Česká CEO Survey 2024

Přichází čas oživení?

Český byznys se vrací do normálu. Napovídají to výsledky aktuální české CEO Survey, tradičního průzkumu, který PwC přináší už popatnácté. Generální ředitelky a ředitelé českých společností se v něm se čtenáři dělí o svůj výhled na rok 2024, hodnocení hrozeb, důvěru v růst svých firem i názor na vývoj české ekonomiky.

Foto: Michael Tomeš

V posledních letech ovládaly „žebříček hrozeb“ v PwC CEO Survey obavy, které samy o sobě naznačovaly, že doba není úplně klidná: vysoká inflace nebo nedostatek energií opravdu nejsou běžné záležitosti. Částečně proto, že se intenzita těchto hrozeb snížila, a částečně díky tomu, že si na ně ředitelé zvykli a naučili se s nimi vypořádávat, se ale pro letošek v pomyslném seznamu propadly na nižší příčky.

Čelo „hitparády hrozeb“ opanovaly obavy z nedostatku zaměstnanců, které sice nejsou nijak zvlášť příjemné, a už vůbec ne jednoduché na řešení, ale vysílají o respondentech úplně jiný druh zprávy. Už se nejedná o defenzivní boj s externími hrozbami, ale snaha vyřešit překážky, které brání v růstu.

Podobný posun je vidět i v otázce, kde mají ředitelé naopak identifikovat příležitosti pro růst. Loni na plné čáře vyhrálo zdražení výrobků a služeb – neboli opět reakce na inflaci, která ve výsledku dál roztáčela pomyslnou spirálu. A letos? S náskokem vyhrává „vývoj nového výrobku nebo služby“ a „růst na domácím trhu“. Tedy kreativita a práce, tak jak to má být. Konečně i můj oblíbený graf, který znázorňuje očekávání růstu výnosů, se opět otáčí směrem vzhůru a já věřím, že ho bude jako povětšinou následovat i výkon celé ekonomiky. Jak jste si asi všimli, vybírám si ta pozitivní sdělení a přikládám jim velký důraz, dívám se zkrátka tentokrát na výsledky optimistickou optikou. Průzkum samozřejmě přináší i mnohá varování, jak v makroekonomické části, tak v letošním hlavním tématu, kterým jsou technologie a umělá inteligence.

Jak ho budete číst a vyhodnocovat, je samozřejmě na Vás. Každopádně Vám přeji příjemné a hlavně inspirativní čtení.


Jiří Moser
řídící partner, PwC Česká republika

Témata CEO Survey 2024

V podnikatelské sféře se nálada postupně zlepšuje a ředitelé podniků jsou ohledně následujících let opatrně optimističtí. CEOs také předpokládají, že silným impulsem pro růst jejich společností budou inovace, které jako hlavního tahouna růstu jmenuje asi čtvrtina z nich. Vzrostl i podíl těch, pro které budou hlavním nástrojem pro růst společnosti fúze a akvizice, což by mohlo naznačovat kýžené oživení v oblasti, která v posledním roce či dvou spíše stagnovala. Zajímavé je, že pozitivní impuls očekávají ředitelé i ze zahraničních trhů, které jsou pro značnou část z nich klíčovým prostředkem pro růst.

Miroslav Bratrych
vedoucí partner: poradenství, Deals, PwC Česká republika

Nepřekvapuje mě, že s konsolidačním balíčkem vzrostla obava z vyššího daňového zatížení a odvodů. Větší daňová zátěž se netýká pouze společností, kde vzrostla daň z příjmu o 2 %, ale také zaměstnanců zdaněním nepeněžních benefitů čerpaných nad hodnotu poloviny průměrné měsíční mzdy či snížením limitu pro progresivní zdanění. Konsolidační balíček byl schválen v prosinci, tedy nedal společnostem příliš času na aktualizaci mzdových a účetních systémů. Například aktualizace změněných DPH sazeb není záležitostí pár kliknutí.

Martina Seidlová
daňová expertka, PwC Česká republika

Ani v letošním roce nebude nezaměstnanost pro českou ekonomiku představovat problém, nadále zůstane nízká, dokonce až nezdravě nízká. Potvrzují to i generální ředitelé v CEO Survey, když očekávají spíše nárůst počtu zaměstnanců než jejich pokles. Pokračujícím trendem bude digitalizace a automatizace. Téměř každá třetí firma (29 %) počítá s tím, že alespoň 5 % stávajících pozic nahradí nějakou formou automatizace či robotizace. S rychlým nárůstem AI a dalších technologií poroste tlak na to, aby se zaměstnanci učili novým dovednostem a přeškolovali se na nové pozice. Ostatně se to ve firmách už děje.

Andrea Linhartová Palánová
expertka na řízení lidských zdrojů, PwC Česká republika

Ještě před dvěma lety větší význam umělé inteligenci přikládalo jen 40 % ředitelů, nyní jsme na dvojnásobku. Aktuálně drtivá většina generálních ředitelů věří, že umělá inteligence přiměje zaměstnance osvojit si nové dovednosti a změní způsob vytváření hodnot ve firmách. Největším limitem pro zavádění AI jsou ale momentálně společnosti samy, jejich kultura a ochota skutečně měnit zaběhnuté způsoby práce a inovovat. Důležité je nejen zaměstnance vzdělávat a technologii jim zprostředkovat, ale i je patřičně k transformaci motivovat.

Petr Ložek
vedoucí partner technologického poradenství, PwC Česká republika

Před dvěma či třemi lety jsme u klientů naráželi poměrně často na názor, že dekarbonizace nebo obecně ESG se jich netýká. Nyní je to už výrazně méně časté, a dokonce vidíme, že někteří z dřívějších odmítačů jsou dnes na tomto poli poměrně aktivní. Dalším milníkem je postupné zavádění jednotného nefinančního reportingu, který umožní v budoucnosti přehledné porovnání firem a přispěje k větší transparentnosti i lepšímu povědomí o tom, jak se která firma k sociální a environmentální odpovědnosti staví. V neposlední řadě velmi zkomplikuje pokusy o tzv. Greenwashing.

Jan Brázda partner a sustainability leader, PwC Česká republika


CEO Survey v médiích
 

O CEO Survey

CEO Survey je unikátní soubor dat a analýz, který ukazuje, jak se na svět dívají přední představitelé významných firem. Tedy ti, jejichž názory a rozhodnutí do značné míry formují národní i globální ekonomiku, respektive celkový vývoj společnosti a její schopnost řešit problémy. Průzkum a následná studie řeší jak tradiční ekonomické otázky tvořící souvislou časovou řadu, tak i aktuální témata. Globální síť PwC letos publikovala 27. průzkum názorů generálních ředitelů, česká verze tento rok vznikla popatnácté. Sběr dat probíhal v listopadu a prosinci 2023 a do průzkumu se zapojilo 188 generálních ředitelů českých firem. Globálního CEO Survey se letos zúčastnilo 4 702 ředitelek a ředitelů z celého světa.

CEO Survey v předchozích letech

Kontakty

Aleš Černý

Aleš Černý

PR Manager, PwC Česká republika

Tel: +420 602 172 816