Treasury & komoditní poradenství

Nabízíme integrovaná řešení a znalosti v oblasti řízení treasury a komoditních rizik.

Operativní Treasury

Nastavení Treasury

Neplní výsledky oddělení Treasury vaše očekávání?

Máte procesy, které vyžadují přenastavení?

 

Zpracujeme vám návrh treasury procesů a strategií na úrovni benchmarku a ukážeme vám osvědčené postupy týkající se výkaznictví a treasury modelů.

View more

Řízení likvidity a peněžních toků

Máte přebytek hotovosti s nízkou výnosností?

Potřebujete zlepšit viditelnost peněžních toků?

 

Nabízíme řešení, které vám přinese přehled o hotovosti, pracovním kapitálu a prognózy peněžních toků, které jsou plně integrované s klíčovými IT systémy.

View more

Řízení & kontroly

Odhalili jste nedostatky v kontrolách a v přehledu o finančních rizicích a expozicích?

Plánujete začít používat nové a komplexní deriváty?

 

Poskytneme vám poradenství a podporu při návrhu a implementaci vhodného modelu pro řízení a systém kontrol.

View more

Informační systémy

Spoléháte především na manuální zpracování, a vystavujete se tak riziku chyb a neefektivity?

Omezuje vás vaše současné systémové řešení v oblasti výkaznictví, správy nebo růstových cílů?

 

Nabízíme integrovaný systém, který:

  • umožňuje přístup k relevantním a včasným informacím pro účel řízení treasury;
  • přinese výsledky v oblasti rozdělení pravomocí;
  • a navíc umožní lepší využití času vašich klíčových zaměstnanců. 

View more

Řízení rizik

Řízení měnového rizika

Jste ovlivněni změnami kurzů na devizovém trhu?

Mají kurzové ztráty negativní dopad na úvěrové kovenanty nebo zaplacenou daň?

 

Nabízíme vám efektivní měnové řízení, které má za následek snížení volatility výkazu zisku a ztráty a optimalizaci daňové povinnosti a lepší pochopení dopadů změn kurzů na peněžní toky za účelem konkurenční výhody.

View more

Komodity

Máte významné expozice v komoditách (elektřina, plyn, ropa apod.)?

 

Pomůžeme vám pochopit a spravovat vaše expozice vůči komoditám.

View more

Účetnictví & regulace

Účetnictví

Potřebujete účetní poradenství v důsledku změn účetních standardů?

Čelíte nové nebo nestandardní transakci?

 

Poskytneme vám účetní řešení, které umožňuje lepší sladění finančních výsledků se strategií řízení rizik a je plně integrované s klíčovými IT systémy.

View more

Regulace

Ztrácíte se v moři nových regulací? MIFID, EMIR… co příště?

 

Zmapujeme, vyhodnotíme, co je relevantní, a nastavíme procesy.

View more

IFRS 9

Nová pravidla účtování vašich treasury operací jsou největší změnou za posledních 15 let.

 

Ohodnoťte svou připravenost prostřednictvím naší webové aplikace.

Demystifying IFRS 9 for Corporates (video)  

Demystifying IFRS 9 Impairment - PwC Accounting Consulting Service (video)

View more

loading-player

Playback of this video is not currently available


MyLease Manager


Usnadněte si život i správu svých smluv s revolučním reportingovým nástrojem myLease Manager. To vše v souladu s IFRS 16. 

Kontakty

Olga Cilečková

Olga Cilečková

partner, Treasury & Účetní poradenství, PwC Akademie, PwC Česká republika

Tel: +420 724 593 568

Pavel Holan

Pavel Holan

Treasury & Účetní poradenství, PwC Česká republika

Tel: +420 734 798 866

Buďte s námi v obraze