Automobilový průmysl

Ať už jste dodavatel, výrobce, prodejce nebo finanční instituce, díky komplexnímu portfoliu služeb a zkušenostem našich zaměstnanců pokryjeme všechny vaše potřeby.

Jsme experti na poradenské, auditorské a daňové služby, forenzní a právní poradenství. Dlouhodobě spolupracujeme s klíčovými organizacemi působícími v odvětví výroby a prodeje automobilů (AutoSAP, SDA). V rámci auditu a poradenství se staráme o největší firmu působící v automobilovém průmyslu na našem trhu, společnost ŠKODA AUTO.
PwC Česká republika úzce spolupracuje s mezinárodním týmem specialistů PwC Autofacts, který je zastoupený na všech klíčových trzích po celém světě.  Tým se zaměřuje na specifické problémy a analýzy automobilového průmyslu.

Výrobci a dodavatelé

Produktivita a ziskovost

 • Strategická, organizační a procesní transformace podniku
 • Změny organizační struktury
 • Zavádění integrovaného plánování – sladění finančních, prodejních a provozních funkcí
 • Řízení dodavatelského řetězce
 • Zvyšování výkonnosti strategického i operativního nákupu, vyhledávání nových dodavatelů a vyjednávání
 • Podpora při výběru umístění nových výrobních kapacit – s ohledem nejen k existující infrastruktuře a lidským zdrojům v regionu, ale i možnostem investičních pobídek a daňových úlev
 • Podpora inovačních procesů a zlepšování firemní kultury
 • Nastavení finančních procesů a kontrol 

View more

Lidé

 • Budování značky zaměstnavatele jako prostředku získání a udržení klíčových zaměstnanců
 • Strategické řízení lidských zdrojů
 • Interní rotace a strategické plánování pracovní síly
 • Revize a návrh systému odměňování dle nejlepších tržních postupů

 

 

 

View more

Změny vlastnické struktury

 • Podpora při plánování nástupnictví ve firmě
 • Asistence při prodeji společnosti

 

 

 

View more

Daňové poradenství

 • Daně z přidané hodnoty, 
 • Daně z příjmů a jiných daní v ČR či v zahraničí, 
 • Clo při vývozu a dovozu vozidel a náhradních dílů

View more

Strategie a budování značky

 

 

View more


Importéři a dealeři

 • Optimalizace a rozvoj dealerské sítě
 • Revize fungování dealerství a návrhy pro zvýšení jeho efektivity – řízení zásob, financování, analýza ziskovosti, prodejní procesy
 • Vyšetřování možných podvodů v dealerské síti
 • Zvyšování tržeb a ziskovosti v oblasti after-sales
 • Revitalizace a restrukturalizace problémových dealerství
 • Nezávislá revize a optimalizace prodejních procesů na úrovni importérů
 • Poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů a jiných daní v ČR či v zahraničí, cel při vývozu a dovozu vozidel a náhradních dílů

Finanční instituce

 • Zvyšování výkonnosti prodejních procesů
 • Customer relationship management
 • Fleetové i retailové prodeje


* K dispozici v anglických originálech

Kontakty

Jiří Zouhar
vedoucí partner, Auditorské služby, PwC Česká republika
Tel: +420 251 152 202
Email

Radek Dráb
Strategické poradenství, PwC Česká republika
Tel: +420 777 921 122
Email

Buďte s námi v obraze