Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Zdravotnictví a farmacie

Komplexní servis pod jednou střechou

Farmaceutický průmysl v České republice z velké části ovládají zahraniční vlastníci. Farmaceutické společnosti se pohybují v prostředí nesmírně přísné a komplexní regulace: Státní ústav pro kontrolu léčiv reguluje všechny aspekty tohoto podnikání – od tvorby cen po balení, od klinických zkoušek po reklamu.
 

Odborníci PwC na farmaceutický průmysl patří k předním specialistům na tento obor v zemi a dokáží vám dobře poradit s daňovými, právními a regulačními otázkami tohoto odvětví.

Aktuální problémy

 • Omezené marže dané státní regulací cen léků
 • Potřeba alternativního financování operací, které může vést ke vzniku struktur rizikových z hlediska dodržování pravidel cenové regulace
 • Regulace reklamy, která se vztahuje i na sponzoring, dárky, vzorky léčiv atd.
 • Regulace distribuce léků
 • Ochrana duševního vlastnictví
 • Návratnost investic do výzkumu a vývoje
 • Rychlé šíření licenčních ujednání a společného uvádění léků na trh

Služby specifické pro toto odvětví

 • Daňové poradenství ve vztahu k registraci léků a klinickým zkouškám
  • Poradenství o daňovém řešení poskytování vzorků, dárků a slev, včetně slev „v naturáliích“
 • Služby související s plněním regulačních požadavků a řízením rizika
 • Urovnání, arbitráže a soudní řízení u sporů pro porušení patentu, o náhradu následných škod či pro porušení smlouvy, sporů o záruky a sporů souvisejících se stavbami
 • Pomoc při stažení výrobku z trhu (z legislativních, zdravotních, bezpečnostních či obchodních důvodů nebo pro porušení licenčních ujednání) a řešení všech souvisejících nároků
 • Posouzení souladu s licenčními a jinými obchodními ujednáními a poradenství ohledně vhodných postupů pro řízení plateb a příjmu licenčních poplatků

Kontakty

Linda Maršíčková

Linda Maršíčková

Senior Associate, specialista na zdravotnické právo, PwC Česká republika

Tel: +420 703 182 319

Zůstaňte s námi v kontaktu