Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Menu

O nás

Loading Results

Certifikace EQUAL-SALARY

Na mzdě záleží. Dokažte, že neděláte rozdíly mezi odměňováním mužů a žen.

  • 100

    téměř 100 firem po celém světě má certifikaci EQUAL-SALARY

  • 22 %

    je celkový rozdíl v odměňování žen a mužů v ČR

  • 19%

    zlepšení ziskovosti díky inovaci ve firmách s diverzifikovaným týmem manažerů

Certifikace EQUAL-SALARY přináší výhody pro váš byznys

 
Globální pracovní sílu tvoří 52 % mužů a 48 % žen, proto je rovnost platů pro organizace tou nejvyšší prioritou. Řada zemí zavádí legislativu, jejímž účelem je zajistit diverzitu vrcholových ředitelů, a další opatření pomáhající rovnoprávnosti platů mužů a žen za stejný druh práce. V současné době se globální rozdíl mezi platy mužů a žen vykonávajících tu samou pracovní činnost pohybuje kolem 20 %. Tato propast se ještě zvětšuje u 1 % pracovníků s těmi nejvyššími příjmy, a to až na 45 % (viz zdroj: ILO 2016/2017 Global Wage Report). Nadace „EQUAL-SALARY“ je nezávislá nezisková organizace, jejímž cílem je propagovat rovnost příjmů mezi muži a ženami po celém světě. Ve spolupráci s Université de Genève vyvinula tato nadace robustní metodologii pro objektivní mzdovou analýzu.
 

Playback of this video is not currently available

1:05

Equal salary

Vyřešení mzdové nerovnosti je dlouhodobý proces. Certifikace EQUAL-SALARY je prvním krokem tím správným směrem.

Andrea Linhartová Palánová, PwC

Příklady certifikovaných společností

 

Mezi důvody, proč již více než 80 společností obdrželo certifikaci EQUAL-SALARY, patří: 


Získávání kvalitních kandidátů
Vyšší retence zaměstnanců
Vyšší spokojenost zaměstnanců
Lepší pověst společnosti
Vyšší produktivita
Větší diverzita pracovní síly
Vyšší výkonnost
Snížení právních rizik

Jak získat certifikaci?

 

1. krok: Statistická analýza

Údaje o zaměstnancích vaší společnosti zašleme nadaci EQUAL-SALARY Foundation k analýze prostřednictvím zabezpečené IT platformy. Před analýzou jsou veškeré údaje anonymizovány a po uzavření a předání auditní zprávy údaje zlikvidujeme. Statistický regresní model EQUAL-SALARY analyzuje rozdíly mezi mzdami vašich zaměstnanců. Pro pozitivní hodnocení je přitom nutné, aby byl výsledek případné nerovnosti nižší nebo rovný 5 % a síla regrese (R²) přesahovala nebo se rovnala 90 %. Jen za takové podmínky je možné přistoupit k 2. kroku certifikace. Na základě provedené analýzy vám vygenerujeme seznam všech jednotlivých případů, které nezapadají do zjištěných statistik, na základě čehož je možné připravit konkrétní akční plán.

2. krok: On-site audit – místní šetření (PwC)

Tým oddělení PwC EQUAL-SALARY provede audit přímo na pracovišti vašich zaměstnanců za dodržení mezinárodních standardů pro řízení jakosti. Audit samotný hodnotí: 1. Formulaci závazku vedení společnosti k rovnosti ohodnocení mužů a žen; 2. Integraci strategie pro rovné odměňování v rámci HR procesů a pravidel; 3. Vnímání mzdových praktik z pohledu zaměstnanců.

3. krok: Certifikace

V závislosti na úspěšnosti výsledků on-site auditu PwC je úspěšně vyhodnoceným společnostem udělen certifikát nadace EQUAL-SALARY Foundation. Tento certifikát jasně prokazuje platnost závazku rovnoprávnosti odměn, jeho dodržování a implementaci v interních strategiích. Certifikát lze prezentovat v jakémkoliv druhu komunikace vaší společnosti.

4. krok: Monitorovací audity

Certifikát EQUAL-SALARY je platný po dobu tří let. Během tohoto období proběhnou v certifikovaných společnostech dva monitorovací audity, jejichž cílem je zjistit, zda jsou stanovená pravidla nadále dodržována a ve firmě nedochází k diskriminující mzdové politice.

 


Evropská komise uznává certifikaci EQUAL-SALARY jako způsob ověření spravedlnosti mezi mzdami mužů a žen.


Organizace si uvědomují, že inkluze a diverzita pracovní síly je pro úspěch firmy klíčová. Tuto výhodu podporují i další faktory: zlepšení finančních výsledků, získání talentovanějších zaměstnanců a jejich retence, více inovací a hlubší porozumění zákazníkům. www.equalsalary.org


Rozvoj nadace EQUAL-SALARY finančně podporuje švýcarská Federální agentura pro genderovou rovnost.

Zaujala Vás naše služba?

Chcete se dozvědět více o certifikaci Equal-Salary? Dejte nám vědět a my vás s celým konceptem rádi seznámíme.

Povinná pole jsou označena hvězdičkou(*)

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře budou poskytnuté osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje" v prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) na základě oprávněného zájmu výše uvedených entit ze sítě PwC pro účely vyřízení mého požadavku.

Přečtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

Kontakty

Andrea Linhartová Palánová

Andrea Linhartová Palánová

People & Organisation, PwC Česká republika

Tel: +420 734 798 869

Hide