Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Menu

O nás

Loading Results

Technologie

Budování digitální důvěry.

Věk digitálních technologií je tu. Konkurenceschopnost si lze zachovat jedině využitím nabízejících se příležitostí.


Důvěra pro nás znamená, že:
 • váš zákazník si je jistý, že jeho data jsou při on-line transakci v bezpečí
 • vaši dodavatelé vědí, že se mohou spolehnout na vaše systémy a
 • máte jistotu, že přechod na nové technologie posune vaše podnikání kupředu díky novým příležitostem, které technologie nabízejí

Díky důvěře ve vlastní data,  bezpečnostním prvkům zabudovaným do systému a vědomí, že váš přechod na digitální technologie bude úspěšný, si můžete užívat exponenciální dopad na růst vaší organizace.

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

GDPR přináší nové zásadní požadavky na správu osobních údajů a způsoby jejich zpracování, shromažďování, uchování a sdílení.

Více informací →

Digital Enablement

O budoucnosti vaší organizace rozhodne to, jak zvládnete digitální transformaci. Monetizace dat, zjednodušení a automatizace procesů, paperless office. Pomůžeme vám identifikovat a také udělat ty správné kroky.

Více informací →


Technologie

Moderní společnosti jsou stále více závislé na technologiích. Díky nim se mnoho manuálně vykonávaných činností postupně mění v automatizované procesy a kontroly, a společnosti se mění v organizmy, jejichž palivem, stejně jako produktem, jsou data.

Plánujete ve vaší společnosti využívat data, která máte k dispozici, ke zlepšení vašich obchodních rozhodnutí? Bojíte se na vaše data spolehnout? Trávíte hodně času manuálním získáváním a úpravou dat před tím, než s nimi začnete skutečně pracovat? Spoléháte se na složité excely, jejichž vyplnění vám zabírá několik dnů? Vnímáte, že v procesech, které jsou závislé na datech, u vás existují slabiny?

Aby se na svá data mohli spolehnout, pomáháme našim klientům v těchto oblastech:

 • správa dat, řízení kvality dat a soulad s legislativou 
  • zajištění správy dat a strategie velkých dat
  • přechod a realizace IFRS 15, IFRS 16, IFRS v klientské IT struktuře
  • Solvency II framework (politika správy dat, schémata toku dat, datové slovníky, testování kvality dat)
  • FINREP, COREP, MIFID II, AnaCredit, BCBS 239
 • rozhodnutí na základě dat a automatizace procesů pomocí umělé inteligence 
  • používáme různé formy umělé inteligence, např. strojové učení, či hluboké učení pro odhalení potenciálu ukrytého ve vašich datech, a prostřednictvím získaných informací pak zkvalitňujeme procesy a obchodní rozhodnutí
 • vytvoření dashboardů a finančních/legislativních/organizačních reportů 
 • ověření komplexních reportů 
  • ověříme vaše reporty, abyste se na ně mohli spolehnout
 • správa důvěrných informací
 • analýza procesních dat 
  • získávání dat ze surových procesních dat (logy procesů)
  • vizualizace procesu od začátku do konce za účelem jeho detailního pochopení
  • analýza výkonnosti procesů
 • migrace dat včetně shromažďování, transformace, čištění, nahrávání a testování 
  • díky naší metodice vám pomůžeme s migrací dat s minimem souvisejících rizik
 • vylepšení práce s kmenovými daty
 • analýza sociálních sítí 
  • propojením interních dat a externích, veřejně přístupných dat jsme schopni vám říct, jak ostatní mluví o vaší firmě a jak se v průběhu času vaší společnosti daří zaujmout na sociálních sítích
 • zajištění výnosu

Tomáš Kuča

partner, Řízení rizik, Praha, PwC Česká republika

+420 724 061 817

E-mail

Vladimír Jaroš

Digital Enablement, Brno, PwC Česká republika

+420 734 527 144

E-mail

Služby a poradenství v systému SAP

 • optimalizace využití vašeho SAP systému
  • kontrola souladu nastavení SAP s legislativou a s osvědčenými postupy
  • analýza efektivního využití licencí z pohledu snížení nákladů a řízení právních rizik; zavedení procesů pro dlouhodobé snížení nákladů, řízení obchodních a právních rizik
  • srovnání přínosů a nákladů na údržbu vlastních řešení (Z-programů)
  • návrh školení a optimalizace pracovních postupů
 • SAP GRC
  • kompletní řešení SAP GRC včetně jeho implementace na klíč
  • konzultace v oblasti analýzy požadavků, metodik řízení rizik, kontrolních mechanismů a shod (Governance-Risk-Compliance)
  • konzultace v oblasti identifikace podnikových rizik a jejich efektivního řízení v SAP GRC
  • školení uživatelů a metodiků pro vaše řešení SAP GRC
 • poradenství SAP
  • poradenství zejména ve finanční oblasti - moduly FI/CO
  • asistence při změnách, upgradech a migracích
  • zajištění souladu s lokální legislativou
  • praktická školení, jak lépe používat Váš SAP
  • skupinový SAP - asistence při vyjednávání se skupinou a řešení lokální specifik
 • analýza uživatelských oprávnění a SoD
  • posouzení autorizačního konceptu
  • pomoc při přenastavení rolí
  • posouzení přístupu k citlivým transakcím
  • prověrka nastavení bezpečnostních parametrů
  • využití speciálně vyvinutého nástroje ACE
 • zajištění kvality SAP projektů
  • poradenství s migrací na SAP HANA
  • kontrola nastavení systému, SAP báze, uživatelských přístupů před a po migraci
  • kontrola kvality migrace dat (odsouhlasení kompletnosti a přesnosti migrovaných dat)
  • kontrola průběhu projektu - dohled nad kvalitou a včasným dokončením projektu

Řešení mimo SAP (Tools)

 • e-Konsolidace
  • řešení umožňující přípravu konsolidované účetní závěrky
  • řešení podporující rekonciliaci IC transakcí a zůstatků
  • rychlá a transparentní konsolidace dat jednotlivých společností
  • zabezpečujeme poradenství a školení v účetní oblasti
 • VAT Spectrum  
  • automatizace procesu tvorby daňových hlášení
  • rychlé zpracování dat pro povinnosti kontrolního hlášení, souhrnného hlášení a DPH přiznání
  • generování XML souborů KH, SH a DPH přiznání dle struktury dané finanční správou
  • kontrola platnosti všech uvedených DIČ
 • FAST Report
  • nové finanční výkazy snadno a rychle
  • automatizuje proces přípravy finančních výkazů včetně cash flow
  • po nastavení a zapracování zrychlí přípravu finančních výkazů v řádu několika dní

Tomáš Kuča

partner, Řízení rizik, Praha, PwC Česká republika

+420 724 061 817

E-mail

Boris Šimák

Řízení rizik, PwC Česká republika

+420 731 691 986

E-mail

Ondřej Váňa

Řízení rizik, PwC Česká republika

+420 734 860 515

E-mail

Pro získání konkurenční výhody a splnění náročných legislativních požadavků podstupují společnosti bezprecedentní množství změn. Přínos těchto velkých a pro IT náročných projektů může být významný, ale není bez rizik. Selhání při snaze zvládnout tato rizika může mít neblahé dopady nejen na provoz, ale i na dobré jméno společnosti. 

PwC vám může pomoci zvýšit spolehlivost vašich projektů a programů díky:

 • zavedení projektové kanceláře (PMO) a projektového dohledu nad průběhem vašich projektů a programů
 • provedení nezávislého vyhodnocení aktuálního stavu projektu, způsobu řízení projektu a projektových KPI včetně identifikace projektových rizik a doporučení aktivit pro jejich vhodné řízení
 • posouzení programu a projektu za účelem zvýšení jak efektivity, tak i kontroly nad nimi a poskytnutí transparentních informací o projektu díky průběžnému reportování  
 • posouzení smluvních a právních aspektů projektu, zejména těch vztahujících se na smlouvy se třetími stranami a identifikace souvisejících rizik 
 • působení jako nezávislý subjekt, který zhodnotí, zda je projekt v souladu s oficiálními požadavky
 • posouzení či asistence při návrhu konceptu projektového a programového řízení v organizaci za účelem dosažení a kontroly přínosů projektů dle jejich určených priorit  
 • analýze stávajících IT systémů a návrhu architektury a způsobu integrace cílových systémů
 • vyhodnocení technologické a organizační připravenosti na důležité změny jako jsou Průmysl 4.0, digitalizace významných procesů, migrace do cloudu a jiné
 • školení vašich zaměstnanců v oblasti projektového řízení na základě celosvětově rozšířené metodiky, dobré praxe a příležitosti naučit se praktické tipy a triky v projektovém řízení: http://www.pwc.comcz/cs/the-academy/change-and-innovation-management/projektovy-management.html

Tomáš Kuča

partner, Řízení rizik, Praha, PwC Česká republika

+420 724 061 817

E-mail

Ondřej Linhart

Řízení rizik, PwC Česká republika

+420 732 633 983

E-mail

Řízení rizik poskytuje pevnou strukturu, která umožňuje defenzivní taktiky, stejně jako proaktivní vytváření hodnot.