Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Menu

O nás

Loading Results

Whistleblowing služby

Efektivně nastavený mechanismus pro hlášení podnětů vám pomůže při budování etické firemní kultury a důvěry jak uvnitř společnosti tak i navenek.

Je vaše společnost připravena na nové legislativní požadavky na ochranu whistleblowerů?

Posílení požadavků na ochranu oznamovatelů ze strany EU bude mít přímé dopady i na české společnosti. Dle aktuálního návrhu zákona na ochranu oznamovatelů jsou právní subjekty v soukromém a veřejném sektoru povinny zavést bezpečné interní kanály pro oznamování, vytvořit postupy pro přijímání oznámení, zajistit utajení totožnosti oznamovatelů a stanovit lhůty pro následné postupy. Aktuální návrh zákona vychází ze Směrnice EU 2019/1937, která stanovuje minimální požadavky a v současné době probíhá proces její implementace do české legislativy.

Návrh zákona byl schválen vládou dne 1. února 2021 a stanovuje, že povinné subjekty budou povinny zavést vnitřní oznamovací systém do 31. března 2022.

Které subjekty budou muset zavést vnitřní oznamovací systém?

 • Právní subjekty soukromého nebo veřejného sektoru s více než 25 zaměstnanci
 • Veřejní zadavatelé s výjimkou obcí do 5 000 obyvatel
 • Společnosti působící například v následujících oblastech:
  - civilní letectví
  - námořní doprava
  - ropa a zemní plyn
  - poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů
  - podnikání na kapitálovém trhu
  - investiční společnosti a investiční fondy
  - pojištění nebo zajištění

Jaké povinnosti bude nový zákon obnášet?

 • Zřízení komunikačních kanálů pro přijímání a vyřizování oznamování protiprávních jednání
 • Určení příslušné osoby, která bude odpovědná za správu vnitřního oznamovacího systému
 • Dodržení časových lhůt - potvrzení o přijetí oznámení do 7 dnů ode dne jeho přijetí a informování oznamovatele o přijatých krocích k nápravě protiprávního stavu do 1 měsíce
 • Poskytnutí ochrany svým zaměstnancům ve smyslu ochrany totožnosti či zajištění mechanismů pro identifikaci jakékoliv formy odvetných opatření

Kdy začít s implementací?

 • Zajistěte svým zaměstnancům vhodný a bezpečný kanál a vyhněte se potenciálně negativnímu dopadu na reputaci vaší společnosti
 • Délka procesu implementace se odvíjí od velikosti vaší společnosti a v některých případech může trvat společnostem až 6 měsíců
 • Získejte náskok před ostatními a vyhnete se sankcím, které mohou dosahovat až do výše 1 000 000 Kč

Náš tým odborníků pro vás navrhne služby na míru.

Tým odborníků z PwC zaměřených na oblast Compliance vás provede celým procesem od gap analýzy přes návrh řešení a implementaci systému až k vlastnímu šetření obdržených podnětů vyšetřování a stanovení nápravných opatření.

 • 43 %

  případů podvodů je odhaleno na základě oznámení/tipu, přičemž polovina z nich je od zaměstnanců

  Globální studie, ACFE: "Report to the Nations 2020"

 • 47 %

  firem tvrdí, že se staly obětí podvodu v posledních 24 měsících

  Globální studie, PwC: "Global Economic Crime and Fraud Survey 2020"

 • 33 %

  firem nemá implementovaný žádný systém pro oznamování podvodů

  Česká republika, PwC: "Průzkum prevence a detekce podvodného jednání"

Mohlo by vás zajímat

Kontaktujte nás

Zaujalo Vás téma whistleblowingu a chcete se dozvědět více o tom, jaké požadavky bude vaše společnost muset od 1. 3. 2022 splňovat?

Povinná pole jsou označena hvězdičkou(*)

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře budou poskytnuté osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje" v prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) na základě oprávněného zájmu výše uvedených entit ze sítě PwC pro účely vyřízení mého požadavku.

Přečtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

Kontakty

Kateřina Halásek Dosedělová

Kateřina Halásek Dosedělová

Forenzní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 724 369 351

Tomáš Sádlík

Tomáš Sádlík

Forenzní služby, PwC Česká republika

Tel: + 420 733 672 931

Petr Glogar

Petr Glogar

Právní služby, PwC Legal

Tel: +420 738 233 284

Veronika Šípošová

Veronika Šípošová

Právní služby, PwC Legal

Tel: + 420 734 226 237

Hide