Řízení rizik

Riziko je součástí každodenního života. Připravte se na to, co vás může překvapit. Zlepšujte se. Nedejte šanci konkurenci.

Ve stále se měnícím prostředí  nových ekonomických trendů, světové nestability a rušivých elementů technologií musí společnosti čelit mnoha nebezpečím. Mnohé z nich na rychle se měnící trendy reagují a implementují kontrolní procesy.

K otázce je však potřeba zaujmout holistický přístup, začít myslet spíše proaktivně než reaktivně a orientovat se na budoucnost. Riziko by mělo být zohledněno při tvorbě strategie a hodnot. PwC vám toho může pomoci dosáhnout.

Interní kontroly

Rizika ohrožující vaši společnost lze ošetřit, aniž by zároveň došlo k omezení možností jejího růstu.

Více informací →

Cyber & Privacy

Pomůžeme vám vyřešit problémy v oblasti kybernetické bezpečnosti bez ohledu na jejich rozsah. Dokážeme dodat uzavřený projekt, poskytnout dlouhodobou bezpečnost-jako-službu nebo vás provést kompletní transformací kybernetické bezpečnosti vaší organizace.

Více informací →

Technologie

Budování digitální důvěry. Věk digitálních technologií je tu. Konkurenceschopnost si lze zachovat jedině využitím nabízejících se příležitostí.

Více informací →

Risk, Regulatory & Compliance

Vaše vnímání rizik a strategie, jak s riziky pracovat, ovlivňují rovnováhu mezi vyhýbáním se nezdarům a využíváním konkurenčních příležitostí.

Více informací →

Kontakty

Tomáš Kuča

Tomáš Kuča

Lead Partner, Broader Assurance Services, PwC Česká republika

Tel: +420 724 061 817

Pavel Štefek

Pavel Štefek

Partner, Risk Assurance, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 400

Zůstaňte s námi v kontaktu