Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

PwC Procurement Consulting

Pomáháme spořit a zvyšovat efektivitu nákupního oddělení

 

Cílem PwC Procurement Consultingu není pouhé vysoutěžení lepších cen, ale zajištění dlouhodobého dosahování nižších nákladů přenesením ověřených postupů nejlepší praxe na vaše zaměstnance, transformací nákupní funkce a efektivním řízením spotřeby.

 


Procurement Study

Studie nákupních oddělení v České republice - získejte porovnání s ostatními hráči na trhu a inspirujte se, kam dále směřovat vaše úsilí.

Mám zájem se zúčastnit

Celý nákupní proces, ale i jeho jednotlivé části

Dokážeme vás provést celým nákupním procesem, ale i jeho jednotlivými částmi. Od specifikace potřeby a výběrového řízení, přes řízení vztahu s dodavatelem až po neustálé zlepšování a hledání úspor v provozu vaší společnosti včetně digitalizace nákupní funkce.

metro map

Naše služby v kostce

Top Performance Sourcing


 • Pomáháme klientům dosáhnout nejlepších možných obchodních podmínek znovuvysoutěžením jejich významných nákupních kategorií materiálu a služeb.
 • Realizujeme nákupy s využitím ověřených a účinných postupů, s vysokou motivací a orientací na výsledek, s vyvinutím maximálního úsilí a pečlivostí v každém kroku procesu.
 • Podporujeme klienty v celém procesu strategického nákupu od definice funkčních požadavků přes vyhledání dodavatelů, jejich oslovení, zpracování nabídek, vyjednávání po uzavření kontraktu.
 • Hledáme s klientem oblasti, v nichž je možné snížit spotřebu, nastavení optimálních funkčních požadavků a celkové snížení nákladů.

Nastavení efektivní nákupní funkce


 • Nastavení štíhlé organizační struktury
 • Zavedení pravidel nákupu a pracovních postupů pro dlouhodobé dosahování nejlepších tržních podmínek
 • Příprava templatů a nástrojů pro efektivní realizaci nákupu
 • Implementace dashboardů a KPI's pro řízení výkonu nákupního týmu a sledování efektivity vynaložených prostředků
 • Vytvoření stručné a praktické nákupní směrnice (SOP) zahrnující principy nejlepší praxe

Spend Cube


 • Analýza nákladů společnosti z pohledu kdo, co, od kterého dodavatele a za jakých podmínek spotřebovává
 • Jednorázová analýza v rámci projektu nebo pravidelný report z PwC Data Analytics centra
 • Benchmarking a identifikace příležitostí pro úspory

PwC Procurement inkubátor


 • Přenesení celého nebo části vašeho nákupního týmu do Experience Centra PwC a vedení týmu pro řízení nákupu dle ověřených principů nejlepší praxe
 • Znovuvysoutěžení vybraných kategorií materiálu a služeb
 • Rychlé přenesení zkušeností, metodik a pracovních postupů na vaše zaměstnance s cílem dosáhnout efektivní transformace vaší nákupní funkce a zároveň zvýšení motivace vašich zaměstnanců

Nákupní komise


 • Získání rychlé kontroly nad náklady zavedením nákupní komise, která se fyzicky schází a s žadateli přezkoumává jejich nákupní požadavky. Cílem je eliminovat nezbytné požadavky a zajistit řádný nákupní proces všech schválených potřeb.
 • Nastavení pravidel fungování nákupní komise – materialita přezkoumávaných požadavků, formulář nákupního požadavku, pravidla schvalování
 • Řízení nákupní komise nebo asistence v průběhu zasedání komise a identifikace příležitostí pro dosažení výhodnějších podmínek

Procurement managed service


 • Náš tým nákupčích se vám postará o kompletní proces výběrových řízení (source-to-contract) vybrané části nebo kompletního nákupu materiálu a služeb.
 • Svěřením procesu výběrových řízení do našich rukou můžete rychle doplnit vysoce kvalitní zdroje nákupu nebo dosáhnout rychlých personálních úspor. Současně tak zajistíte stabilně vysoký výkon při výběru dodavatelů a vyjednávání obchodních podmínek. Výběrová řízení probíhají dle předem stanového harmonogramu a klient pravidelně získává přehled o výsledcích výběrových řízení a realizovaných úsporách.

Dodavatelský summit


 • Příprava a organizace dodavatelského summitu s cílem motivovat dodavatele k hledání požadovaných úspor ať na straně dodavatelských podmínek, nebo na straně spotřeby
 • Výběr relevantních dodavatelů
 • Příprava vyjednávací strategie, analýz spotřeby a nákladů, nastavení cílů a očekávání
 • Organizace a realizace summitu

Digital procurement


 • BI dashboardy pro online monitorování výkonnosti nákupní funkce
 • Analýza výdajů a dosažených úspor
 • Podpora při výběru a implementaci vhodného informačního systému pro nákup nebo využití eSourcing platformy
 • Fraud Scan – nástroj pro detekci podvodů během nákupu

Vyzkoušejte si nás. Platíte jen, když vám ušetříme peníze.

Dejte nám vědět

6 rad pro efektivní fungování nákupní funkce

1.

Mějte detailní a neustále aktuální přehled o nákupním spendu - kdo, co, za kolik a u jakého dodavatele nakupuje a k čemu je to spotřebováno

2.

Využijte sílu nákupního oddělení pro realizaci úspor v nákupu i ve spotřebě

3.

Sestavte roční plán výběrových řízení a realizujte je v každém kroce s maximální pečlivostí a motivací na úsporu

4.

Podpořte výkon nákupního oddělení využitím digitálních nástrojů a rozvojem kompetencí svých nákupčích

5.

Využijte své dodavatele jako strategické partnery, kteří vám pomohou najít cestu k úsporám i nezbytné stabilitě dodávek

6.

Pečujte o nákupní oddělení jako o jednu ze svých strategických kompetencí

Platíte jen, když vám ušetříme peníze.

Povinná pole jsou označena hvězdičkou(*)

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře budou poskytnuté osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje" v prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) na základě oprávněného zájmu výše uvedených entit ze sítě PwC pro účely vyřízení mého požadavku o vypracování nezávazné nabídky. Přečtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

Kontakty

Jiří Jakoubek

Jiří Jakoubek

Provozní poradenství, PwC Česká republika

Tel: +420 604 581 898

Petr Smutný

Petr Smutný

Business Restructuring Services, PwC Česká republika

Tel: +420 602 648 602

Hide