Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Digitální adaptivní organizace

Co je potřeba k tomu, abyste zůstali relevantní? Vstupte se svou společností do digitálního světa, nebojte se dělat změny a neustále se na ně adaptujte.

#stayrelevant

Svět se velmi rychle mění. A svět byznysu s ním. Firmy, které chtějí v dnešním stále komplexnějším prostředí prosperovat, by měly využívat vhodné digitální nástroje a automatizované procesy. Zároveň je potřeba si osvojit nový způsob myšlení a nové dovednosti.

Jde především o schopnost přizpůsobit se jakékoliv situaci v budoucnu a zůstat relevantní.

Jaké jsou výzvy na cestě Digitální adaptivní organizace? 

Předpokládejme, že jste se rozhodli jít cestou digitalizace interních procesů a adaptability. Otázka, která okamžitě následuje, je: JAK? Jak dosáhnout vyšší efektivity, osvojit si potřebné nástroje a technologie, jak reagovat na změny?

Klíčovým faktorem bývá efektivní využívání nástrojů, dosažení konkrétních změn v přemýšlení lidí a zavedení adaptivního leadershipu.

Digitální adaptivní organizace je připravená na jakoukoliv výzvu, je flexibilní, inovativní. Její existence má jasný smysl. Má motivované zaměstnance, kteří se nebojí rozhodovat. To vše je podpořeno jasnou strategií digitalizace a funkčními nástroji.

Olga Cilečková
PwC, partner

Partnerství PwC a ATAIRU

Abychom Vám společně nabídli inovativní službu. V PwC dlouhodobě pomáháme společnostem, na jejich digitální cestě a přidáváme obrovské zkušenosti v oblasti digitálního upskillingu. ATAIRU je etablovanou vzdělávací organizací s vlastním know-how v oblasti Adaptivního řízení. Spojení našich dvou konceptů je unikátním průvodcem krok za krokem směrem k Digitální adaptivní organizaci.

Koncept Digitální adaptivní organizace

Pilíře Digitální adaptivní organizace podle PwC
 

Strategie a vize
Jasná a ideálně originální vize (kde chceme být) spolu se strategií („jak se tam chceme dostat“) tvoří základní kámen úspěchu. Každý z prvků – vize, originalita, strategie, cesta – jsou samostatnou kapitolou. Jejich spojení Vaší DNA. Znáte je? Jsou definované? Následujete je?

Kultura a leadership
Organizace je živý organismus. Každá buňka (tedy zaměstnanec) by měl podporovat směr, kterým se ubírá. Podpora nejvyššího managementu, pochopení a akceptace každého jednotlivce vede k úspěchu. Jde o komplexní pilíř, ve kterém se moderní technologie potkávají s humanitními přístupy.

Řízení a struktura
I organizační struktura by měla reflektovat směr celé společnosti. Propojení organizačních celků, toky informací, kompetence manažerů a mnoho dalšího by mělo jít „ruku v ruce“ se stanovenou vizí. Samozřejmostí by mělo být také dodržování všech platných předpisů a zákonů.

Procesy a informace
Tento pilíř se soustředí na efektivitu a přímočarost v rámci každodenních úkolů, které zaměstnanci společnosti musí řešit. Cílem je eliminovat čas strávený neefektivními aktivitami. A nasměrovat všechny uspořené hodiny do aktivit s přidanou hodnotou.

Technologie a inovace
Jaké technologie je vhodné používat, jaké inovace sledovat, kdy je ten správný čas na jejich implementaci a kde přesně začít? To jsou některé z otázek, na něž v rámci pilíře Technologie a inovace hledáme odpověď pro Vaši specifickou situaci.

Adaptivní tenze podle ATAIRU

Zisk – Poslání

Adaptivní organizace se samozřejmě musí chovat tak, aby tvořily zisk, ale pokud mají mít motivované zaměstnance, potřebují také společné poslání. Týmy v Adaptivní organizaci mají vlastní poslání, díky kterému jsou motivované, inspirované a které jim dodává energii jít za jejich cílem.

Důvěrnost informací – Otevřenost

Zaměstnanci musí mít přístup k aktuálním a relevantním informacím, aby se mohli rozhodovat a za svá rozhodnutí při naplňování strategických priorit přijmout plnou zodpovědnost. Některá odvětví jsou spjatá s důvěrností informací (např. finančnictví), v adaptivních organizacích však kultura otevřenosti, upřímnosti, zpětné vazby a zdravých diskuzí zlepšuje důvěru a produktivitu týmů.

Hierarchie – Autonomie

V adaptivních organizacích musíme zajistit organizační stabilitu infrastruktury a jejích funkcí (které přinášejí strukturu a jistotu) a současně ji vyvažovat autonomií a flexibilitou týmů i jednotlivců. Díky tomu bude vaše organizace adaptivnější.

Plánování – Experimentování

Adaptivita je schopnost rychle změnit kurz. Příliš detailní tradiční plánování tomu může být na překážku. Adaptivita vyžaduje nastavit několik strategických priorit a dát jednotlivcům a týmům kapacitu a prostor na experimentování a realizaci projektů, které budou prospěšné pro celou společnost.

Řízení – Empowerment

Manažeři a lídři jsou důležití i v adaptivních organizacích. Výrazně se však mění jejich role. Musí se zbavit potřeby mít nad vším stoprocentní kontrolu, a naučit se inspirovat ostatní a dopřát jim dostatek prostoru prostřednictvím koučování a zpětné vazby.

Komplexita – Zjednodušování

Určitá míra komplexity je v mnoha ohledech nevyhnutelná, ale v poslední době vidíme, že jí v některých společnostech přibylo až příliš. Adaptivní organizace rozumí tomu, kde komplexita ovlivňuje hodnotu, rychlost a flexibilitu. Systematické zjednodušování a snižování komplexity adaptivitu zvyšuje.Cesta PwC k Digitální adaptivní organizaci

Playback of this video is not currently available

1:18

Proč a jak se stát Digitálně adaptivní organizací?

Playback of this video is not currently available

0:50

Náš příběh: Efektivní plánování na základě AI

Náš příběh: Efektivní plánování na základě AI

Playback of this video is not currently available

1:12

Náš příběh: Jak podporujeme a rozvíjíme talenty

Náš příběh: Jak podporujeme a rozvíjíme talenty

Playback of this video is not currently available

0:57

Náš příběh: Engagement Folder Bot

Náš příběh: Engagement Folder Bot

Playback of this video is not currently available

0:48

Náš příběh: Paperless Office

Náš příběh: Paperless Office

Playback of this video is not currently available

0:58

Roboti v akci

Roboti v akci

Playback of this video is not currently available

1:07

Digitální upskilling pro všechny

Digitální upskilling pro všechny

Playback of this video is not currently available

0:57

Jak si usnadnit život

Jak si usnadnit život

Playback of this video is not currently available

0:58

Automatizace tvorby dokumentů

Automatizace tvorby dokumentů

Playback of this video is not currently available

1:02

How we improved our collaboration

How we improved our collaboration

Playback of this video is not currently available

1:35

Journey to the cloud

Journey to the cloud

Playback of this video is not currently available

1:21

Co je Adaptivní Leadership?

Co je Adaptivní Leadership?

Kontaktujte nás

Zaujalo Vás téma digitální adaptivity? Ozvěte se nám a rádi Vám představíme celý koncept.

Povinná pole jsou označena hvězdičkou(*)

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře budou poskytnuté osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje" v prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) na základě oprávněného zájmu výše uvedených entit ze sítě PwC pro účely vyřízení mého požadavku o vypracování nezávazné nabídky. Přečtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

Kontakty

Olga Cilečková

Olga Cilečková

partner, PwC Česká republika

Tel: +420 724 593 568

Pavel Štefek

Pavel Štefek

partner, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 400

Radka Dohnalová

Radka Dohnalová

CEO ATAIRU, PwC Česká republika

Tel: +420 777 172 352

Agnieszka Biernat Wiatrak

Agnieszka Biernat Wiatrak

Business development, PwC Česká republika

Tel: +420 733 678 856

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Digital Upskilling Leader, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Hide