Zpráva o transparentnosti

PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o.

Tuto zprávu vydáváme v souladu s požadavky článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu (za obchodní rok končící 30. června 2023 v souladu s požadavky ustanovení § 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech).

Aktualizováno: 19. července 2024 (aktualizace se týká tabulky na straně 40 – Finanční informace za rok končící 30. června 2023: aktualizováno o auditované informace, které k 30. říjnu 2023 nebyly k dispozici a přidáno odsouhlasení čistého obratu). Původní verze dostupná ke stažení zde.

Kontakty

Eva Loulová

Eva Loulová

partner, Účetní poradenství, PwC Česká republika

Tel: +420 606 619 176

Zůstaňte s námi v kontaktu