Rovnost v odměňování: obstojí i vaše firma?

Demonstrujte váš závazek k rovnému odměňování. Certifikujte se a zařaďte se tak mezi mezinárodně respektované tržní leadery.

Rovnost v odměňování žen a mužů: proč se týká i vaší firmy?

Gender Pay Gap (rozdíl v odměňování žen a mužů) je ukazatel, který vyjadřuje rozdíl ve výdělcích mužů a žen. V ČR se pohybuje okolo 19 %, jsme na tom tedy o 6 procentních bodů hůře, než je průměr EU.

Rovnost platů, resp. mezd se stává stále aktuálnějším tématem i v České republice a měla by být pro české společnosti prioritou. Firmy, které mají mzdovou politiku nastavenou správně, totiž získávají výhodu nejen v oblasti employer brandingu, ale i v rámci svého byznysu jako takového. Pro stále více potenciálních zaměstnanců je totiž Gender Pay Gap zásadní ukazatel při výběru zaměstnavatele. Důraz na diverzitu se klade i v sektoru b2b.

Získejte konkurenční výhodu v podobě certifikace EQUAL-SALARY.
 

Playback of this video is not currently available

1:05

Co je EQUAL-SALARY certifikace?

Mezinárodně uznávaná certifikace udělovaná nezávislou švýcarskou Nadací „EQUAL- SALARY“ společnostem, které prokáží splnění předepsaných podmínek a kritérií v oblasti rovného odměňování.

K ověřování způsobilosti k certifikaci je využívána metodika vyvinutá University of Geneva, která je uznána Evropskou komisí a byla několikrát úspěšně použita jako důkazní prostředek při řešení soudních sporů, které se týkaly diskriminace v odměňování.

Dejte vašim hodnotám reálnou podobu - dokažte, že odměňujete spravedlivě a vybudujte si tak silnou reputaci na trhu.

Andrea Linhartová Palánová, PwC

Příklady certifikovaných společností

 

Proč certifikaci EQUAL-SALARY získat?

Díky certifikaci EQUAL-SALARY budou vaši obchodní partneři, klienti i zaměstnanci vědět, že máte odměňování nastavené férově. Jaké další výhody vám zisk certifikace přinese?

Získávání kvalitních kandidátů
Vyšší retence zaměstnanců
Vyšší spokojenost zaměstnanců
Lepší pověst společnosti
Vyšší produktivita
Větší diverzita pracovní síly
Vyšší výkonnost
Snížení právních rizik

PwC jako partner pro zisk certifikace EQUAL-SALARY

Rádi vás provedeme celým procesem zisku certifikace. Oblasti equal pay se u nás věnuje samostatné oddělení, získáte tak pohled a vstupy týmu expertů s mnohaletými zkušenostmi v oboru a přesahem do jiných disciplín (právo, HR, další).

Jak postupujeme?

 

1. krok: Statistická analýza

Údaje o zaměstnancích vaší společnosti zašleme nadaci EQUAL-SALARY Foundation k analýze prostřednictvím zabezpečené IT platformy. Před analýzou jsou veškeré údaje anonymizovány a po uzavření a předání auditní zprávy údaje zlikvidujeme. Statistický regresní model EQUAL-SALARY analyzuje rozdíly mezi mzdami vašich zaměstnanců. Pro pozitivní hodnocení je přitom nutné, aby byl výsledek případné nerovnosti nižší nebo rovný 5 % a síla regrese (R²) přesahovala nebo se rovnala 90 %. Jen za takové podmínky je možné přistoupit k 2. kroku certifikace. Na základě provedené analýzy vám vygenerujeme seznam všech jednotlivých případů, které nezapadají do zjištěných statistik, na základě čehož je možné připravit konkrétní akční plán.

2. krok: On-site audit – místní šetření (PwC)

Tým oddělení PwC EQUAL-SALARY provede audit přímo na pracovišti vašich zaměstnanců za dodržení mezinárodních standardů pro řízení jakosti. Audit samotný hodnotí: 1. Formulaci závazku vedení společnosti k rovnosti ohodnocení mužů a žen; 2. Integraci strategie pro rovné odměňování v rámci HR procesů a pravidel; 3. Vnímání mzdových praktik z pohledu zaměstnanců.

3. krok: Certifikace

V závislosti na úspěšnosti výsledků on-site auditu PwC je úspěšně vyhodnoceným společnostem udělen certifikát nadace EQUAL-SALARY Foundation. Tento certifikát jasně prokazuje platnost závazku rovnoprávnosti odměn, jeho dodržování a implementaci v interních strategiích. Certifikát lze prezentovat v jakémkoliv druhu komunikace vaší společnosti.

4. krok: Monitorovací audity

Certifikát EQUAL-SALARY je platný po dobu tří let. Během tohoto období proběhnou v certifikovaných společnostech dva monitorovací audity, jejichž cílem je zjistit, zda jsou stanovená pravidla nadále dodržována a ve firmě nedochází k diskriminující mzdové politice.

 


Evropská komise uznává certifikaci EQUAL-SALARY jako způsob ověření spravedlnosti mezi mzdami mužů a žen.


Organizace si uvědomují, že inkluze a diverzita pracovní síly je pro úspěch firmy klíčová. Tuto výhodu podporují i další faktory: zlepšení finančních výsledků, získání talentovanějších zaměstnanců a jejich retence, více inovací a hlubší porozumění zákazníkům. www.equalsalary.org


Rozvoj nadace EQUAL-SALARY finančně podporuje švýcarská Federální agentura pro genderovou rovnost.

Kontakty

Martin Diviš

Martin Diviš

partner, People & Organisation, PwC Česká republika

Tel: +420 602 749 934

Andrea Linhartová Palánová

Andrea Linhartová Palánová

People & Organisation, PwC Česká republika

Tel: +420 734 798 869

Hana  Farská

Hana Farská

People & Organisation, PwC Česká republika

Tel: +420 734 691 456

Alena Kubešová

Alena Kubešová

People & Organisation, PwC Česká republika

Tel: +420 734 681 750