Digital Enablement

O budoucnosti vaší organizace rozhodne to, jak zvládnete digitální transformaci. Monetizace dat, zjednodušení a automatizace procesů, paperless office. Pomůžeme vám identifikovat a také udělat ty správné kroky.

Přechod na plně digitální a automatizovanou společnost není cíl jak ušetřit náklady, ale cesta jak přežít a růst v dnešním globalizovaném a vysoce konkurenčním prostředí.

Tomáš Kuča,partner PwC

Oblasti naší expertízy

Každá firma je zároveň unikátní. V jakých oblastech pro vás dokážeme najít správné řešení?

Big Data Analytics & Data Science


 • Zefektivňujeme správu dat pomocí robustních architektur a škálovatelných řešení, nabízíme okamžité vhledy prostřednictvím přístupu v reálném čase a využíváme prediktivní analytiku a strojové učení ke zvýšení rozhodovací schopnosti a efektivity.
 • Více informací

Data Strategy and Management


 • Zajišťujeme kompletní end-to-end proces od lidských zdrojů přes procesy až po technologické zajištění napříč všemi oblastmi správy dat.
 • Více informací

Software Development


 • Vyvíjíme spolehlivá, škálovatelná a bezpečná softwarová řešení a kombinujeme odborné znalosti s nejnovějšími technologiemi. Dodáváme řešení a produkty přesně na míru a dle potřeb klienta.
 • Více informací

SAP Digital Supply Chain Planning


 • Řešíme problémy dodavatelského řetězce společností (náklady, udržitelnost, odolnost, disrupce) s pomocí optimalizace a zdokonalením procesů, jejichž cílem je zvýšení produktivity, zlepšení odolnosti a umožnění rychlejšího a efektivnějšího rozhodování.
 • Více informací

Business Intelligence & Reporting


 • Náš tým se specializuje na využití pokročilého softwaru a služeb pro transformaci surových dat na prakticky využitelné informace, což usnadňuje strategická a taktická obchodní rozhodnutí. Excelujeme v analýze obchodního výkonu, což umožňuje identifikaci příležitostí a hrozeb. S důrazem na poskytování snadno analyzovatelných dat umožňujeme okamžitě jednat na základě důkazů a analýz. Důkladným zkoumáním obchodních dat identifikujeme vzory, vztahy a trendy, což zajišťuje informované rozhodovací procesy. Naše expertiza spočívá v návrhu a implementaci intuitivních vizualizací dat, které zjednodušují interpretaci složitých datových sad a efektivně předávají poznatky. Neustále vylepšujeme prostředí pro reportování, aby vyhovovalo rostoucím potřebám našich klientů. Využíváme přívětivé BI nástroje a reporty, současně zpřístupňujeme a standardizujeme data pro pravidelné využívání.

BAS AI Center of Excellence


 • Naše služba nabízí komplexní poradenské a projektové řešení, které se zaměřuje na GenAI pro klienty od konceptu po provedení. Pomáháme s aplikacemi AI v širokém spektru úkolů s důrazem na škálovatelnost a budoucí využitelnost. Zároveň poskytujeme poradenství ohledně etických praktik AI a strategií mitigace rizik v souladu s nově vznikajícími předpisy, jako je AI Act a další rámce pro odpovědné AI. Vyvíjíme vlastní AI Compliance Tool, který je navržen tak, aby pomáhal firmám dodržovat normy a regulace prostřednictvím automatizovaných kontrol, funkcí reportování a auditů.
  Poskytujeme strategické poradenství pro sladění AI iniciativ s obchodními cíli včetně identifikace případů užití, návrhu systémů AI a dlouhodobého plánování využití AI. Vytváříme na míru šitá AI řešení, která řeší konkrétní obchodní výzvy – od návrhu přes prototypování po implementaci AI systémů.

IT Consulting & Automation


 • Tento tým poskytuje komplexní IT služby přizpůsobené různorodým potřebám firem. Nabízíme strategické vedení při zakládání IT ekosystémů, aby odpovídaly potřebám společností. Naše posouzení kvality zahrnuje komplexní evaluace IT systémů a aplikací, nezávisle na tom, zda byly vyvíjeny interně nebo poskytovány třetími stranami. Specializujeme se na migraci do cloudu a optimalizaci, poskytujeme profesionální konzultace ohledně architektury, designu a strategií migrace, jež jsou důležité pro zvýšení efektivity a škálovatelnosti. Dále provádíme klienty procesy automatizace, a to od počáteční analýzy až po konečnou implementaci, zajišťujeme bezproblémovou integraci a průběžnou údržbu. S naší odborností v automatické analýze procesů a návrhu řešení umožňujeme firmám optimalizovat jejich fungování a podněcovat inovace.

SAP


 • Náš tým poskytuje komplexní poradenské služby v SAP S/4HANA, SAP Access Control, SAP Process Control a SAP Signavio. Specializujeme se na strategickou obchodní a procesní transformaci, zajišťujeme bezproblémovou integraci a optimalizaci. S důrazem na kontrolu kvality dohlížíme na projekty transformace SAP, aby byly úspěšné. Poskytujeme podporu při zavádění SAP S/4HANA a provádíme důkladnou analýzu rizik obchodních procesů, zkoumání toku procesů a další vyhodnocování. Navrhujeme, implementujeme a testujeme prostředí pro kontrolu SAP, bezpečnost a koncepty autorizace. Vyvíjíme aplikace a poskytujeme řešení na míru pomocí SAP Fiori, ABAP a SAP UI5.

Enterprise Performance Management


 • Specializujeme se na poradenské služby v oblasti moderního řízení financí, které se zaměřují na propojení firemní strategie s procesy plánování, forecastování, finanční konsolidace a ESG reportování pomocí EPM technologií. Zabýváme se tématem firemních transformací a optimalizací procesů, využíváme rozsáhlé zkušenosti s návrhem, implementací a provozem jak on-premise, tak cloudových IT řešení napříč různými funkcemi a dodavateli. Naše odbornost zahrnuje využívání široké škály technologií, jako jsou IBM Planning Analytics, Jedox, SAP Analytics Cloud, Board, Oracle, Anaplan, OneStream, Pigment, Fluence, Lucanet a další. Poskytujeme postimplementační podpůrné služby, včetně SLA pro podporu aplikací, zajišťujících trvalý úspěch a efektivitu pro naše klienty.

Všechny firmy řeší podobné problémy.
Představujeme řešení, která mohou pomoci i vám. Teď hned

Expense Bot

Expense Bot je webová aplikace, která se používá pro zadávání žádostí o proplacení nákladů na cesty a firemní náklady hrazenými zaměstnanci.

Iron Bot

Download Management Bot je webová aplikace, která se používá pro zadávání žádostí o stažení datového vzorku z e-archivu.

iBudgeting

iBudgeting je webová aplikace, která se používá pro plánování zakázek a projektů. Umožňuje plánování projektových financí a rozpočtu a s tím spojené plánování zdrojů a času.

Inspirujte se pro váš byznys v našich případových studiích

 

Strategie přechodu na SAP S/4 HANA

Jak neuspěchat přechod na novou verzi ERP platformy, ale zároveň nenechat řešení na poslední chvíli.

Více informací

 

Expense Bot: Robotická automatizace cestovní agendy

Pomocí chytrého bota jsme odstranili repetitivní manuální činnost bez přidané hodnoty

Více informací

 

Příprava výkazů DPH pomocí nástroje VAT Spectrum

Jak významně zefektivnit a zrychlit přípravu měsíčních výkazů DPH

Více informací


Kariéra


Své expertní týmy vždy rádi rozšíříme o zkušené odborníky i absolventy. Podívejte se na naše volné pozice.

Volné pozice

Kontakty

Tomáš Kuča

Tomáš Kuča

vedoucí partner, Assurance a Broader Assurance Services, PwC Česká republika

Tel: +420 724 061 817