Digital Enablement

O budoucnosti vaší organizace rozhodne to, jak zvládnete digitální transformaci. Monetizace dat, zjednodušení a automatizace procesů, paperless office. Pomůžeme vám identifikovat a také udělat ty správné kroky.

Tři kroky, které musíte udělat. Čím dříve, tím lépe

1.

Zbavte se papíru.

Digitalizujte smlouvy a veškerou komunikaci. Podepisujte jen elektronicky. Zjednodušte administraci. Neztrácejte čas hledáním.
2.

Zbavte se tabulek.

Neskladujte data, využijte je. Nechte je pracovat pro vás - monetizujte, řiďte podle nich firmu, dávejte jim smysl prostřednictvím vizualizace. Nedívejte se prostřednictvím dat na to, co už nezměníte, ale do budoucnosti.
3.

Zbavte se manuální práce.

Nechte vašim zaměstnancům činnosti s přidanou hodnotou, zbytek automatizujte nebo na práci nasaďte roboty.

Přechod na plně digitální a automatizovanou společnost není cíl jak ušetřit náklady, ale cesta jak přežít a růst v dnešním globalizovaném a vysoce konkurenčním prostředí.

Tomáš Kuča,partner PwC

Každá firma je zároveň unikátní.
V jakých oblastech pro vás dokážeme najít správné řešení?

Data & Information Management

Co děláme

 • Podpora klientům s identifikací strategických schémat, cílů a konkrétních priorit pro celkové vedení a vyvozování přínosných informací z datových aktiv.
 • Výpomoc klientům se založením stabilní datové organizace, definováním rolí a odpovědností, a zajištění, že celkové datové prostředí je udržitelné a efektivně fungující.
 • Umístění a definice role Chief Data Officer, firemní Data Office a služby, činnosti a mandát programů datového řízení.
 • Nastavení standardů, pravidel a pokynů pro práci s daty od analýzy, reportování až k porozumění datových toků a jejich původu.
 • Školení, vzdělávání a zvyšování kvalifikace v rámci firmy na téma dat jako ekonomické aktivum, porozumění datové kvalitě, metadat, master či referenčních dat.
 • Zajištění datového managementu od začátku do konce, nastavený tak, aby splňoval a podporoval datový záměr a vizi organizace.
 • Pomoc s orientací v návrhu nařízení o správě Evropské unie – Data Strategy and Governance Acts.

Náš přínos

 • Snížení manuální práce a náklady spojené s manuální úpravou dat, nápravou chyb vzniklé datovou kvalitou a pochopení datových atributů.
 • Zvýšená spokojenost zaměstnanců (např. datoví analytici, BI konzultanti, Operations týmy) z důvodu transparentních, čistých dat a informačního prostředí. 
 • Zavedení datových katalogů a slovníků pomáhá klientům nastavit celistvou datovou kulturu, zvyšuje pochopení práce s daty a vytvoření efektivních způsobů práce.

Data Architecture

Co děláme

 • Pomáháme klientům definovat a formulovat datovou strategii „překladem“ businessových cílů do požadavků na data a systémy. Mapujeme business potřeby a na jejich základě definujeme technologickou roadmapu, která je v souladu s business strategií. Zaměřujeme se na datovou architekturu jako součást celkové Data Governance strategie.
 • Implementujeme technologie pro datovou analýzu. Budujeme Data Warehouse a Data Lake. Tvoříme komplexní Business Analytics v Cloudu, které umožňuje rychlé zpracování a analyzování dat.

Náš přínos

 • Nastavení ideálního způsobu, jak ukládat data, jak je sdílet napříč podnikem a různými systémy.
 • Získání a validace dat včetně přípravy datových modelů, které jsou základem pro to být data-driven.
 • Správné rozhraní pro uživatele dat.
 • Data jsou vnímána jako sdílená výhoda napříč firmou.
 • Jednotný slovník, který umožňuje plynulost práce.
 • Moderní cloudově založená architektura.
 • Jasná definice datové vize a přesunu dat z jednoho systému do druhého.

BI Solutions & Reporting

Co děláme

 • Využíváme software a služby k transformaci dat pro praktické poznatky, které pomáhají při strategických a taktických obchodních rozhodnutích organizace. 
 • Prostřednictvím BI nástrojů analyzujeme datové sady a prezentujeme analytická zjištění. 
 • Za pomoci řady nástrojů a na základě dostupných dat navrhujeme vhodné řešení a poskytujeme rychlý či komplexní pohled na Vaší organizaci nebo její části.

Náš přínos

 • Díky velkým projektovým zkušenostem máme široké znalosti napříč odvětvími a technologiemi.
 • Máme velkou základnu expertů, kteří dokáží analyzovat business prostředí, indikovat slabá místa, navrhnout optimální přístup a implementovat flexibilní řešení na míru konkrétním klientům a jejich požadavkům.

RPA

Co děláme

 • Vedeme klienty cestou RPA od analýzy klientských procesů až po konečné zavedení, údržbu a monitoring.
 • Pomáháme klientům s automatickou procesní analýzou celých oddělení, od přípravy, sběr dat, vyhodnocení, vizualizaci a interpretaci dat.
 • Navrhujeme klientům možná řešení v oblasti procesní optimalizace a automatizace.
 • Implementujeme nejen řešení RPA, ale i komplexní řešení problémů s klienty, abychom uspokojili naše klienty, jejich zaměstnance a zejména jejich zákazníky.

Náš přínos

 • Přineseme řešení a najdeme další možné kapacity  pomocí automatizace rutinních, opakujících se úkolů.
 • Zkrátíme čas nezbytný pro provedení vašich úkolů a zároveň prodloužíme virtuální pracovní dobu až na 24 hodin denně.
 • Standardizujeme Vaše procesy spolu s implementací RPA.
 • Budeme Vaším partnerem v dané oblasti, kde se dlouhodobě můžete  spolehnout nejen naši technickou expertízu v oblasti RPA, ale i náš přehled napříč odvětvím, které přinášíme svým klientům.
 • Školíme zaměstnance klientů od základních RPA dovedností a best practises po novinky na trhu.

Software Development

Co děláme

 • Navrhujeme, vyvíjíme a provozujeme digitální řešení na míru s pomocí různorodého softwaru, webových aplikací, procesní automatizace jako je RPA, či Smart solutions za pomoci umělé inteligence a vizualizačních nástrojů.
 • Vytváříme integrované end-to-end digitální řešení od strategie a inovaci až po provedení za cílem vyřešit nejkomplikovanějších business problémů. 

Náš přínos

 • Řešení vyvinuté PwC sebou přináší velkou flexibilitu, nacenění na míru a jednoduchou customizaci podle specifických požadavků. 
 • Široká PwC síť, která přináší možnost probrat problémy a řešení se specialisty oborů napříč mnohočetné oddělení a oblastí zaměření. 
 • Silný business tým, který rozumí specifikám odvětví. 
 • Zkušený vývojářský tým s roky praxe na projektech mezinárodního rozsahu. 
 • Agile přístup k řízení návrhu řešení za cílem splnění specifických požadavků. 
 • Vývoj škálovatelných a flexibilních řešení, které lze integrovat se softwarem třetí strany.
 • Návrh robustní architektury v souladu s nejvyššími standardy zabezpečení, aktualizovanými pravidly a best practice v odvětví. 
 • Zaměření na cloudovou a digitální transformaci.

Cloud transformation

Co děláme?

Klientům poskytujeme služby a konzultace jak oblasti prvotní adopce cloudu technologií, tak v oblasti analýzy již existujícího cloud prostředí, pokud již nějaké prostředí vlastní. Zaměřujeme se převážně na Microsoft Azure a Amazon Web Services cloud.

Adopce cloudu:

 • Cloud strategie - vytvoření strategie využití cloud služeb na základě potřeb a cílů organizace, zhodnocení možnosti využití různých druhů architektur adopce cloudu.
 • Business value assessment - jedná se o prvotní zhodnocení možností a výhodnosti migrace do cloud prostředí, včetně odhadu nákladů na cloud prostředí a vlastní migraci. Zhodnotí také možné rizika migrace a potřeby pro změnu technologií, procesů a znalostí ve Vaší organizaci. 
 • Migrace do cloudu - konzultace v oblasti migrace prostředí či aplikací do cloudu. Vytvoření migrační strategie a architektury prostředí v cloudu, pomoc při plánování vlastní migrace.

Analýza cloud prostředí:

 • Optimalizace v cloudu - analýza možností optimalizace v cloudovém prostředí a posouzení efektivity využití cloud služeb.

Náš přínos

 • Síť PwC specialistů, která umožňuje efektivní spolupráci v oblasti různorodých cloudových technologií 
 • Dlouholeté zkušenosti našich týmů s projekty návrhu architektury v cloudu, cloudové implementace a adopce 
 • Zkušenosti s implementací cloudových technologií do existující infrastruktury - hybrid-cloud a multi-cloud architektura

SAP

Co děláme
Poskytujeme klientům konzultační služby v oblasti SAP ERP, které můžeme rozdělit do následovných 5 kategorií:

 • Strategická podpora při transformaci na S/4HANA.
 • Dizajn a implementace SAP ERP řešení (SAP S/4HANA, SAP ECC, SAP Business ByDesign, SAP Business One).
 • Business Intelligence, Analytika, Reporting a finanční plánovaní (převážně SAP Analytics Cloud, Data Warehouse in Cloud, SAP BW a SAP HANA).
 • Kybernetická bezpečnost SAP ERP, řízení IT a byznysových rizik, nastavení autorizačního konceptu.
 • Vývoj aplikací a řešení na míru (SAP Fiori, ABAP, SAP UI5).

Náš přínos

 • Naše řešení vždy zohledňuje potřeby byznysu a následovní propojení s IT.
 • Partner s nezávislým pohledem.
 • Všestranná znalost různých průmyslových odvětví a technologii i mimo SAP. 
 • Specializace na oblast účetnictví, daní a financí.
 • Respektování návratnosti investic a poradenství na základě “best business practices”.

Document Automation

Co děláme

 • Pomocí automatizace pomáháme klientům řešit zdlouhavý a rutinní proces přípravy dokumentů.
 • Vytváříme standardizované chytré šablony, které výrazně eliminují riziko kritických manuálních chyb a zároveň umožňují rychlejší zpracování. Podporujeme workflows, která jasně stanovují role uživatelů při tvorbě či schvalování dokumentů. 
 • Umožnujeme automatizované dokumenty bezprostředně sdílet, revidovat, vyhodnocovat či podepisovat v reálném čase online.
 • Propojujeme automatizované dokumenty s vašimi ostatními systémy pomocí API rozhraní, čímž zajišťujeme správnost automaticky vyplněných dat bez nutnosti manuálních vstupů a následné kontroly.

Náš přínos

 • Automatizace dokumentů šetří čas i peníze, nejen při tvorbě dokumentu, ale i při jeho revizi či schvalování.
 • Kvalita dokumentů a smluv, kde chyba v textaci může mít zásadní vliv na význam dokumentu, se výrazně zvýší.
 • Vaše dokumenty se promění v data, která můžete nejen prohledávat, ale i jakkoliv analyzovat.
 • Budete moci fungovat už zcela bez papíru, i díky elektronickým podpisům.

Artificial Intelligence and Advanced Analytics

Co děláme

 • Výpomoc klientům s nalezením možností v oblasti AI nastavením vhodné strategie, sběrem standardizovaných případových studií a prioritizace.
 • Identifikace případových studií s nejvyšší návratností investic (ROI), řízení a vývoj Proof of Concept a návrh inovativních řešení, které jsou škálovatelné a otestované.
 • Metody mohou obsahovat zpracování přirozeného jazyka, strojové učení, hluboké učení, datové inženýrství, tvorba digitálního dvojčete stavby či automatizované strojové učení.
 • Vývoj a implementace řady řešení napříč různými interními funkcemi řízení a řešení (např: analytika, forecasting, prediktivní modelování, automatizace v oblasti financí, řízení, personalistiky, etc.).  
 • Poradenství klientům ve věci etiky a odstranění zaujatosti v oblasti AI využitím PwC Responsible AI toolkitu v souladu s legislativou Evropské unie. 
 • Vytvoření AI týmu v rámci organizace a definování rolí, odpovědností a služeb s tím spojených. 
 • Nastavení blízkých vazeb s klientem a provedení klienta oblastí AI od vize až po osvojení dovedností a sdílení dovedností. 

Náš přínos

 • Holistický přístup PwC k datovému managementu a AI pro klientelu znamená, že bude připravená napříč všemi pilíři včetně lidských zdrojů a procesní technologie. Toto vše za cílem vytvoření udržitelného, efektivního AI programu s přidanou hodnotou.   
 • Náš technický tým provede klienty prvními pilotními kroky, dále bude provedeno ověření a testování konceptu, postupné sdílení poznatků a jejich předávání interním AI týmům.  
 • Zaměření na obchodní případy a návratnost investic znamená, že klienti mohou okamžitě vypozorovat finanční vliv způsobený zavedenými AI inovacemi.

Všechny firmy řeší podobné problémy.
Představujeme řešení, která mohou pomoci i vám. Teď hned

Expense Bot

Expense Bot je webová aplikace, která se používá pro zadávání žádostí o proplacení nákladů na cesty a firemní náklady hrazenými zaměstnanci.

Iron Bot

Download Management Bot je webová aplikace, která se používá pro zadávání žádostí o stažení datového vzorku z e-archivu.

iBudgeting

iBudgeting je webová aplikace, která se používá pro plánování zakázek a projektů. Umožňuje plánování projektových financí a rozpočtu a s tím spojené plánování zdrojů a času.

Inspirujte se pro váš byznys v našich případových studiích

 

Strategie přechodu na SAP S/4 HANA

Jak neuspěchat přechod na novou verzi ERP platformy, ale zároveň nenechat řešení na poslední chvíli.

Více informací

 

Expense Bot: Robotická automatizace cestovní agendy

Pomocí chytrého bota jsme odstranili repetitivní manuální činnost bez přidané hodnoty

Více informací

 

Příprava výkazů DPH pomocí nástroje VAT Spectrum

Jak významně zefektivnit a zrychlit přípravu měsíčních výkazů DPH

Více informací

Jak digitalizujeme PwC

Playback of this video is not currently available

0:50

Náš příběh: Efektivní plánování na základě AI

Náš příběh: Efektivní plánování na základě AI

Playback of this video is not currently available

0:57

Náš příběh: Engagement Folder Bot

Náš příběh: Engagement Folder Bot

Playback of this video is not currently available

0:48

Náš příběh: Paperless Office

Náš příběh: Paperless Office

Playback of this video is not currently available

0:58

Roboti v akci

Roboti v akci

Playback of this video is not currently available

0:57

Jak si usnadnit život

Jak si usnadnit život

Playback of this video is not currently available

0:58

Automatizace tvorby dokumentů

Automatizace tvorby dokumentů

Playback of this video is not currently available

1:02

How we improved our collaboration

How we improved our collaboration

Playback of this video is not currently available

1:35

Journey to the cloud

Journey to the cloud


KARIÉRA


Své expertní týmy vždy rádi rozšíříme o zkušené odborníky i absolventy. Podívejte se na naše volné pozice.

Pozice pro studenty a absolventy
Pozice pro zkušené odborníky

Kontakty

Tomáš Kuča

Tomáš Kuča

vedoucí partner, Assurance a Broader Assurance Services, PwC Česká republika

Tel: +420 724 061 817

Vladimír Jaroš

Vladimír Jaroš

Digital Enablement, PwC Česká republika

Tel: +420 734 527 144