Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Treasury & komoditní poradenství

Pomáháme vám řídit to, co nemáte pod kontrolou. Spolupracujte s největším treasury dedikovaným týmem v České republice.

 

Stratég a business partner, kterému práci s daty a strategické rozhodování usnadňují technologie, to je treasurer budoucnosti.

PwC vám nabízí pomoc největšího Treasury týmu v České republice. Finanční správu u nás propojujeme s datovou analýzou i AI a s automatizací procesů pomáháme i našim klientům. 

Tým profesionálů PwC představuje integrované řešení treasury i doplňkových služeb v oblasti práva, daní, správy pohledávek, informačních technologií, účetnictví nebo risk managementu.

Priority v agende

Treasury

Treasury funkce

Vnímáte, že jsou vaše treasury procesy špatně nastavené?
Sledujete nedostatky v kontrolách nebo vnímáte existující, ale nedostatečně zřetelná rizika?
Plánujete začít používat nové a komplexní deriváty?

 

Pomůžeme vám s návrhem i implementací vhodného modelu pro správu a kontrolu treasury procesů. Návrh a strategií zpracujeme na úrovni benchmarku a ukážeme vám osvědčené postupy týkající se výkaznictví a treasury modelů.

View more

Řízení likvidity a peněžních toků

Máte přebytečnou hotovost s nízkou návratností?

Chybí vám jasný přehled o peněžních tocích?

 

Nabízíme řešení, které vám přinese přehled nad hotovostí a pracovním kapitálem i prognózy peněžních toků. Řešení přizpůsobíme a plně integrujeme vašimi klíčovými IT systémy.

View more

Treasury management systémy

Stále se spoléháte především na manuální zpracování a vystavujete se tak riziku chyb a neefektivnosti?

Omezuje vás vaše IT řešení v oblasti výkaznictví, správy nebo růstových cílů?

 

Sestavíme pro vás integrovaný pokladní systém, který vám umožní přístup k relevantním a včasným informacím o řízení treasury a přinese výsledky v oblasti rozdělení pravomocí a time managementu klíčových zaměstnanců.

View more

Řízení tržních rizik

Měnová rizika

Jste negativně ovlivněni pohyby devizového kurzu?

Mají kurzové ztráty negativní dopad na vaše úvěrové kovenanty nebo zaplacenou daň?

 

Nabízíme vám efektivní měnové řízení, které povede ke snížení volatility výkazu zisku a ztráty, lepšímu cash-flow i snazšímu pochopení jeho dopadů. Vaše vystavení riziku vyzkoušíme provedením zátěžového testu.

View more

Úrokové riziko

Máte velké zisky z převodu měnových derivátů nebo zpětného převodu dluhů v eurech, které jde přímo do výsledovky? Pravděpodobně budete platit vyšší daň v důsledku vašich nerealizovaných zisků z měnových derivátů nebo evropské dluhové retranslace? Potřebujete pomoci s implementací zajišťovacího účetnictví?

 

Náš tým Treasury v PwC se zaměřuje na pomoc klientům při zajišťování měnových expozic, implementaci zajišťovacího účetnictví a vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím přizpůsobených workshopů a školení. Analyzujeme vaše úrokové pozice včetně výpočtu čisté úrokové marže, možností refinancování, maximálního využití přirozeného zajištění nebo modelování dopadu změn úrokových sazeb na úrokové a daňové náklady i celkový výsledek.

View more

Cenové riziko

Máte materiální expozice v komoditách jako je elektřina, plyn, ropa a další?

 

Pomůžeme vám je pochopit a řídit vaši expozici vůči těmto komoditám.

View more

Reporting účetnictví a regulace

Účetnictví

Potřebujete účetní poradenství v důsledku změn účetních standardů?
Čelíte nové nebo nestandardní transakci?

 

Poskytneme vám účetní řešení, které umožňuje lepší sladění finančních výsledků se strategií řízení rizik a je plně integrované s klíčovými IT systémy.

View more

Regulace

Řešíte implementaci nových regulací nebo zvýšení efektivity stávajících procesů?

 

Náš tým vám poskytne konzultaci nastavení jednotlivých vykazování, kvantifikujeme dopad jednotlivých změn na vaši společnost a navržená řešení vám pomůžeme i implementovat do vašich stávajících systémů.

View more


CFO Community

Jsme neformální komunita finančních ředitelů, kteří se chtějí potkávat, sdílet zkušenosti a dozvídat se poslední novinky ze světa financí, technologií a legislativy. Rozšiřujeme povědomí o aktuálních otázkách, které pálí finanční ředitele napříč odvětvími.

Více informací o komunitě

Kariéra v našem týmu

Chceš rozšířit naše řady?

Zjisti více

Playback of this video is not currently available

0:57

Řešíme CFO agendu

Kontakty

Olga Cilečková

Olga Cilečková

partner, PwC Česká republika

Tel: +420 724 593 568

Pavel Holan

Pavel Holan

Treasury & Účetní poradenství, PwC Česká republika

Tel: +420 734 798 866

Zůstaňte s námi v kontaktu