Risk, Regulatory & Compliance

Vaše vnímání rizik a strategie, jak s riziky pracovat, ovlivňují rovnováhu mezi vyhýbáním se nezdarům a využíváním konkurenčních příležitostí.

Intenzita změn v současném obchodním světě vyžaduje od společností řídit a využívat výhody proaktivního Řízení rizik. Propojením inovativní a aktivní správy s dodržováním právních norem do programu Řízení rizik společností je možné se chopit příležitostí a uspokojit očekávání investorů/akcionářů/podílníků. 

Risk Management & Compliance

Řízení rizik

Služby Podnikového řízení rizik PwC přidávají hodnotu:

 • vyhodnocením struktury vašeho podnikového řízení rizik
 • vyhodnocením podnikových nebo vznikajících rizik
 • analyzováním souvztažnosti mezi riziky a dodržováním právních norem
 • navrhováním a vyhodnocením plánů migrace rizik
 • kontrolou fungování řízení rizik a asistencí při jejím zavádění
 • poradenstvím při zavádění pojišťovacích politik
 • outsourcingem funkcí řízení rizik
 • odborným vedením a vzděláváním managerů risku

Dodržování právních předpisů

Vaše regulatorní odezva odráží míru kontroly a rozvinutosti operativy vaší společnosti. Příliv nových zákonů a předpisů se stále stupňuje a to na regionální národní a mezinárodní úrovni. Nezávisle na velikosti či rozmanitosti vaší společnosti, téměř každé části se dotýká komplexní propletenec neustále se vyvíjejících regulací, které mohou být předmětem pokut a represivních opatření. V neposlední řadě se problematika dotýká i značných rizik spojených s reputací společnosti.

Během posledních pár let zejména průmysl v oblasti Life Science pocítil dopad zvyšujících se požadavků na transparentnost v oblasti spolupráce se zdravotnickými pracovníky a organizacemi. V reakci na to bylo založeno PwC Risk Operations Centre a to na základě třech stěžejních pilířů Lidé – Procesy – Technologie. Farmaceutické a medicínsko-technologické společnosti si tak mohou vybrat úroveň podpory od základního vyhodnocení procesů až po celkový outsourcing transparentnosti, nevyjímaje celkový proces od počátku spolupráce s lékařem či zdravotnickou organizací až do konce.

Dodržování právních předpisů a regulací je více než pouhá prevence. Představuje také hledání vhodných příležitostí, které mohou posílit vaši společnost prostřednictvím strategických a proaktivních opatření – například osvědčené postupy školení zaměstnanců, vnitřní kontroly a výkonnostní porovnání odpovídající vašemu průmyslu a velikosti. Opatření mohou odhalit hodnoty, stejně jako pomoci zaručit soulad s regulacemi, který je tak žádoucí.

Řízení kontinuity činností organizace

Globalizace obchodních a provozních strategií přináší nová rizika nad rámec již identifikovaných rizik. Je třeba mít na paměti, že na zvyšování odolnosti organizace a snahu definovat kontinuitu provozu bývá již pozdě v situaci, kdy krize už probíhá a času není nazbyt. 

V rámci přípravy na krizové události mohou vedoucí pracovníci a členové představenstva klást následující otázky:

 • Jsme schopni obnovit činnost po neočekávaných výpadcích? Jak je komunikovat našim investorům?
 • Můžeme se spolehnout na naše dodavatele a jejich plány kontinuity? Ochrání nás tyto plány v okamžiku, kdy se krize dotkne i našich dodavatelů?
 • Do jaké míry můžeme očekávat, že nám naši dodavatelé poskytnou podporu i v případě nenadálých komplikací? 
 • Splňují IT služby požadavky na obnovitelnost a kontinuitu?

S čím vám můžeme pomoci? 

 • implementace a správa Řízení kontinuity činností organizace
 • řízení kontinuity činností jako služba
 • hodnocení hrozeb a rizik (TRA) a analýza dopadů (BIA)
 • plán kompletní obnovy
 • plánování, testování a školení
 • programy vzdělávání 
 • srovnávací testy a hodnocení 

Náš přístup je jedinečný a jsme schopni zachovat požadavky mezinárodních standardů a zároveň se přizpůsobit specifikům lokálních klientů. Naše regionální centrum vám umožňuje efektivně nastavit mimo jiné outsourcing aktivit spjatých s BCM. Dále dodáváme školení zvládání krizových situací. Naši školitelé mají zkušenosti i s tréninkem představenstva a vedoucích pracovníků.

Optimalizace Treasury

Tým specialistů PwC Treasury s vámi může spolupracovat v každé etapě vašeho treasury projektu, od posouzení a projektování až po implementaci a dále. Zohledníme vaše výzvy, příležitosti a perspektivy v našem, na zákazníka orientovaném přístupu k:

 • řízení peněz a bankovnictví 
 • řízení likvidity a forecastingu
 • financování a obchodním financím 
 • účetnictví a podpoře oceňování 
 • FX, řízení rizik úvěrů a úrokových sazeb
 • řízení investic a dluhů
 • řízení komoditních rizik 
 • řízení provozního kapitálu 
 • systémům řízení treasury - výběr realizace
 • nastavení funkcí treasury

Řízení rizik poskytuje pevnou strukturu, která umožňuje defenzivní taktiky, stejně jako proaktivní vytváření hodnot.

Kontakty

Tomáš Kuča

Tomáš Kuča

vedoucí partner, Assurance a Broader Assurance Services, PwC Česká republika

Tel: +420 724 061 817

Olga Cilečková

Olga Cilečková

Partner, Accounting advisory leader, PwC Česká republika

Tel: +420 724 593 568

Michal Wojnar

Michal Wojnar

Cyber & Privacy Leader, PwC Česká republika

Tel: +420 724 726 166