Zpracovatelský průmysl a výroba

Vedení výrobních společností musí stále sledovat změny v legislativě ČR i EU, např. v oblasti ochrany životního prostředí či transferových cen v rámci skupiny podniků.

V oblasti ochrany životního prostředí musí věnovat pozornost právním předpisům upravujícím řešení případných škod na životním prostředí. V oblasti daňové legislativy v rámci skupiny podniků musí věnovat pozornost stanovení transferových cen se spřízněnými společnostmi. I to jsou oblasti, ve kterých vám společnost PwC může poradit a pomoci.
Oborové znalosti specialistů PwC zhodnocují naše poradenské služby a přispívají ke snadnější a efektivnější komunikaci s klienty z těchto oborů:
 
  • Strojírenství a průmyslová výroba
  • Stavebnictví
  • Papírenský a obalový průmysl
  • Chemický průmysl
  • Metalurgický a těžební průmysl

Různá odvětví výroby jsou široce zastoupena v celé České republice. Ať je to již tradiční strojírenství a stavebnictví, zpracování dřeva a skla či výroba plastů a obalového materiálu. Průmyslová výroba v zemi vždy přispívala k růstu ekonomiky a zaměstnanosti.

Udržení významného postavení výroby a ustání tlaku konkurence v globální ekonomice je v současnosti strategickou výzvou pro vedení i vlastníky výrobních závodů. V současné době pokračuje tlak na snižování provozních nákladů při očekávaném růstu tržeb. Zároveň jsou podporovány investice do budoucnosti ve formě prostředků alokovaných na vývoj případně i výzkum – velmi důležité jsou inovace.

Klíčová se stávají spojení tuzemských či zahraničních investorů s českými výrobci a jejich dodavatelsko-odběratelskými obchodními partnery.  Změny se projevují především ve změnách poptávky, častější inovaci výrobků, výrobních technologií, rostoucí automatizaci a digitalizaci (Průmysl 4.0).  Tyto změny by měly vést k úsporám času a peněz a zvýšení flexibility firem. Průmysl 4.0 s sebou přináší naději na zvýšení kvality lidského života prostřednictvím zvyšování produktivity práce a omezení monotónních a fyzicky náročných profesí. Mezi hlavní rizika však patří hackerské útoky a zneužití dat.

Tyto skutečnosti vyvolávají změny ve využití výrobních kapacit, hledání úspor nákladů ve všech provozních oblastech včetně řízení lidských zdrojů a zároveň zvyšují nutnost restrukturalizace a reorganizace, včetně přenastavení systémů a procesů.

{{contentList.loadingText}}


K dispozici v anglických originálech
 

Kontakty

Jiří Zouhar

Jiří Zouhar

vedoucí partner, Auditorské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 724 061 820

Jiří Koval

Jiří Koval

Auditorské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 044

Buďte s námi v obraze