Strategické poradenství

Podnikům ze soukromého i veřejného sektoru pomáháme najít odpovědi na významné otázky jejich budoucího směřování, pomáháme řešit komplexní problémy a jejich řešení následně také realizovat.

S čím nejčastěji pomáháme našim klientům

Firemní strategie

Každá společnost je jiná, a proto i tak přistupujeme k tvorbě její strategie. Spolu s vámi nastavíme strategii budoucího směřování vaší společnosti. Během naší práce detailně prozkoumáme procesy ve vaší společnosti, její silné a slabé stránky, tržní pozici atp. s cílem definovat tu správnou strategii pro její růst.

Transakční strategie

Při spojení dvou společností by 1 a 1 mělo být více než 2. Námi správně definovaná transakční strategie vám pomůže této hodnoty nejen docílit, ale i ji dále rozvíjet. Ať už jste prodávající, nebo kupující, pomůžeme vám například zjistit, jaká je relevantní velikost trhu, na který se chystáte vstoupit, kdo jsou hlavní konkurenti, jak se bude trh vyvíjet do budoucna a jaká jsou rizika spojená s transakcí. Tím zajistíme hladký a efektivní průběh celé transakce a pomůžeme vám její hodnotu maximalizovat.

Speciální projekty

Rozumíme, že vaše projekty nemusí vždy zapadat do některé z těchto kategorií. To však neznamená, že bychom vás neuměli podpořit v řešení vašeho problému. Rádi řešíme speciální situace v projektech ušitých vám na míru, abychom maximálně vyhověli vašemu zadání a pomohli vám dosáhnout vytyčených cílů.

Obchodní strategie

Konkurence nikdy nespí, a nikdy spát nebude! Abyste nezaspali ani vy, je nutné být vždy o krok napřed a mít správně nastavenou obchodní strategii společnosti. Podpoříme vás při tvorbě a nastavení obchodní strategie, zahrnující volbu vhodných prodejních kanálů s důrazem na cílové zákaznické skupiny a reflektování současných trendů pro další rozvoj.

Tržní analýza

Pomáháme vám poznat dynamiku a atraktivitu určitého trhu nebo odvětví. Analyzujeme prostředí trhu, na kterém operujete nebo na něj plánujete vstoupit. Za pomoci světových odborníků na daný trh a odvětví vám poskytneme podrobné informace o příležitostech a rizicích spojených s daným trhem.

Naší hlavní výhodou při dodávání služeb klientům je stabilní tým, který má dohromady více než 100 let zkušeností v oblasti strategického poradenství. To nám umožňuje být velmi efektivní, rychlí a zároveň přesní.

Jan Hadrava

leader pro oblast Poradenství při transakcích a Strategické poradenství

Referenční projekty

Studie proveditelnosti luxusního hotelu


 • Náš klient zvažoval výstavbu rozsáhlého luxusního hotelu na břehu moře v zahraničí. Spolu s lokální kanceláří jsme mu pomohli posoudit realizovatelnost a ekonomiku projektu. Analyzovali jsme turistický ruch v regionu, klimatickou situaci, politické a regulatorní otázky atp.
 • Díky naší analýze tak měl klient dostatek informací pro rozhodnutí, zda projekt realizovat a investovat významné prostředky.

Tržní studie segmentu e-commerce trhu


 • Pro jednoho z globálních leaderů v oblasti e-commerce jsme připravili studii, která se zabývá vývojem jednoho ze segmentů e-commerce v Evropě a analyzuje jeho přínos pro ekonomiku.
 • Naše studie pomohla klientovi prezentovat daný segment a jeho význam před svými partnery.

Vendor’s Due Diligence pro českou IT skupinu


 • Náš klient se rozhodl nalézt investora pro zahraniční expanzi své společnosti. Pomohli jsme analyzovat směry zahraniční expanze a vybrat ten správný. Následně jsme pro klienta zpracovali studii o jeho cílovém trhu, konkurenční pozici, trendech na trhu atp. pro potenciální investory.
 • Díky naší analýze klient mohl nastavit a správně zaměřit svou strategii dalšího růstu.

Posouzení vlivu COVID-19 na výrobu


 • Náš klient, významná strojírenská společnost, nás požádal o analýzu toho, jaké efekty způsobila pandemie COVID-19 na některé jeho projekty jako podklad pro diskusi s jeho zákazníky. Pomohli jsme mu zpoždění vyčíslit i obhájit.

Naši experti

 pdf red

Jan Hadrava

 • leader pro oblast strategie a fúzí a akvizic PwC Česká republika
 • více než 15 let zkušeností s transakčním a strategickým poradenstvím
 • dlouholeté zkušenosti s řízením velkých projektů v oblasti rozvoje strategie, podnikových financí a managementu
 • vedení mnoha strategických projektů pro České i zahraniční klienty
 • pdf red

  Daniel Janeček

 • více než 13 let zkušeností se poradenstvím
 • dlouholeté zkušenosti s řízením velkých projektů v oblasti rozvoje strategie, podnikových financí a managementu
 • vedení mnoha strategických projektů pro České i zahraniční klienty
 • specializace na automobilový průmysl a energetiku
 • pdf red

  Tomáš Ulrich

 • více než 6 let zkušeností v manažerském poradenství se zaměřením na finance
 • zkušenosti se strategickými projekty v oblasti stavebnictví, automotive, energetiky, a provozní výkonnosti
 • pdf red

  Dominik Florián

 • zkušenosti s projekty v oblasti automotive, logistiky, strojírenství, energetiky, a nemovitostí
 • zaměření na rozvoj podnikání, prodej a manažerské poradenství
 • pdf red

  Milan Livar

 • více než 3 roky odborných zkušeností v poradenství
 • zkušenosti se strategickými projekty v oblasti energetiky a strojírenství
 • Naše služby

  Obchodní strategie

  • Poskytujeme komplexní asistenci s řízením vašich projektů od určení cílů projektu přes volbu postupu až po vytváření metod pro dosažení úspěchu.
  • Definice cíle projektu – pomůžeme vám se stanovením jasných cílů s ohledem na kapacitu a časovou náročnost jednotlivých úkonů.
  • Volba způsobů a nástrojů práce – společně definujeme způsob komunikace a projektové koordinace. Staráme se o veškerou koordinaci interních i externích účastníků projektu.
  • Zabezpečení úspěchu vašeho projektu – po celou dobu projektu sledujeme jeho potenciální rizika a reportujeme je. Vedeme pravidelné schůzky jejichž náplní je konzultace o stavu a vývoji projektu. 

  Firemní strategie

  • Provedeme kompletní strategické analýzy vaší společnosti pomocí mapování externího prostředí (makroekonomické faktory, tržní prostředí, konkurenční prostředí).
  • Provedeme kompletní strategické analýzy interního prostředí vaší společnosti se zaměřením na firemní zdroje, kapitál a schopnosti.
  • Identifikujeme klíčové faktory pro úspěch vaší společnosti a definujeme vaše konkurenční výhody.

  Transakční strategie

  • Vypracujeme obchodní due diligence pro kupující stranu se zaměřením na postavení kupované společnosti.
  • Vypracujeme obchodní due diligence pro prodávající stranu se zaměřením na kupující společnost.
  • Zjistíme, jaká je velikost trhu, kdo jsou hlavní konkurenti a jaký má konkrétní trh vývoj. Tím zajišťujeme, kvalitu a hladký průběh vaší transakce.

  Tržní analýza

  • Pomáháme definovat kroky pro efektivní uvedení nového produktu, nebo služby na trh. Vytvoření strategie umožní pragmaticky objektivně nahlížet na reálná očekávání zákazníků, možnosti trhu a provozní kapacity podniku.
  • Navrhujeme vlastnosti produktů a služeb tak, aby co nejlépe odpovídaly požadavkům cílové zákaznické skupiny a uspěly v konkurenčním prostředí.
  • Navrhujeme také nejvhodnější distribuční a prodejní kanály k uvedení produktu na trh.

  Speciální projekty

  • Dokážeme vám pomoci i s netradičními projekty, které vyžadují speciální přístup a metody.
  • Pomáháme vám revidovat váš obchodní model, řídit změny. U projektů, které si to svým charakterem vyžadují, spolupracujeme s dalšími týmy nebo našimi zahraničními kancelářemi.
  • Rádi se zapojíme do speciálních projektů vám šitých na míru, abychom vám pomohli dosáhnout vytyčených cílů.

  Kontakty

  Jan Hadrava

  Jan Hadrava

  Fúze a akvizice a Strategie, PwC Česká republika

  Tel: +420 724 373 655

  Daniel Janeček

  Daniel Janeček

  Fúze a akvizice a Strategie, PwC Česká republika

  Tel: +420 734 353 797