Česká CEO Survey 2023

aneb jak překonat dokonalou bouři

Přinášíme výsledky aktuálního ročníku CEO Survey, jedinečného průzkumu názorů českých generálních ředitelek a ředitelů. Lídři českého byznysu se v něm se čtenáři dělí o svou predikci roku 2023 a důvěru v růst svých firem i české ekonomiky. Sdílejí řešení, pomocí kterých hodlají čelit největším hrozbám v podobě inflace, nedostatku lidí nebo vysokým cenám energií.

Máme za sebou tři velmi těžké roky. Pandemii následovaly a doplnily surovinové a dodavatelské krize, inflace a loni se k tomu všemu přidala ještě ruská invaze na Ukrajině. V podtitulu CEO Survey 2023 jsme si tuto situaci nakumulovaných hrozeb dovolili označit přídomkem Dokonalá bouře.

V čem se aktuální průzkum liší od dvou předešlých? Zatímco loni i předloni byl u respondentů CEO Survey patrný optimismus, letos už se ho opravdu moc nedostává. Ředitelé věští pokles české ekonomiky a i v predikci růstu vlastních výnosů jsou nejpesimističtější za posledních deset let. Názor, že ta či ona hrozba brzy pomine a bude ji následovat patřičné oživení, už nepřevládá. Spíše je z nasčítaných vnějších problémů vidět únava a smíření se s tím, že nás čeká recese.

Pozitivem ale je, že by nemusela být dlouhá ani hluboká. Proč? Jednak proto, že od vyplňování dotazníků na přelomu listopadu a prosince 2022 přece jen přišly nějaké dobré zprávy. Ať už zklidnění situace s energiemi, tak pozitivní čísla z německé ekonomiky.

Zároveň je z výsledků letošního průzkumu názorů generálních ředitelů více než patrné, že nikdo nechce čekat na to, co se stane, ale naopak se snaží aktivně stávající bouří proplout. Ať už se bavíme o plánovaných krocích a opatřeních, nebo investicích.

S úctou a přáním inspirativního čtení


Jiří Moser
řídící partner, PwC Česká republika

Témata CEO Survey 2023

I když inflace půjde dolů, ještě nějakou dobu nejspíš bude dvouciferná. Nevýhodou této momentálně nejobávanější hrozby přitom je, že se jí firmy můžou jen velmi těžko bránit. V podstatě jediným receptem je flexibilní cenová politika, což se ovšem lépe říká, než následně v praxi provádí.
Lepší možnosti už firmy mají při zajišťování se proti dvěma provázaným a doprovodným projevům inflace: rostoucím úrokovým sazbám a kurzovému riziku. Zejména u kurzu se při posílení koruny na přelomu roku opět ukázalo, jak je nevyzpytatelný. Naštěstí tady lze využít hedgeových nástrojů a přirozeného zajištění vlastní strukturou financování v kombinaci s měnovou politikou. Když se to udělá šikovně, jde to i bez poplatků za komerční deriváty.

Olga Cilečková
partnerka pro řízení finančních rizik, PwC Česká republika

Obava z rizik spojených s inflací je logická, ale lze předpokládat, že odezní ve chvíli, kdy inflace klesne zpět na obvyklé hodnoty. Jinak je to s meziročním nárůstem obavy z kyberbezpečnosti o 17 %. Tam se riziko v čase průběžně zvyšuje a toto číslo odráží spíš přibývající počet ředitelů, kteří si ho uvědomují. Jako zodpovědné se proto jeví, že 33 % českých ředitelů plánuje zvýšit investice do kyberbezpečnosti v reakci na stoupající geopolitická rizika. I tady se ale hodí dodat, že průměr EU je 48 % a v Německu to plánuje dokonce 70 % ředitelů.

Tomáš Kuča
vedoucí partner Assurance, PwC Česká republika

Je celkem pochopitelné, že ředitelé by od státu spíše než konkrétní pomoc chtěli vytvoření stabilního a předvídatelného prostředí pro podnikání. To je totiž něco, čeho se jim v posledních letech akutně nedostává. Nejnovějším příkladem nepředvídatelnosti je tzv. windfall tax. Její konkrétní česká podoba jde v mnohém, zejména v samotné výši zdanění nebo v okruhu subjektů, na které dopadá, nad dohodnutý evropský rámec. Velmi složitá a nepřehledná potom jsou zejména kritéria druhu činností a jejich podílu na celkovém obratu, podle kterých se podniky k této dani kvalifikují.

Martin Diviš
vedoucí partner Tax, Legal & People, PwC Česká republika

Trend aktivních opatření a vnímání problémů ESG se rok od roku v Česku zvyšuje, ale zároveň stále pomalejším tempem než ve „zbytku světa”. Hlavní motivací k pozitivním změnám přitom podle opakovaných odpovědí nejsou u českých firem ekonomické či regulační důvody, a to ať již existující, nebo výhledové, ale vlastní postoj. Bude velmi zajímavé sledovat odpovědi českých CEOs příští rok, až se přijme na evropské úrovni velká část předpisů v rámci balíčku Fit for 55 a firmy se budou připravovat na nefinanční reporting podle nové evropské směrnice CSRD. Naplno se také projeví povinné klimatické řízení rizik v evropském finančním sektoru, což bude zajímavé sledovat vzhledem k tomu, že jen 2 % respondentů letos uvedla, že hlavní motivací k dekarbonizaci jsou pro ně požadavky financujících bank.

Jan Brázda
vedoucí partner pro ESG, PwC Česká republika

Česko se spolu s Německem vymyká ostatním zemím a regionům, co se týče sebevědomí v odolnosti firem. V obou zemích věří vysoké procento ředitelů, že jejich společnost přežije v současné podobě deset a více let. Při podrobnějším pohledu je u německých firem vidět, že to jde ruku v ruce i s vysokými očekávanými investicemi do automatizace a technologií v čele s cloudem a umělou inteligencí. U českých firem už tato souvislost chybí. Pravděpodobně kvůli přetrvávající výhodě v levnější pracovní síle nejsou zdejší firmy do transformace takovou měrou tlačeny.

Petr Ložek
partner, PwC Česká republika


CEO Survey 2023 v médiích
 

O CEO Survey

CEO Survey je unikátní soubor dat a analýz, který ukazuje, jak se na svět dívají přední představitelé významných firem. Tedy ti, jejichž názory a rozhodnutí do značné míry formují národní i globální ekonomiku, respektive celkový vývoj společnosti a její schopnost řešit problémy. Průzkum a následná studie řeší jak tradiční ekonomické otázky tvořící souvislou časovou řadu, tak i aktuální témata. Globální síť PwC letos publikovala 26. průzkum názorů generálních ředitelů, česká verze tento rok vznikla počtrnácté. Sběr dat probíhal v listopadu a prosinci 2022 a do průzkumu se zapojilo 202 generálních ředitelů českých firem. Globálního CEO Survey se letos zúčastnilo 4 410 ředitelek a ředitelů z celého světa.

CEO Survey v předchozích letech

Kontakty

Aleš Černý

Aleš Černý

PR Manager, PwC Česká republika

Tel: +420 602 172 816