Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Řízení rizik

Riziko je součástí každodenního života. Připravte se na to, co vás může překvapit. Zlepšujte se. Nedejte šanci konkurenci.

Ve stále se měnícím prostředí  nových ekonomických trendů, světové nestability a rušivých elementů technologií musí společnosti čelit mnoha nebezpečím. Mnohé z nich na rychle se měnící trendy reagují a implementují kontrolní procesy.

K otázce je však potřeba zaujmout holistický přístup, začít myslet spíše proaktivně než reaktivně a orientovat se na budoucnost. Riziko by mělo být zohledněno při tvorbě strategie a hodnot.  To vše vám PwC může pomoci dosáhnout. 

Share

Změna postoje k rizikům podnikání

Playback of this video is not currently available

Share

Řízení rizik poskytuje pevnou strukturu, která umožňuje defenzivní taktiky, stejně jako proaktivní vytváření hodnot.

Kontakty

Tomáš Kuča

Tomáš Kuča

Partner, Risk Assurance, PwC Česká republika

Tel: +420 724 061 817

Pavel Štefek

Pavel Štefek

Partner, Risk Assurance, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 400

Zůstaňte s námi v kontaktu