Future of Finance

Rychlejší, více strategické, stále kontrolované. Takové jsou finance budoucnosti. Pomůžeme vám je vytvořit i ve vaší firmě.

Problémy, které nejčastěji řeší čeští CFOs


Neadekvátní nebo nedostatečný management reportingu

Ať už jsou možnosti vašeho reportingu zastaralé, nebo jen neodpovídají vašim potřebám, zdlouhavá příprava i kontrola reportingu komplikuje práci mnoha finančních ředitelů. Nekompletní data, přetížené reporty i zdlouhavé manuální zadávání dat lze ale řešit.


Informační toky jsou pomalé a komplikují vám rozhodování

Informační toky nejčastěji zpomaluje statutární reporting divizí a poboček a přílišné množství dokumentů, souborů a tabulek. Komplexní reporting finančních i nefinančních dat krade čas finančních ředitelů velmi často.


Nedůvěřujete vlastním finančním datům

Manuální zadávání dat i jiné nestandardní procesy jsou vždy rizikem. Pokud navíc pracujete v samostatných a neaktualizovaných systémech nebo vaše reportovací nástroje nejsou dostatečně spolehlivé, není důvěru ve vlastní finanční data, grafy a účty na čem zakládat.


Chcete za svou prací vidět vyšší přidanou hodnotu

Čas strávený tvorbou účtů, chybějící znalosti v týmu i chybějící důvěra, všechny tyto faktory mají jedno společné. Berou čas finančních ředitelů, který by mohli věnovat strategickým rozhodnutím. Pojďme to změnit.

 

Jak vidíme budoucnost financí?

Svět financí se mění a role finančníků s ním. Je na čase předat zdlouhavé manuální zadávání dat do rukou automatizace. Změnit reportingy tak, aby byly více efektivní, lépe čitelné a snazší na přípravu. Využít všech dostupných prostředků k přesnější predikci vlastního obchodního vývoje i trhu. Jaká tedy bude role finančníků? Více strategická, soustředěná na oblasti, které firma nejvíce potřebuje – měnící se obchodní modely, hledání nových talentů, transformaci a především skutečné výsledky.

Playback of this video is not currently available

1:42

Future of Finance

Neformální komunita finančních ředitelů, kteří se chtějí potkávat, sdílet zkušenosti a dozvídat se poslední novinky ze světa financí, technologií a legislativy. Rozšiřujeme povědomí o otázkách, které pálí finanční ředitele.

PwC CFO Community >

Podívejte se, jak probíhají naše akce:

Záznam CFO & Treasury Talks 1/2024 >

Záznam Treasury Talks 11/2023 >

Olga Cilečková

Technologické změny ve firmách jsou naléhavější a ti, kdo jsou připraveni, zvládnou lépe nejen nečekané krize, ale i další výzvy. Základem úspěšné transformace je ale především kombinace nových technologií se změnou myšlení a dostatečnou infuzí digitálního vzdělávání ve finančních týmech. A to je z mé zkušenosti pro řadu firem mnohem větší výzvou.

Jaroslav Kuruc

Přenastavení finanční funkce budoucnosti vnímám jako velký úkol a současně velkou příležitost. Firmy, které efektivně využívají cloudová řešení, RPA, datovou analytiku a umělou inteligenci, získávají kompetitivní výhodu. Od moderního finančního ředitele se bude navíc očekávat, že dokáže nejen reagovat na změny prostředí, ale také fundovaně předvídat vývoj byznysu.

Chcete zjistit, jak si stojí vaše firma ?

Manažerský kontroling a reporting. Komplexní a významná část práce finančních manažerů i největší slabina finančních procesů. Setkáváte se s některými z těchto nedostatků i u vás? Vyzkoušejte si náš Maturity Assessment a zjistěte, jak si vedete v oblasti digitalizace vašich finančních procesů ve srovnání s konkurencí.

Maturity Assessment

Poskytujeme služby a řešení pro všechny části finanční funkce – od strategie po realizaci

Daně a regulace

Nástroje pro správu převodních cen
Jsou úrokové míry aplikované u vašich vnitroskupinových půjček či cash pool operacích v souladu s principem tržního odstupu? Chcete znát tržní míru zadlužení pro vaše dceřiné společnosti? Finanční kroky vaší skupiny vám pomůžeme vyhodnotit na základě kombinace dat z S&P Compustat, S&P Capital IQ, Refinitiv Deals Scan a Eikon i Bloombergu.

DPH spektrum
Neztrácejte čas přípravou výkazů DPH. VAT Spectrum slouží k přípravě přiznání k DPH a souvisejících povinných výkazů s nově implementovanou funkčností přípravy kontrolních hlášení. Umožňuje upload dat ze stávajícího podnikového informačního systému či jiných externích zdrojů, je zajištěn mnoha kontrolami a provede za vás i logické kontroly dat včetně výstupů a možnost oprav. Výstupy generuje ve struktuře předepsané státní správou.

DPH nespolehlivý plátce
Stačí zaplatit dodavateli, který je finanční správou veden jako nespolehlivý plátce, a stáváte se ručitelem za DPH, kterou má odvést do státního rozpočtu. Chcete mít jistotu, že mají vaši dodavatelé vše v pořádku? Tým daňových a právních služeb PwC hromadně prověří dodavatele a platnost jejich DPH registrace, identifikuje nespolehlivé plátce, porovná zveřejněné bankovní účty s účty, které evidujete ve vašem systému, a poradí vám, jak se vyhnout ručení za DPH.

Automatizace GDPR – S4
Častou výzvou související s GDPR je zavedení technických opatření, zejména souvisejících s vymazáním a sledováním doby uchovávání, která po úplném zavedení GDPR v květnu 2018 není v případě 61% společností plně implementována. Se zpracováním, kontrolou i automatizací procesu vám pomůže nástroj S4-DPO.

Účetnictví a externí reporting

 • Optimalizace účtování a vykazování včetně rychlého kódu
  Potřebujete odreportovat 3. pracovní den? Poradíme vám, jak uzpůsobit procesy tak, abyste dokázali reportovat nejen včas, ale navíc i instantně. Doporučíme přímo pro vás vhodné nástroje založené na RPA, nastavíme interfacy i zmapujeme vaše KPIs.
 • Robotická automatizace procesu (RPA)
  Chcete zkrátit čas strávený manuálními úkoly a zaměřit talent svých zaměstnanců na činnosti s přidanou hodnotou? Software RPA je výkonný, flexibilní a snadno použitelný nástroj pro provádění ručních, časově náročných kancelářských úkolů založených na pravidlech, zatímco sedí na stávajících aplikacích, což eliminuje vývoj softwaru náročného na zdroje.
 • Post akviziční služby v oblasti financí
  Koupili jste společnost nebo jste byli koupeni novu mateřskou společností a potřebujete odreportovat podle nového reportovacího rámce? Pomůžeme vám nastavit reporting a účetní závěrku tak, abyste odreportovali správně, včas a bez problému.
 • Automatizace přípravy FS pro velké skupiny a SSC
  Jste SSC hub, který připravuje statutární výkazy pro více zemí? Chybí vám systémová kontrola nad verzemi hlavních knih, revize adjustmentu a trackovaní změn? Máme pro vás řešení, které lze implementovat mimo váš ERP systém.
 • ESEF regulace – podpora při implementaci včetně technického řešení
  Regulace ESEF (jednotný elektronický formát) klade dodatečné povinnosti na emitenty cenných papírů.
  Provedeme vás celým procesem implementace ESEF – od školení přes přípravu značek až po implementaci technického řešení.
 • Automatizační nástroj Document Bot
  Smlouvy a výkazy. Jejich kontrola a podpisy. Document Bot je zde proto, aby vám pomohl zrychlit a ulehčit proces vytváření, kontroly a podepisování dokumentů. Zvyšte důvěru signatářů, pokud jde o kvalitu vašich zpráv, a urychlete proces jejich schvalování ve vaší firmě.
 • E-účetní manuál
  Jste větší skupina s potřebou sdílet účetní politiku svým dceřiným společnostem? Elektronická verze účetního manuálu ve formě wikipedie vám nabídne snadné hledání aktuálních postupů, kontrolu verzí a platností směrnic ke zvolenému datu i možnost nastavení různých úrovní přístupu. Konec pdf a dalších uživatelsky nepříjemných dokumentů.
 • Účetní chatboti
  Je vaše účetní oddělení zahlcené dotazy? Chatbot může pomoci s odpověďmi na všechny otázky, které se vám v týmu opakují a kradou váš čas.
 • E-řešení pro sledování rozdílů mezi reportovacími rámci
  Potřebujete sledovat leasingy podle českého GAAP a podle IFRS 16? Reportujete finanční aktiva dle CZ GAAP a IFRS9? Máme pro vás on-line nástroje, které pomohou spočítat a sledovat úpravy mezi jednotlivými reportovacími rámci.

Kontroling a řízení výkonnosti

 • Prediktivní analýzy PwC
  Finanční prognózy jsou velmi důležitým nástrojem řízení, spokojenost s jejich skutečnou výkonností ale bývá nízká. V mnoha firmách jsou stále vysoce manuální, což omezuje schopnost integrovat širší soubor dat a dosahovat komplexnosti s co nejvyšší přesností. Řešení vytvářená v PwC využívají pokročilé analýzy založené na sofistikovaných statistických metodách a technikách strojového učení. Díky tomu pro vás můžeme integrovat interní i externí data pro automatické stanovení komplexních prognóz, které mohou povyšovat finanční predikce na výchozí bod z hlediska obchodního řízení.
 • Integrované plánování, kontroling a reporting
  Obrovské množství různých systémů, nedostatek standardizace ústící do nespolehlivosti dat a časově nároční konsolidace informací za účelem tvorby finančních reportů. To všechno jsou problémy, které jsme schopní pomoci technologií jako Jedox, SAP Analytics in Cloud nebo IBM Cognos Analytics řešit. Naše služba spočívá v definovaní strategie, nastavení a optimalizace procesů, přípravě datového modelu a následovně výběru technologie i implementace. Cílem projektu je jedno celistvé řešení, kde jakékoliv změny či simulace dat se v okamžiku promítnou na vaše finanční ukazatele.
 • Digitalizace a automatizace finančních procesů
  V dnešní době přetrvává poptávka po dalších kapacitách či případně jak udržet objemy s menším úsilí. V PwC pracujeme s klienty na zvyšování jejich kapacity pomocí automatizace rutinních, opakujících se úkolů.
  Tak dokážeme zkrátit čas nezbytný pro provedení nutných úkolů a zároveň prodloužíme virtuální pracovní dobu až na 24 hodin denně. V rámci implementace tohoto řešení získávají klienti také další výhody jako optimalizované standardizované a zadokumentované procesy. PwC řešení přináší vyšší kvalitu výstupů, scalabilitu a uvolní kapacitu lidských zdrojů, kterou lze poté využít na aktivitách s vyšší přidanou hodnotou.

Treasury

 • Treasury analytika
  Tým profesionálů PwC představuje integrované řešení treasury i doplňkových služeb v oblasti práva, daní, správy pohledávek, informačních technologií, účetnictví nebo risk managementu. Finanční správu u nás propojujeme s datovou analýzou i AI a s automatizací procesů pomáháme i našim klientům.
 • Zajišťovací účetnictví
  Potřebujete účetní poradenství v důsledku změn účetních standardů? Čelíte nové nebo nestandardní transakci? Poskytneme vám účetní řešení, které umožňuje lepší sladění finančních výsledků se strategií řízení rizik a je plně integrované s klíčovými IT systémy.
 • Cashflow predikce
  Potřebujete sledovat Cashflow za více společností ve skupině? Predikovat potřebu hotovosti? Nastavit optimální využití financí ve skupině? Náš nástroj Cashflow Analytics vyžaduje nízké investice i údržbu, je škálovatelný a může integrovat i další pokročilá analytická řešení. Cashflow Analytics umožňuje vyhledávání skutečných dat, prakticky nekonečný počet možných náhledů a umožní vám najít vztahy i ve zdánlivě nesouvisejících datech.

Risk & Compliance

 • Služby Risk Inteligence
  Nové obchodní strategie, produktové inovace, kybernetická rizika i regulatorní kontroly. Nejen v těchto případech pomáháme našim klientům snížit rizika a eliminovat jakékoli potenciální nežádoucí dopady na nezbytné minimum. Vyhodnocujeme nejen rizika samotná, ale také strukturu jejich řízení ve firmách, souvztažnost mezi riziky a dodržováním právních norem a pomůžeme vám i s implementací vlastního systému kontrol.
 • Interní audit
  V PwC inovujeme interní audit propojením dovedností našich lidí s nejnovějšími technologiemi interních auditů. Výsledkem je kompetentní, vyvážený a akční tým PwC Interní audit. Poskytujeme auditní služby založené na datové analýze, zkontrolujeme dodržování předpisů ve vaší firmě, nabízíme přezkum zajištění kvality interního auditu a banchmarking a pomůžeme vám i s nastavením funkcí interního auditu.

Kariéra v našem týmu

Chceš rozšířit naše řady?

Zjisti více

Playback of this video is not currently available

0:57

Řešíme CFO agendu

Kontakty

Olga Cilečková

Olga Cilečková

Partner, Accounting advisory leader, PwC Česká republika

Tel: +420 724 593 568

Jaroslav Kuruc

Jaroslav Kuruc

Finance Transformation Projects, PwC Česká republika

Tel: +420 731 427 716

Zůstaňte s námi v kontaktu