IT prostředí
 • Cena za užívání aplikace je účtována měsíčně, je konečná a bez dlouhých vázacích období
 • Vždy aktuální - cena v sobě zahrnuje údržbu aplikace i nezbytné aktualizace vyplývající z legislativních nebo technických změn
 • Úvodní detailní zaškolení do používání aplikace a běžné každodenní dotazy na její obsluhu jsou již obsaženy v ceně

PwC VAT Spectrum prostředí

Úvodní stránka v případě, že společnost v nástroji spravuje více DPH registrací. I to je výhoda VAT Spectra – z jednoho místa vyřešíte DPH reporty více společností.

Úvodní stránka s přehlednými údaji ke zvolenému zdaňovacímu období.

Přehledný graf s vývojem daňové povinnosti nebo nadměrného nároku na odpočet DPH.

Logické, aritmetické a další kontroly zajistí, že v připravených reportech není žádná chyba, která by mohla způsobit problémy s finančním úřadem.

Automaticky vytvářené i uživatelské poznámky zajistí, že budete schopni s odstupem času prokázat, jaké kontroly jste při sestavování DPH reportů provedli. V případě, že na přípravě reportů spolupracujete s dalšími kolegy také odpadá nutnost komunikovat přes emaily a složitě komunikaci v případě potřeby dohledávat.

Kontakty

Martin Diviš

Martin Diviš

vedoucí partner, Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 602 749 934

Tomáš Vlk

Tomáš Vlk

Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 737 718 281