Dluhové financování

Pomáháme vaší firmě růst a vašim projektům k realizaci - společně nalezneme nejvhodnější způsob získání kapitálu pro rozvoj vaší organizace či realizaci vašeho investičního projektu

V jakých praktických situacích pomáháme našim klientům

Organický růst společnosti

Zajistíme vhodné způsoby financování pro pořízení nových fixních aktiv a jejich zařazení do bilance vaší společnosti.

Akviziční růst

Pomůžeme vám realizovat růst vaší společnosti skrze akvizice vhodných partnerů či fúze. Provedeme vás celým procesem M&A včetně zajištění financování na dluh.

Financování projektů

Poskytneme vám komplexní poradenství při výběru vhodné varianty projektového financování (bez postihu, s dílčím postihem, či s postihem plným).

Refinancování a přístup k novým instrumentům

Najdeme pro vás aktuálně nejvýhodnější makro podmínky na kapitálových trzích a pomůžeme vám identifikovat situace, kdy lze dosáhnout lepších podmínek financování.

Restrukturalizace stávajícího dluhu

Pomůžeme vám v situacích, kdy investici či projektu hrozí selhání a je nutné začít aktivně jednat s věřiteli o ústupcích a vhodném řešení.

Naší misí je integrovat tržní přehled a mít detailní znalost o aktuálním vývoji a možnostech dluhového financování. Toto know-how využíváme ve prospěch našich klientů tak, aby se jejich investiční záměry přenesly do praxe hladce a v optimální kombinaci výnosnosti, rizika a flexibility.

Jan Brázda

partner PwC Česká republika

Naše služby

Optimalizace dluhové struktury

Pomůžeme vám identifikovat vhodnou dluhovou strukturu projektového záměru s cílem optimalizovat jeho kombinaci výnosnosti, rizikovosti a flexibility.

 • Vlastní zdroje (equity)
 • Úvěr
 • Dluhopisy
 • Dotace
 • Leasing

Ve specifických případech zajistíme i další možnosti jako exportní financování skrze odběratelský úvěr (přímý, nepřímý, refinanční) či vendor a off-taker financing (vč. podpůrných schémat jako Power Purchase Agreement, Tolling Contract či Energy Performance Contracting v energetice)

Poradenství při dluhovém financování

Zvážíme společně s vámi dopady různých vrstev dluhového financování ve smyslu dostupnosti, nákladnosti, přenosu rizika a flexibility:

 • Dostupnost – lze daný dluhový nástroj získat a za jakých podmínek (vzhledem k rizikovosti projektu, jeho fázi, podmínkám na trhu)?
 • Nákladnost – faktory jako míra dluhové páky, úrok a poplatky, profil kontribuce equity, délka a profil splácení dluhu
 • Riziko – v jaké míře je účelný přenos rizika na věřitele? Vyšší míra zvyšuje jeho nároky na výnos a může snižovat tržní dostupnost takových dluhových nástrojů.
 • Flexibilita – v jaké míře omezí věřitel investora (aspekty jako zajištění, smluvní kovenanty, míra a způsob postihu za investorem); možnost změny sjednaných podmínek daná charakterem dluhového nástroje

Služby PwC v oblasti získávání dluhového financování se vyznačují nezávislostí, expertízou na poli kapitálových trhů, znalostí věcných specifik dané oblasti podnikání a šíří doprovodných či souvisejících transakčních služeb jdoucích nad rámec úzkého pohledu na získání financování.

Volba bankovních úvěrů

Nejčastější složkou dluhové struktury bývají bankovní úvěry. I v jejich rámci je vhodné uvážit přínos různých variant, jež vyústí v optimální úvěrovou kombinaci.

 • Dlouhodobý investiční úvěr
  • Seniorní – možnosti klubového financování či syndikace (underwritten či best-effort)
  • Mezzanine – typicky ze strany specializovaného typu věřitele
  • Juniorní – typicky ze strany samotného sponsora
 • Krátkodobý překlenovací úvěr na DPH
 • Treasury limit (IR, FX hedging)
 • Krátkodobý úvěr na překlenutí vkladu vlastního zdrojů
 • Revolvingový úvěr na pokrytí pracovního kapitálu
 • Střednědobý rezervní úvěr na pokrytí investičních vícenákladů
 • Krátkodobý úvěr na předfinancování dotace

Volba úvěrových věřitelů

Dle specifik projektu vašeho projektu či investice zahrneme do procesu získání úvěru:

 • Komerční banky (české i zahraniční)
 • Úvěrové agentury podpory exportu (aspekty regulatoriky podporovaného exportního financování – „OECD koncenzus“)
 • Multilaterální a rozvojové banky (NRB, EIB/EIF, EBRD)
 • Specializované instituce a nástroje (např. mezzaninové financování)

Praktické zajištění financování krok za krokem

Provedeme vás procesem vedoucím od úvodní analýzy projektového záměru, jeho rizik a úzkých míst, přes identifikaci vhodných řešení a věřitelů až po dojednání smluv a načerpání dluhu. Následně budeme během období splácení připraveni asistovat při pravidelném reportingu či řešení nestandardních situací.

Naše služby zahrnují mimo jiné:

 • Nezávislou analýzu projektového záměru (z pohledu investora i možných věřitelů)
  • kvalitativní (vč. identifikace, posouzení a alokace rizika)
  • kvantitativní – zpracování komplexního finančního modelu projektu/společnosti
 • Přípravu tzv. long listu možností financování, zajištění Teaseru, dohoda o důvěrnosti
 • Příprava informačního memoranda pro long-listované finanční instituce
 • Získání indikativního term sheetu a dle potřeby jedna až tři kola jednání o term sheetu s věřiteli
 • Short-listování finančních institucí (potenciálních věřitelů)
 • Zajištění due diligence (finanční DD a zpracování či revize finančního modelu,  právní DD a technická DD s Reliance Letters) pro short-listované věřitele
 • Získání závazného term sheetu od short listu věřitelů
 • Selekce preferovaného věřitele (sole lendera / loan arrangera / club memberů / bond arrangera)
 • Jednání o finančních dokumentech (vč. úvěrové a zajišťovací dokumentace)
 • Podpis dokumentace (komerční uzavření)
 • Splnění odkladných podmínek čerpání a připravenost na čerpání (finanční uzavření)
 • Úrokový a cizoměnový hedging – strategie, konkrétní varianta, výběr nejvhodnější protistrany

Mohlo by vás zajímat

Inspirujte se pro váš byznys v našich případových studiích

Další případové studie

 

Výstavba dálnice D4: Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Radili jsme vítěznému konsorciu ohledně historicky prvního úspěšného projektu na stavbu dálnice v České republice formou PPP

Kontakty

Jan Brázda

Jan Brázda

partner, Investiční projekty a infrastruktura, PwC Česká republika

Tel: +420 731 635 035

Martin Barteš

Investiční projekty a infrastruktura, PwC Česká republika

Tel: +420 603 101 634

Zůstaňte s námi v kontaktu