Technologie

Budování digitální důvěry.

Věk digitálních technologií je tu. Konkurenceschopnost si lze zachovat jedině využitím nabízejících se příležitostí.

Důvěra pro nás znamená, že:
 • váš zákazník si je jistý, že jeho data jsou při on-line transakci v bezpečí
 • vaši dodavatelé vědí, že se mohou spolehnout na vaše systémy a
 • máte jistotu, že přechod na nové technologie posune vaše podnikání kupředu díky novým příležitostem, které technologie nabízejí

Díky důvěře ve vlastní data,  bezpečnostním prvkům zabudovaným do systému a vědomí, že váš přechod na digitální technologie bude úspěšný, si můžete užívat exponenciální dopad na růst vaší organizace.

Share

StaySecure

Vaše měsíční dávka kybernetické bezpečnosti

Vzdělávejte vaše zaměstnance v klíčových oblastech kybernetické bezpečnosti - pravidelně a jednoduše.

Cyber Arena

Chcete zažít kybernetický útok na vlastní kůži?

Zapomeňte na nudná školení kybernetické bezpečnosti a nekonečné prezentace. Cyber Arena vám umožní praktický zážitek. 

GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

GDPR přináší nové zásadní požadavky na správu osobních údajů a způsoby jejich zpracování, shromažďování, uchování a sdílení.

Technologie

Tempo technologických změn, dopad regulací a zvyšující se závislost na technologiích představují pro firmy značnou zátěž. Firemní systémy musí být navíc dostupné a spolehlivé, aby byl zachován hladký běh vnitropodnikových procesů a jejich transparentní kontrola.

Námi přidaná hodnota:

 • Pomáháme klientům identifikovat rizika související s IT, vyhodnocujeme možné dopady, doporučujeme interní kontroly, vyhodnocujeme efektivitu kontrol a pomáháme minimalizovat dopady.
 • Poskytujeme nezávislé zajištění efektivity IT nákladů a pomáháme při optimalizaci nákladů na IT.
 • Zajištujeme připravenost vaší organizace na regulaci GDPR – to znamená i jasnou vizi, strategii a strukturu k dosažení shody s požadavky na ochranu osobních údajů, shody se změnami v jejich nakládání a soulad se zákony. Nejde však jen o otázky právního charakteru - připravenost na GDPR vyžaduje multidisciplinární přístup. 
 • Identifikujeme a řešíme nedostatky spojené s vaším digitálním prostředím. 
 • Pomáháme řídit rizika související s licencemi.  
 • V souvislosti s požadavky dodavatelů na základě licenčního auditu jsme schopni zajistit požadované změny nebo prodloužení licenčních smluv.  
 • Implementujeme výsledky licenčního auditu dle vašich sjednaných podmínek a provádíme kontrolu souladu s licenčními podmínkami.
 • Vyjednáváme případné kompenzace v případě nálezu licenčního rozporu, který byl odhalen při auditu licencí. 
 • Do vaší organizace začleňujeme principy procesního řízení vycházející z osvědčené praxe a metodik (ITIL, SAM a SOM).
 • Provedeme vás komplexními oblastmi požadavků vyplývajícími z mezinárodních standardů jako např.  ISO27k, ISO20k and ISO19770.

Tomáš Kuča

partner, Řízení rizik, PwC Česká republika

+420 724 061 817

E-mail

Michal Wojnar

Information Security Management, Cyber & Privacy, PwC Česká republika

+420 724 726 166

E-mail

Moderní společnosti jsou stále více závislé na technologiích. Díky nim se mnoho manuálně vykonávaných činností postupně mění v automatizované procesy a kontroly, a společnosti se mění v organizmy, jejichž palivem, stejně jako produktem, jsou data.

Plánujete ve vaší společnosti využívat data, která máte k dispozici, ke zlepšení vašich obchodních rozhodnutí? Bojíte se na vaše data spolehnout? Trávíte hodně času manuálním získáváním a úpravou dat před tím, než s nimi začnete skutečně pracovat? Spoléháte se na složité excely, jejichž vyplnění vám zabírá několik dnů? Vnímáte, že v procesech, které jsou závislé na datech, u vás existují slabiny?

Aby se na svá data mohli spolehnout, pomáháme našim klientům v těchto oblastech:

 • správa dat, řízení kvality dat a soulad s legislativou 
  • zajištění správy dat a strategie velkých dat
  • přechod a realizace IFRS 15, IFRS 16, IFRS v klientské IT struktuře
  • Solvency II framework (politika správy dat, schémata toku dat, datové slovníky, testování kvality dat)
  • FINREP, COREP, MIFID II, AnaCredit, BCBS 239
 • rozhodnutí na základě dat a automatizace procesů pomocí umělé inteligence 
  • používáme různé formy umělé inteligence, např. strojové učení, či hluboké učení pro odhalení potenciálu ukrytého ve vašich datech, a prostřednictvím získaných informací pak zkvalitňujeme procesy a obchodní rozhodnutí
 • vytvoření dashboardů a finančních/legislativních/organizačních reportů 
 • ověření komplexních reportů 
  • ověříme vaše reporty, abyste se na ně mohli spolehnout
 • správa důvěrných informací
 • analýza procesních dat 
  • získávání dat ze surových procesních dat (logy procesů)
  • vizualizace procesu od začátku do konce za účelem jeho detailního pochopení
  • analýza výkonnosti procesů
 • migrace dat včetně shromažďování, transformace, čištění, nahrávání a testování 
  • díky naší metodice vám pomůžeme s migrací dat s minimem souvisejících rizik
 • vylepšení práce s kmenovými daty
 • analýza sociálních sítí 
  • propojením interních dat a externích, veřejně přístupných dat jsme schopni vám říct, jak ostatní mluví o vaší firmě a jak se v průběhu času vaší společnosti daří zaujmout na sociálních sítích
 • zajištění výnosu

Tomáš Kuča

partner, Řízení rizik, PwC Česká republika

+420 724 061 817

E-mail

Vladimír Jaroš

Data & Automation, PwC Česká republika

+420 734 527 144

E-mail

Jakub Plíhal

Řízení rizik, PwC Česká republika

+420 251 152 144

E-mail

Nedávné ostře sledované události jak v privátním, tak veřejném sektoru jsou důkazem, že ochrana informací a soukromí ještě nikdy neměla větší prioritu než nyní. Renomé, důvěra a hodnota značky mohou být rozhodujícím způsobem ovlivněny ztrátou nebo krádeží informací. Incidenty jsou často chybně přisuzovány problémům s technologiemi, zatímco technologie jsou jedním z hlavních komponentů ochrany informací a kybernetické bezpečnosti. Stejná míra pozornosti by měla být věnována lidem, společnosti a procesům.

Společnosti, které chtějí snížit riziko narušení obchodní činnosti, být v souladu s legislativními nařízeními a adekvátně reagovat na komplexní narušení bezpečnosti, musí propojit součásti své bezpečnostní infrastruktury a také nepřetržitě monitorovat standardy, firemní politiku a kontrolní mechanismy. Kompletní přehled o bezpečnostní infrastruktuře organizacím umožňuje rychle řešit bezpečnostní nedostatky. 

Našim klientům umožňujeme získat důvěru v bezpečnost jejich dat, zaměstnanců a organizace atd. těmito cestami:

 • strategie bezpečnosti a posouzení řízení rizik a jejich optimalizace
 • vyhodnocení kybernetických rizik a jejich řízení 
 • řízení rizik třetích stran a asistence bezpečnosti cloudu
 • posouzení a návrh struktury řešení bezpečnosti 
 • navrhování a poskytování spravovaných bezpečnostních služeb
 • vyhledávání zranitelnosti a hrozeb, testování infiltrace a detailní hodnocení zabezpečení technologií
 • připravenost a reakce na mimořádné události 
 • návrh koncepce ochrany osobních dat, řízení rizik a změn
 • návrh bezpečnostní osvěty a školení

Digitální ekosystémy mohou fungovat efektivně jen za předpokladu, že všechny zúčastněné strany věří bezpečnosti svých dat a komunikaci. Stejně tak jako ochraně duševního vlastnictví. Zabezpečování společnosti a zajištění digitální důvěry vyžaduje značné investice a jasně daná pravidla pro integritu dat a bezpečnost. 

Našim klientům pomáháme budovat důvěru v bezpečnost jejich Průmysl 4.0 a IoT platformy, ICS / SCADA systémy a sítě a také SmartCity ekosystémy a to podporou v těchto oblastech:

 • strategie bezpečnosti a posouzení řízení rizik a jejich optimalizace
 • vyhodnocení kybernetických rizik a řízení rizik 
 • řízení rizik třetích stran a asistence bezpečnosti cloudu
 • posouzení a návrh struktury řešení bezpečnosti 
 • navrhování a poskytování spravovaných bezpečnostních služeb
 • vyhledávání zranitelnosti a hrozeb, testování infiltrace a detailní hodnocení zabezpečení technologií
 • připravenost a reakce na mimořádné události 
 • návrh bezpečnostní osvěty a školení
 • GDPR - Více

Tomáš Kuča

partner, Řízení rizik, PwC Česká republika

+420 724 061 817

E-mail

Michal Čábela

Cyber Resilience, Cyber & Privacy, PwC Česká republika

+420 775 214 115

E-mail

Služby a poradenství v systému SAP

 • optimalizace využití vašeho SAP systému
  • kontrola souladu nastavení SAP s legislativou a s osvědčenými postupy
  • analýza efektivního využití licencí z pohledu snížení nákladů a řízení právních rizik; zavedení procesů pro dlouhodobé snížení nákladů, řízení obchodních a právních rizik
  • srovnání přínosů a nákladů na údržbu vlastních řešení (Z-programů)
  • návrh školení a optimalizace pracovních postupů
 • SAP GRC
  • kompletní řešení SAP GRC včetně jeho implementace na klíč
  • konzultace v oblasti analýzy požadavků, metodik řízení rizik, kontrolních mechanismů a shod (Governance-Risk-Compliance)
  • konzultace v oblasti identifikace podnikových rizik a jejich efektivního řízení v SAP GRC
  • školení uživatelů a metodiků pro vaše řešení SAP GRC
 • poradenství SAP
  • poradenství zejména ve finanční oblasti - moduly FI/CO
  • asistence při změnách, upgradech a migracích
  • zajištění souladu s lokální legislativou
  • praktická školení, jak lépe používat Váš SAP
  • skupinový SAP - asistence při vyjednávání se skupinou a řešení lokální specifik
 • analýza uživatelských oprávnění a SoD
  • posouzení autorizačního konceptu
  • pomoc při přenastavení rolí
  • posouzení přístupu k citlivým transakcím
  • prověrka nastavení bezpečnostních parametrů
  • využití speciálně vyvinutého nástroje ACE
 • zajištění kvality SAP projektů
  • poradenství s migrací na SAP HANA
  • kontrola nastavení systému, SAP báze, uživatelských přístupů před a po migraci
  • kontrola kvality migrace dat (odsouhlasení kompletnosti a přesnosti migrovaných dat)
  • kontrola průběhu projektu - dohled nad kvalitou a včasným dokončením projektu

Řešení mimo SAP (Tools)

 • e-Konsolidace
  • řešení umožňující přípravu konsolidované účetní závěrky
  • řešení podporující rekonciliaci IC transakcí a zůstatků
  • rychlá a transparentní konsolidace dat jednotlivých společností
  • zabezpečujeme poradenství a školení v účetní oblasti
 • VAT Spectrum  
  • automatizace procesu tvorby daňových hlášení
  • rychlé zpracování dat pro povinnosti kontrolního hlášení, souhrnného hlášení a DPH přiznání
  • generování XML souborů KH, SH a DPH přiznání dle struktury dané finanční správou
  • kontrola platnosti všech uvedených DIČ
 • FAST Report
  • nové finanční výkazy snadno a rychle
  • automatizuje proces přípravy finančních výkazů včetně cash flow
  • po nastavení a zapracování zrychlí přípravu finančních výkazů v řádu několika dní

Tomáš Kuča

partner, Řízení rizik, PwC Česká republika

+420 724 061 817

E-mail

Boris Šimák

Řízení rizik, PwC Česká republika

+420 251 152 426

E-mail

Ondřej Váňa

Řízení rizik, PwC Česká republika

+420 251 152 317

E-mail

Pro získání konkurenční výhody a splnění náročných legislativních požadavků podstupují společnosti bezprecedentní množství změn. Přínos těchto velkých a pro IT náročných projektů může být významný, ale není bez rizik. Selhání při snaze zvládnout tato rizika může mít neblahé dopady nejen na provoz, ale i na dobré jméno společnosti. 

PwC vám může pomoci zvýšit spolehlivost vašich projektů a programů díky:

 • zavedení projektové kanceláře (PMO) a projektového dohledu nad průběhem vašich projektů a programů
 • provedení nezávislého vyhodnocení aktuálního stavu projektu, způsobu řízení projektu a projektových KPI včetně identifikace projektových rizik a doporučení aktivit pro jejich vhodné řízení
 • posouzení programu a projektu za účelem zvýšení jak efektivity, tak i kontroly nad nimi a poskytnutí transparentních informací o projektu díky průběžnému reportování  
 • posouzení smluvních a právních aspektů projektu, zejména těch vztahujících se na smlouvy se třetími stranami a identifikace souvisejících rizik 
 • působení jako nezávislý subjekt, který zhodnotí, zda je projekt v souladu s oficiálními požadavky
 • posouzení či asistence při návrhu konceptu projektového a programového řízení v organizaci za účelem dosažení a kontroly přínosů projektů dle jejich určených priorit  
 • analýze stávajících IT systémů a návrhu architektury a způsobu integrace cílových systémů
 • vyhodnocení technologické a organizační připravenosti na důležité změny jako jsou Průmysl 4.0, digitalizace významných procesů, migrace do cloudu a jiné
 • školení vašich zaměstnanců v oblasti projektového řízení na základě celosvětově rozšířené metodiky, dobré praxe a příležitosti naučit se praktické tipy a triky v projektovém řízení: http://www.pwc.comcz/cs/the-academy/change-and-innovation-management/projektovy-management.html

Tomáš Kuča

partner, Řízení rizik, PwC Česká republika

+420 724 061 817

E-mail

Jan Rendl

Řízení rizik, PwC Česká republika

+420 251 152 196

E-mail

Ondřej Linhart

Řízení rizik, PwC Česká republika

+420 251 152 429

E-mail

Kyberbezpečnost a my

Průzkum na téma aspekty vzdělávání zaměstnanců v oblasti kyberbezpečnosti 2017

 

Celý průzkum

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'výsledků'}}
{{contentList.loadingText}}

Řízení rizik poskytuje pevnou strukturu, která umožňuje defenzivní taktiky, stejně jako proaktivní vytváření hodnot.