Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

PwC Case study:

Výstavba dálnice D4: Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Radili jsme vítěznému konsorciu ohledně historicky prvního úspěšného projektu na stavbu dálnice v České republice formou PPP

 

Klient: Konsorcium Vinci & Meridiam

Naše role: Poradenství ohledně podání nabídky a financování v celkové výši 530 milionů eur

Naše služby: Investiční projekty a infrastruktura, Dluhové financování, Finanční strukturování, Daně a účetní služby

Situace a zadání klienta:

Na základě velmi dobrých dosavadních vztahů nás oslovilo konsorcium francouzských společností Vinci (liniové stavby, v Česku jako Eurovia CS) a Meridiam (globální investor do infrastruktury) připravující podání nabídky do výběrového řízení na rekonstrukci a dostavbu dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Poptávka zahrnovala poradenství ohledně vyjednávání se zadavatelem v průběhu soutěžního dialogu, přípravy strategie pro účely podání nabídky, finančního modelování, financování projektu a strategie a exekuce zajištění vůči kurzovému a úrokovému riziku.

 

Tento pilotní projekt prokazuje životaschopnost modelu PPP jakožto alternativy pro výstavbu a provoz dálniční sítě v České republice, a to s ohledem na klesající objem dotačních zdrojů z evropských fondů. Podařilo se nám tak navázat na řadu úspěšně realizovaných PPP projektů, které jsme pomáhali našim klientům z řad veřejného i soukromého sektoru připravit a realizovat v celém regionu střední a východní Evropy.

Jan Brázda Partner PwC – infrastrukturní financování a PPP projekty v regionu Střední a Východní Evropy

Řešení: Komplexní finančně-poradenský mandát v letech 2018 až 2021

Výstavba dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem je první demonstrací unikátní formy partnerství veřejného a soukromého sektoru. Projekt zahrnuje 5 nových úseků s celkovou délkou 32 km a rekonstrukci 16 km stávajících úseků, z nichž většina je starší než 10 let. Do konce roku 2024 tak bude uvedeno do provozu 48 km dálnice splňující nejnovější technické a bezpečnostní standardy.

Stát za samotnou výstavbu nezaplatí ani korunu, avšak bude hradit službu tzv. „dostupnosti dálnice“, a to ode dne uvedení do provozu až do roku 2049. Tento model přináší řadu výzev v oblasti smluvní, účetní, finanční či daňové, se kterými se konsorcium Vinci & Meridium ve spolupráci s experty společnosti PwC muselo v průběhu procesu přípravy nabídky a získávání financování vypořádat.

Koncesní smlouva upravující vztah mezi koncesionářem (zhotovitelem a provozovatelem dálnice) a veřejným sektorem byla připravena na základě podobných projektů v zahraničí, za účelem využití dlouhodobého (splatnost 27 let) a levného financování. Kvůli vlivu pandemie COVID-19 na finanční trhy (některé banky přestaly poskytovat dlouhodobé financování) a nízké likviditě české koruny bylo ale třeba operativně vymyslet alternativní řešení na míru tomuto unikátnímu projektu.

Financování v českých korunách totiž nebylo dostačující, a tak muselo být využito i financování v eurech. To vedlo k nutnosti zajistit směnu eur na české koruny pomocí tzv. FXových forwardů v průběhu výstavby, za účelem jejího financování. Tyto finanční deriváty ale nejsou dostatečně likvidní v požadované délce (4 roky) a objemu. Společnost PwC se proto podílela na přípravě inovativního návrhu struktury financování, včetně zajištění od dvou globálních bankovních institucí, které se následně podařilo získat.

    

Model PPP motivuje soukromého partnera, aby uzavírky dálnice za účelem oprav a údržby trvaly co nejkratší dobu a nebyly prováděny v nejexponovanějších dnech a časech.

    


Výsledky

Konsorcium firem Vinci a Meridiam v konkurenci dalších dvou uchazečů podalo v září 2020 nejlepší cenovou nabídku a zároveň splnilo všechny technické parametry požadované státem. Následoval podpis koncesní smlouvy v únoru 2021 (po schválení parlamentem) a finanční uzavření v dubnu 2021. Tím jsme úspěšně naplnili náš stanovený poradenský mandát.

 


Výstupy PwC


Pomoc s optimalizací finanční struktury a získáním financování, které je výhodné pro stát i dodavatele zakázky


Pokrytí účetních a daňových aspektů projektu – české účetní standardy, IFRS, zajišťovací účetnictví, daň z příjmu a DPH


Asistence vedoucí k zisku státní zakázky celkově přesahující objem půl miliardy eur


Poradenství ohledně vyjednávání se zadavatelem v průběhu soutěžního dialogu v letech 2019 a 2020


Asistence s vyjednáváním s více než 20 bankami a institucionálními investory z celého světa

    

Jan Brázda

Jan Brázda

Partner PwC

Libor Čech

André Hawi

Michal Miklovič

{{filterContent.facetedTitle}}

Zůstaňte s námi v kontaktu