Kapitálové trhy

Poskytujeme poradenství domácím i zahraničním společnostem, které mají zájem o veřejnou či privátní nabídku cenných papírů v České republice. Spolupracujeme také s českými firmami, které plánují vstup na zahraniční kapitálové trhy, včetně USA.

S čím dokážeme pomoci

Naše klienty podporujeme v každé fázi transakce. Poskytujeme komplexní poradenství, od podpory při tvorbě obchodní a finanční strategie a výběru optimální varianty financování (včetně volby vhodné burzy), přes pomoc při výběru dalších poradců a přípravě investiční nabídky, až po podporu při roadshow a samotné emisi cenných papírů. Poskytujeme také služby z oblasti auditních služeb a ověřování finančních informací v prospektech.


Podporujeme jak společnosti, které cenné papíry emitují vůbec poprvé, tak velké mezinárodní skupiny, které pravidelně využívají možnosti financování prostřednictvím českých i globálních kapitálových trhů.

Využíváme expertýzu mezinárodní sítě specialistů a zkušenosti z mnoha světových regionů a trhů. Díky širokému týmu, který spojuje experty na finanční i nefinanční reporting, systémová řešení, kapitálové transakce, “corporate governance” a právní a daňové otázky jsme schopni připravit komplexní a efektivní řešení pro kapitálové transakce, které bude zároveň přizpůsobeno vašim specifickým potřebám a bere v úvahu jedinečnost Vaší společnosti.

Pomáháme našim klientům transformovat interní procesy, finanční i nefinanční reporting včetně softwarové podpory tak, aby jejich interní prostředí splňovalo veškeré požadavky na veřejně obchodované společnosti, ať už jde o účetní rámec (IFRS, US GAAP), nefinanční reporting (ESG reporting), nastavení odpovídající “corporate governance”, atd.

IPO – Podpora při primárním úpisu akcií

Poskytneme vám strukturovanou analýzu, která detailně rozebere stav vaší připravenosti na vstup na burzu.

Klíčové oblasti naší IPO diagnostiky zahrnují:

● postupy finančního výkaznictví a vnitřní kontrolní systém

● strukturu společnosti a daňové aspekty

● historické i současné finanční výsledky

● způsob, jakým je firma řízena (corporate governance)

 • Našim výstupem je tzv. roadmapa, která popisuje jednotlivé kroky při přípravě na IPO. Průměrná doba od zahájení projektu po vydání zprávy činí obvykle 3-6 týdnů (s ohledem na požadovanou úroveň detailu a velikost posuzovaného subjektu).
 • Vyhodnotíme veškeré faktory, které mohou mít vliv na vaši schopnost provést úpis akcií a po ale také po samotné emisi fungovat jako veřejně obchodovaná společnost. Jako výstup vyhodnocení obdržíte zprávu, která shrnuje požadavky, které musí vaše společnost splnit, analýzu současné situace a naše doporučení týkající se činností zmíněných v nabídce níže.

Naše služby v oblasti IPO

Kapitálové trhy

 • Diagnostika IPO
 • Projektové řízení při přípravě IPO
 • Výběr vhodného trhu pro úpis
 • Požadavky na kótování na burzách cenných papírů a průběžné podávání zpráv
 • Příprava informací o strategii a financování společnosti
 • Prezentace pro forma finančních informací
 • Sestavení provozního a finančního přehledu a dalších částí nabídky
 • Výběr investičních bank a spolupráce s nimi
 • Spolupráce s regulačními orgány
 • Příprava tzv. dlouhé (long-form) auditní zprávy
 • Zprávy o provozním kapitálu
 • Zprávy o postupech finančního výkaznictví

Finance & účetnictví

 • Zavedení tzv. Smart Closing pro efektivní (a zrychlené) sestavení účetní závěrky
 • Nastavení manažerského reportingu a budgetovacích procesů[A3] 
 • Návrh a poradenství k vnitřnímu kontrolnímu prostředí včetně informačních systémů[A4] 
 • Nastavení provozu SSC (center sdílených služeb

Informační technologie

 • Výběr vhodného podnikového informačního systému (ERP)
 • Poradenství při projektech datové migrace
 • Poradenství při projektech integrace/separace informačních systémů
 • Zajištění bezpečnosti dat a s tím související ověřovací zakázky

 

Governance, Risk & Compliance

 • Požadavky burz na správu a řízení společností
 • Nastavení odpovídajícího rámce corporate governance (struktura, politiky, reporting)
 • Podpora při výběru členů představenstva a výborů
 • Zavedení funkce interního auditu
 • Zavedení oddělení pro vztah s investory

 

Oceňování

 • Ocenění společnosti
 • Finanční modelování podniku
 • Prezentační nástroje pro analýzu citlivosti a možných scénářů

Podnikové finance & dluhové poradenství

 • Strategická analýza možností (IPO vs. soukromý kapitál vs. dluh)
 • Vývoj a implementace finanční strategie
 • Modelování cash flow[A7] 
 • Zprostředkování transakcí se strategickými a finančními investory, vyjednávání o dluhovém financování a derivátech a zajišťovacích programech
 • Ratingové poradenství
 • Restrukturalizace dluhů a jednání s věřiteli

Daňové služby

 • Daňové kontroly (s ohledem na finanční zdraví společnosti)
 • Analýza efektivní daňové sazby skupiny před a po úpisu akcií
 • Volba daňové struktury skupiny, včetně sídla skupiny[A8] 
 • Daňové aspekty řízení společnosti
 • Daňová struktura získaného kapitálu, použití výnosů a posouzení daňové uznatelnosti nákladů souvisejících s transakcí
 • Strukturování převodních cen
 • Stanoviska k daňovým příjmům a nákladům
 • Stanoviska k obecným daňovým rizikům
 • Korespondence se správci daně

Právní služby

 • Volba vhodné právní struktury skupiny, s ohledem na zahraniční právo
 • Založení lokálních a přeshraničních právních entit (Special Purpose Vehicle, Joint Venture)
 • Právní due dilligence
 • Návrhy smluv o půjčkách či zajištění

Řízení lidských zdrojů

 • Systémy odměňování vrcholového vedení a členů představenstva
 • Opční plány pro akcie
 • Zveřejňování systémů odměňování ve výročních zprávách

Školení, workshopy a semináře

Workshopy na téma IPO

Semináře pro management a výkonné vedení společnosti (témata – strategie, governance, finance, logistika, projektové řízení)

Školení na IFRS či US GAAP

Školení na téma řízení vztahů s investory

Audit & Assurance

 • Audit účetní závěrky, případně oddělené/kombinované účetní závěrky
 • Poradenství zaměřené na účetnictví
 • Přechod na standard IFRS nebo US GAAP
 • Příprava takzvaných „Comfort Letters“ (ujištění o splnění požadavků)
 • Posouzení předpokládaných finančních informací
 • Sestavení pro forma finančních informací

Mohlo by vás zajímat

Kontakty

Olga Cilečková

Olga Cilečková

Partner, Accounting advisory leader, PwC Česká republika

Tel: +420 724 593 568

Miroslav Šmíd

Miroslav Šmíd

XBRL leader, Účetní poradenství, PwC Česká republika

Tel: +420 724 706 981